Select Page

Er du enig i vores grundlag?

Medlem af Klimabevægelsen er ethvert individ, og enhver forening, organisation eller sammenslutning som tilslutter sig bevægelsens grundlag og vedtægter og som har betalt kontingent indenfor det seneste år. Dog kan politiske partier og politiske ungdomsorganisationer ikke melde sig ind.

Vores årlige kontingent er på 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, arbejdsløse og pensionister og 500 kr. for gruppemedlemmer, dvs. foreninger og andre organisationer, der melder sig ind kollektivt.

Klimabevægelsens grundlag

1. Menneskeforskyldt global opvarmning har uacceptable konsekvenser for mennesker og liv på Jorden.Grundlag2014stor

2. Klimabevægelsen i Danmark er en demokratisk og folkelig bevægelse, som vil stoppe global opvarmning nu.

3. Vi mener at global opvarmning er et fælles problem, som skal løses på en måde, der er solidarisk og retfærdig, både lokalt og globalt.

4. Vi ønsker en klimapolitik, som tager udgangspunkt i den videnskabelige konsensus blandt klimaforskere. Vores grundliggende reference er den seneste rapport fra FNs klimapanel.

5. Der eksisterer en række økonomiske og teknologiske muligheder for at stoppe global opvarmning. Problemet – og løsningen – er hovedsageligt politisk vilje.

6. Vores bevægelse skal presse beslutningstagere til at træffe de nødvendige beslutninger. Det gør vi via: formidling, mobilisering, dialog og aktion.

Klimabevægelsen i Danmark arbejder kun med fredelige aktionsformer og hverken arrangerer, opfordrer til, eller støtter nogen anvendelse af vold, hærværk eller andre ukonstruktive og destruktive aktioner.

Intern etikette

Klimabevægelsen ønsker hele tiden at vokse og motivere medlemmerne til at blive stadigt mere engagerede. Derfor er det vigtigt at:

1. Det er rart og nemt at deltage.

2. Der er mulighed for at udvikle sig og blive udfordret, få ansvar og selvstyring.

3. Der er plads til at deltage med det man kan og har lyst til – og når man har påtaget sig en opgave eller et ansvar, tilstræber man at fuldføre det.

4. Vi anerkender hinandens talenter.

5. Vi søger at uddanne hinanden, så vi bliver klogere og stærkere omkring klimaspørgsmålet og organiseringen af en folkelig bevægelse.

6. Man respekterer de mandater, andre har fået, og undgår efter bedste skøn at overskride de mandater, man selv har fået.