Politisk standpunkt

Klimabevægelsen har på landsmødet 27 september 2009 vedtaget en politisk platform med følgende 7 hoved- og underpunkter:

Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør handling nu

1. Danmark skal have en energiforsyning drevet af vedvarende energi i år 2035, og skal som et af verdens rigeste lande reducere sit drivhusgasudslip med 6% årligt og med mindst 90% i år 2050 ift. 1990

a) Politisk målstyring
b) Energiforbruget skal nedsættes
c) Omlægning af landbruget
d) Strammere energisparekrav til eksisterende byggeri og nybyggeri
e) Byplanlægning der reducerer transportbehov
f) Udvikling af et transportsystem, der ikke påvirker klimaet
g) Koordineret nedlukning af forurenende industri og fuld støtte til de påvirkede arbejdere
h) Vugge til Vugge / Intelligent forbrug af naturressourcer
i) Uddannelse og ambassadør-roller

2. Dansk og global satsning på ny og klimaintelligent energiteknik.

3. En ansvarlig klimaaftale nødvendiggør globale reduktioner i drivhusgasudslippet i størrelsesordenen 80-90 % inden år 2050.

Det langsigtede mål er et indhold på under 350 ppm CO2 i atmosfæren for at sikre at de globale temperaturstigninger fastholdes under +2 grader Celcius.

4. Forureneren betaler: Global regulering af prisen for udledning af CO2 og drivhusgasser

5. Introduktion af en ny global bæredygtig økonomi

6. Befolkningsudvikling

Udviklingslande med høj befolkningsvækst

Rige lande med lav befolkningsvækst

7. Tilpasning til klimaforandringer

Se hele KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM – eller download den som pdf.

________________________________________________________________

Politiske hensigtserklæringer

Klimabevægelsen har på landsmødet 4 oktober 2008 tilsluttet sig følgende politiske hensigtserklæringer:

1. Udbygning af vedvarende energi (vind, sol, bølge mv.)
2. Mere og bedre kollektiv trafik
3. Bedre forhold for cyklister og fodgængere
4. Elbiler eller hybridbiler i stedet for benzin- og diesel-biler
5. Strammere energispare-krav til eksisterende byggeri og nybyggeri
6. Ændring af moms og afgifts-systemet så klima-venlig og bæredygtig adfærd fremmes
7. Øget støtte til forskning og udvikling af vedvarende energiteknologi
8. Skrappere krav til genanvendelse af forbrugsvarer (“cradle to cradle”)
9. Sænkning af energi- og ressourceforbrug i virksomheder og offentlige bygninger
10. CO2-mærkning af dagligvarer, især kødprodukter

 

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.