KlimaTV – Vedvarende energi

KlimaTV - forside  ●  350  ●  Arktis/Antarktis  ●  Demonstrationer  ●  Divestment  ●  Ekstremvejr  ●  Energilagring  ●  Festivaler  ●  Fossil energi  ●  Fødevarer  ●  Golfstrømmen  ●  Happenings  ●  Klimakrisen  ●  Klimamodstand  ●  Klimatopmøde  ●  Konsekvenser  ●  Landbrug  ●  NGO  ●  Om KlimaTV  ●  Overbefolkning  ●  Peak Oil  ●  Permakultur  ●  Politik  ●  Rejser  ●  Skifergas  ●  Tjæresand  ●  Vedvarende energi  ●  Transport  ●  Økonomi

Exponential Finance

Ramez Naam forudsiger, at vedvarende energi hastigt kommer til at udkonkurrere kul, olie og gas.

The Roadmap

“Our mission is nothing less than a comprehensive, global green energy transformation. This is a call for a democratisation of the clean energy transformation.”
~ Olafur Grimsson, former president of Iceland

Green Gas – long version

Energinet.dk producerede i 2012 en lille film om sammenhængene i den danske fossilfrie energivision.

Fremtidens energiforsyning

Fremtidens energiforsyning skal være baseret på vedvarende energi og uden fossile brændsler. Men det er ikke nok, bare at bygge en masse vindmøller, solvarmeanlæg og halmfyr.

Danmark uden fossile brændsler

Kan man forestille sig, at Danmark kan klare sig uden fossile brændsler? Hvor store vedvarende energiressourcer har vi? Hvordan får vi energi, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i denne film fra Miljøorganisationen NOAH.

Geotermisk energi i Danmark

Geotermi er varme hentet op fra undergrunden. Filmen viser kort, hvordan geotermisk energi udnyttes, og hvilke muligheder, der er for at bruge den i Danmark.

Bølgeenergi i Danmark

Bølgeenergi er en energikilde, som er under udvikling. Filmen viser eksempler på de vigtigste danske udviklingsprojekter og bølgeenergiens muligheder i en energiforsyning uden fossil energi.

Vindkraft i Danmark

Vindenergi er en af de vedvarende energikilder, der skal erstatte de fossile brændsler. Filmen giver en kort introduktion til, hvad vindenergi er, hvordan vindmøller produceres, hvor de kan placeres, og hvor stor en del af vores eleforsyning, vindenergien kan dække.

Solvarme i Danmark

Vindenergi er en af de vedvarende energikilder, der skal erstatte de fossile brændsler. Filmen giver en kort introduktion til, hvad vindenergi er, hvordan vindmøller produceres, hvor de kan placeres, og hvor stor en del af vores eleforsyning, vindenergien kan dække.

Flexovn

Læs mere om flexovne på dr.dk.