(Dette svar blev sendt til Børsen, som svar på lederen den 6. marts, men blev ikke bragt.)

Af Thomas Meinert Larsen, talsmand AnsvarligFremtid

Under overskriften ”Hold fokus på forrentningen” anklager Børsens leder 6. marts AnsvarligFremtid for – ud fra en amatørmæssig indsigt – at øve indflydelse af nærmest bibelske proportioner for at underlægge pensionskasserne overfladiske politiske modestrømninger.

Hos AnsvarligFremtid er vi ikke kreationister. Vi tror på naturvidenskaben, også når den siger, at det vil få katastrofalt dyre konsekvenser, hvis vi ikke overholder det CO2-budget, der sikrer en global opvarmning på under 2 grader. Vi opfatter det som en bunden opgave for os som økonomer, ingeniører, fysikere m. fl. at sikre at det budget overholdes. Vi bemærker også at der ligger en kladde til en juridisk bindende aftale mellem alle verdens lande fra Limatopmødet i december for at nå det samme formål. Opgaven er bundet, og vi vil gerne, at den bliver løst med så lille en økonomisk omkostning som muligt, både for samfundsøkonomiens og vores egen pensionsopsparings skyld.

Børsen har ret i, at der skal holdes fokus på forrentningen. Vi tror ikke, at Børsens leder vil påstå, at det var en god ide at bevare uændret eksponering i verdens 200 største kul-, olie- og gasselskaber sidste forår, hvis man fra uventet kant var blevet advaret imod, at deres produktmarked stod over for en vigende pris og efterspørgsel, som ikke var reflekteret i aktieprisen. Vi siger heller ikke, at man nødvendigt skal investere i grøn energi. De få grønne investeringsmuligheder der findes, er vækstaktier og har derfor andre egenskaber i porteføljen end olie.

Vores forslag i 2015 til en række institutionelle investorer er ikke det, der nævnes i Børsens leder, men et andet, som vi gerne går i dialog med disse investorer om. Det bygger blandt andet på IIGCCs anbefalinger til, hvad investorerne selv kan gøre udover at kræve at politikerne løser problemet.