Jens Hvass

Skift dit baggrundsbillede
Skift dit baggrundsbillede
Status for denne brugerprofil: Godkendte

Der er endnu ingen oplysninger om dette medlem.

Jens
Hvass
arkitekt
arkitekt phd
Atomkraft, Hjemmesider/IT, Klimakrisens årsager, Kreativt arbejde, Økologi

Ja Nej