De vigtigste klimavalg er dem, vi tager i hverdagen

som for eksempel at:

  • spare på strøm og vand.
  • sortere affald og aflevere mest mu­ligt til genbrug.
  • undgå madspild og spise færre bøffer.
  • tage cyklen i stedet for bilen og pend­­le på den bedst mulige måde.

På vores Facebookside er der flere go­de histo­ri­er om bedsteforældre med verdens bedste børnebørn. Hvad vi al­le­rede går og gør for klimaets skyld. Hvad vi desuden gerne ville gøre, hvis de poli­tiske ram­­mer var til det.

Men det går for langsomt

Paris-aftalen betyder, at det globale ud­­­slip af drivhus­gasser skal reduceres med 10% om året. NU!

VLAK-regeringen er bedst til klima ude i verden. Herhjemme sejler det.

Bedsteforældre, der har tid og råd, risi­kerer at have et glo­balt CO2-aftryk på 25-30 ton om året.

Vi ønsker

  • Bedre rammer for flere klimavalg i hverdagen.
  • Grønne afgifter og incitamenter, fx på transportområdet.
  • Hjælpemidler til at styre den per­son­­­li­ge klimabalance.

Bedsteforældrenes Klimaaktion

er en temagruppe i 350 Klimabevæ­gel­sen i Danmark. Vi er bekymrede for vo­re børnebørns fremtid og ser, at vi er nødt til at være med til at sikre den. Vi vil

  • informere om de menneskeskabte kli­maforandringer og om løsninger og muligheder, der gi­ver håb.
  • markere os i forbindelse med klima- og miljø­sager og politiske valg.
  • lægge pres på politikerne for at få dem til at handle ansvarligt og ret­færdigt i forhold til år 2030 og 2050, når dagens 7-årsrollinger er unge voksne og midaldrende.

Skriv til vores tovholder, hvis du vil hø­re nærmere: ag@jorgensen.es