Næsten dagligt hører vi, at klimaforandringer som følge af global opvarmning truer vores civilisation.

Det internationale Energi Agentur og FN’s klimapanel har konkluderet, at to tredjedele af verdens fossile reserver ikke må afbrændes, hvis den globale opvarmning skal holdes under to graders global temperaturstigning, som ifølge alle seriøse videnskabelige beregninger er det absolutte maksimum for, hvad vores planet kan bære.

Alligevel er vi næsten alle som medlemmer af en pensionskasse og på grund af pensionskassernes enorme investeringer i kul, olie og gasselskaber med til at sikre, at der globalt anvendes over 4400 milliarder kroner på at forske efter flere fossile brændsler.

Vi bidrager altså med investeringer, som har den konsekvens, at verden bliver tre-fem grader varmere.

Det er åbenlyst etisk uansvarligt, og ifølge økonomiske analytikere er det også økonomisk risikabelt.

De fossile reserver er nemlig prissat urealistisk højt, når vi må forudse, at de fossile selskaber vil komme under stigende pres fra civilsamfundet og politikere med indgreb, reguleringer og nye skatter, samt fra konkurrencen fra de stadigt billigere grønne teknologier.

Denne uholdbare investeringspraksis er heldigvis under stigende pres.

Det globale netværk Fossil Free har på rekordtid overbevist hundredevis af universiteter, kirkelige institutioner, fonde og pensionskasser rundt om i verden om det fornuftige i at frasælge aktier i kul, olie og gas-selskaber.

I Danmark arbejder netværket ” AnsvarligFremtid” med at indsamle underskrifter fra pensionskassemedlemmer, underskrifter der skal sikre, at danske pensionsselskaber gradvist går væk fra investeringer i fossil energi.

AnsvarligFremtid vil i april 2015 fremsætte forslag om frasalg af investeringer i kul, olie og gas-selskaber på generalforsamlingerne hos seks danske pensionsselskaber: Danske Civil-og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP), Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), de tre pensionsselskaber under Unipension (MP, PJD og AP), samt Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP).

AnsvarligFremtid forventer stor tilslutning til forslagene, fordi der næsten dagligt kommer ny information, som taler for det.

Eksempelvis har den nordiske storbank Nordea, Danmarks største Pensionsselskab PFA og verdens største statslige fond, Den Norske Oliefond, for nyligt meldt ud, at man allerede er i gang med at frasælge store aktieposter i kulindustrien.

Den tyske bankgigant Deutsche Bank fortæller, at prisen på solceller er faldet med 60 procent i løbet af de seneste tre år, og at den vil falde yderligere 40 procent frem til slutningen af 2017, og flere kilder dokumenterer, at den lave oliepris allerede har kostet investorer mere end 2290 milliarder kroner på grund af olie-og gas-selskabernes aktiekurstab.

Sådanne udmeldinger vil overbevise folk om at flytte deres penge væk fra sort energi og over til energiprojekter, som ikke ødelægger vores fælles fremtid.

Oprindelig bragt som Klimakommentar i Arbejderen 17. februar 2015.