Rasmus S. Larsen

Skift dit baggrundsbillede
Skift dit baggrundsbillede
Status for denne brugerprofil: Godkendte

Der er endnu ingen oplysninger om dette medlem.

Rasmus S.
Larsen

Jeg beskæftiger mig både professionelt og i fritiden med en række natur- og miljøemner, især indenfor klima og energi. De stadigt voksende klimaproblemer og kommende energikriser er særdeles vigtige at få løst, da de langsomt men sikkert vil undergrave forudsætningerne for vores moderne demokratier, samfundsøkonomien, økosystemerne og den globale udvikling i det hele taget. Medmindre vi omstiller vores samfund, så de bliver 100 % uafhængige af fossile brændstoffer. Det er her, Klimabevægelsen kommer ind i billedet. Siden 2010 har jeg været med i Klimabevægelsens Landsudvalg, lige nu som webmaster og medlemsansvarlig. I 2011 startede jeg virksomheden Cuminum (nu: Grønkorn), som laver konsulentarbejde indenfor bl.a. webdesign, research, organisationsopbygning og miljøformidling. Jeg har stor erfaring med miljøemner fra tidligere stillinger som klimamedarbejder i Odense Kommune, informationsmedarbejder for Fjordens Dag og miljøproceskonsulent i Fredericia Kommune.

Miljø- og formidlingskonsulent
Cand.mag i historie og samfundsfag, master i miljøvurdering
Fotografi, Hjemmesider/IT, Kommunalt klimaarbejde, Kreativt arbejde, Planlægning af møder og events, Politisk arbejde, Samfundsøkonomi

Oprindelig er jeg uddannet cand.mag i historie og samfundsfag fra Syddansk Universitet. Uddannelsen er siden udbygget med en teknisk diplomuddannelse i humanøkologi samt en master i miljøvurdering ved Aalborg Universitet.

Ja Nej