Mødested: Kl. 19.00 på Axel Heides Gade 7A, ST (hos Thomas)

Deltagere: Jais, Jørn, Niels, Thomas, Rikke, Thøger, Lisbeth, Benjamin (via Skype)

Afbud: Rasmus

Gæster:

0. Opsætning af Skype forbindelse til Benjamin/Århus

Det lykkedes at få fin forbindelse under hele mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste LU-møde

Godkendt

3. Meddelelser organisatoriske grupper & temagrupper

Sekretariat: Lisbeth har nu fået flere brugerrettigheder til at ændre på hjemmesiden.

Økonomi: Vi har endnu ikke modtaget alle betalingerne fra European Social Forum. Rikke vil rykke de deltagende organisationer igen.

Happening/Merchandise: Thøger refererede fra seneste møde som havde været ganske frugtbart.

Referatet kommer umiddelbart ikke på hjemmesiden.

Formidling: Jais arbejder på et udkast til konkret projekt.

4. Nyt fra lokalgrupper

Lejre: Lisbeth har arbejdet videre på at få Lejre kommune til at interessere sig for / kopiere succesen fra Guldager Kommune som arbejder på at sænke CO2 udslippet med 1 ton per borger. Der arbejdes på at få fx Tor Nørretranders til at stille op.

Århus: Film-aftenen med ”The 11´th hour” med Leonardo Dicaprio var gået godt, og der var nu 4 nye medlemmer i Århus. Man vil arrangere et nyt film-arrangement med fremvisning af filmen ”Meat The Truth”, gerne kombineret med fremvisning af klimavenlig mad.

5. KLEO – workshop 15 oktober om organisationsudvikling (Lisbeth)

Programmet er ved at være på plads. Enighed om, at Jens kan modtage Camilla Julia Olsens rapport.

6. Opfølgning på Landsmødet Lørdag den 4. oktober 2008

Vedtægtsændringer: Thomas indføjer ændringerne og rundsender til godkendelse i Landsudvalget.

Konstituering: Konstitueringen ved forrige møde blev bekræftet.

Næste landsmøde fastlagt til søndag 1. Marts 2009.

7. Global Day of Action, 6. December 2008 (Thomas, Jørn mfl.).

Der blev givet en update på planlægningen af Kampagne/Demo i København som er i fuld gang.

Det er meget positivt at fx Folkekirkens Nødhjælp og SFU tager del i organiseringen.

Århus vil formodentlig også markere dagen.

8. Reflektioner ovenpå Camilla Julia Olsens rapport (Thomas).

Ikke alle havde fået læst rapporten grundigt, og grundet manglende tid blev punktet udskudt.

11. Næste møde og Mail-vagtliste (bilag 12)

Næste møde fastlagt til onsdag 12 November kl. 19.00 på Blegdamsvej 4B (Jais sørger for lokale)

Desuden planlagt ekstra ”visions/missions-møde” søndag 9 November kl. 16.00 – 19.00 hos Thomas

12. Eventuelt

Thomas orienterede om:

Update om NGO-CAMP 22-23 Oktober

Update om NGO-møde med 3-delt dagsorden den 21 Oktober hos Folkekirkens Nødhjælp

Update om Civilsamfundets Klimaforum

Update om Klimaheltene / COP14 processen i Poznan

9. Forslag til it/medlemsregistrering og 10. Differentiering af mailinglister

Vores medlems-registrering blev drøftet. Som det er nu, så indmelder man sig via hjemmesiden, og man bliver efterfølgende tilsendt en email, hvor man bliver bedt om at bekræfte sin indmeldelse (foregår ved ”et klik”), men hvori der ikke indgår nogen former for personlige beskeder (se bilag)

For at få medlemmerne til at tilslutte sig arbejdet i lokalgrupperne, ønsker vi dog desuden at medlemmerne ved indmeldelsen bliver adspurgt hvilken lokalgruppe som vedkommende ønsker at være med i. Dette kan gøres ved at tilføje tilmeldingsmodulet en ekstra ”schroll-down” liste, hvor der fx kan vælges mellem ”København”, ”Århus”, ”Odense” osv. Der skal ydermere være mulighed for at angive at man ønsker at starte en lokalgruppe i sin egen by (så landsudvalget kan orienteres om dette, og bidrage til opstart). Dette vil muliggøre, at lokalgrupperne kan udsende mails direkte til lokalgruppe-medlemmerne, uden også at udsende mails til bevægelsens øvrige medlemmer.

Det er dog vigtigt at medlemmerne efterfølgende kan ændre i sin profil, således at man kan markere at man vil undlade at være tilknyttet en lokalgruppe, eller man kan flytte sit tilhørsforhold fra én lokalgruppe til en anden.

Det skal desuden være obligatorisk at skrive alder, så vi kan vide hvor mange unge medlemmer vi har. Fx skal vi bruge den information, hvis vi vil have penge af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd).

For alle medlemmer ønsker vi dog en yderligere opdeling i den måde hvorpå der udsendes emails til medlemmerne. Det skal være muligt for medlemmerne at vælge én af følgende 3 opdelinger.

Denne model er specificeret herunder:

Klimabevægelsens Landsdækkende Email-lister

Niveau 1: ”Aktiv medlem”, modtagelse af følgende emails:

*Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære landsmøder

*Indkaldelse til lokal-gruppe-møder

*Nyhedsbreve (Vejledende frekvens max. 1 gang månedligt)

*Modtagelse af arrangements-kalender (Vejledende frekvens max. 1 gang ugentligt)

*Orientering om væsentlige ændringer på hjemmesiden

*Orientering om mulighed medlemskontingent-betaling (1 gang årligt).

Niveau 2: ”Passiv medlem”, modtagelse af emails:

*Nyhedsbreve (Vejledende: Max. 1 gang månedligt)


*Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære landsmøder

*Orientering om mulighed for medlemskontingent-betaling (1 gang årligt).

 

Niveau 3: ”Støtte medlem”, modtagelse af emails:

*Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære landsmøder

*Orientering om mulighed for medlemskontingent-betaling (1 gang årligt).

 

Bilag 12. Mail-vagtliste

Uge 38 [15 Sept – 21 Sept] Mads

Uge 39 [22 Sept – 28 Sept] Rikke

Uge 40 [29 Sept – 5 Okt] Thomas

NB : Landsmøde 4 OKTOBER

Uge 41 [6 Okt – 12 Okt] Thomas

Uge 42 [13 Okt – 19 Okt] Thøger

Uge 43 [20 Okt – 26 Okt] Thøger

Uge 44 [27 Okt – 2 Nov] Rasmus

Uge 45 [3 Nov – 9 Nov] Rasmus

Uge 46 [10 Nov – 16 Nov] Lisbeth

Uge 47 [17 Nov – 23 Nov] Lisbeth

Uge 48 [24 Nov – 30 Nov] Jais

Uge 49 [1 Dec – 7 Dec] Jais

Uge 50 [8 Dec – 14 Dec] Rikke

Uge 51 [15 Dec – 21 Dec] Rikke

Uge 52 [22 Dec – 28 Dec] Benjamin

Uge 1 [29 Dec – 4 Jan]

Uge 2 [5 Jan – 11 Jan]

Uge 3 [12 Jan – 18 Jan]

Uge 4 [19 Jan – 25 Jan]

Uge 5 [26 Jan – 1 Feb]

Uge 6 [2 Feb – 8 Feb]

Uge 7 [9 Feb – 15 Feb]

Uge 8 [16 Feb – 22 Feb]

Uge 9 [23 Feb – 28 Feb]

Landsmøde Søndag 1. Marts 2009