fbpx

Om os

Om os

350 Klimabevægelsen i Danmark

er en uafhængig græsrodsbevægelse, der arbejder for at bekæmpe klimakrisen nedefra og op. Det gør vi via folkeoplysning, lokale klimainitiativer og fredelige kampagner, der skal påvirke vores politiske system, uddannelsesinstitutioner, medier og andre nøgleaktører.

Vores grundlag

Vi tager udgangspunkt i det solide videnskabelige grundlag, som løbende udvikles og forbedres af klimaforskerne verden over og kommer til udtryk i rapporterne fra FN’s Internationale Klimapanel.

Klimakrisen har ødelæggende konsekvenser for mennesker og liv på Jorden. Vi ved, at den først og fremmest skyldes menneskeskabt udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Jo større udledning, jo flere problemer får vi i fremtiden med tørke, hungersnød, orkaner, oversvømmelser, flygtningestrømme og udryddelse af plante- og dyrearter. Og jo større er risikoen for selvforstærkende effekter i klimasystemerne, som kan få alle disse problemer til at løbe løbsk.

Klimakrisen er derfor et fælles globalt problem, der skal løses NU – på en solidarisk og retfærdig måde, både lokalt og på verdensplan.

Den politiske vilje til for alvor at gøre noget ved klimakrisen er stadig begrænset. Til gengæld findes der en lang række økonomiske og teknologiske muligheder for at skubbe udviklingen i en positiv retning.

Den største udfordring er at omstille vores energisystemer fra fossilt brændstof, så samfundet om så få årtier som overhovedet muligt vil drives af 100 % vedvarende energi. En ekstragevinst ved omstillingen er, at vi bliver uafhængige af olie og naturgas, som under alle omstændigheder bliver stadig dyrere og mere forurenende at udvinde i løbet af det 21. århundrede.

Vores indsats

I 350 Klimabevægelsen kan du bidrage til en række forskellige aktiviteter, som bidrager til at løse klimakrisen. Vores arbejde er organiseret i temagrupper. De mest kendte er AnsvarligFremtid, som får pensionsselskaber til at frasælge deres fossile investeringer, samt Bedsteforældrenes Klimaaktion og Den Grønne Studenterbevægelse, der får hver deres generation til at tage del i klimaarbejdet.

Vi er med i det danske NGO-netværk 92-gruppen og repræsenterer samtidig det internationale klimanetværk 350.org i Danmark.