Tjæresand

Europæisk brændselsdirektiv skal forhindre Canadisk Oliesand i europæiske biler

I disse måneder kæmper EU kommissionen for at forhindre at benzin baseret på den meget forurenende olie sand udvinding i Canada skal ende i europæiske biler.

Klimakommisær Connie Hedegaard ønsker at olie baseret på olie sand (tar sand) udvinding skal pålægges en ekstra forurenings-værdi sammenlignet med konventionel olie. Hvis dette lykkes, så vil det blive svært for Canada og en række olie-selskaber som udvinder olie fra tar sand at afsætte deres olie og benzin-produkter i Europa.

Canada har meget store olieforekomster bundet i tjæresand i delstaten Alberta, og en udvinding af dem kan strække den globale olieæra mærkbart. Af samme grund er de fleste store olieselskaber involveret i Alberta, således også europæiske virksomheder som Statoil, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Total og ENI/Agip.

At udvinde den vanskeligt tilgængelige olie koster imidlertid megen energi og stor CO2-udledning, foruden andre miljøbelastninger, og EU-Kommissionen foreslår derfor en CO2-faktor knyttet til tjæresand, som er godt 20 pct. højere end faktoren for almindelig råolie. Det er ikke et EU-forbud mod import af den canadiske olie, men et klart signal om at vælge noget mindre miljøbelastende. I praksis kan det således afskære Canada fra det europæiske oliemarked og måske smitte af internationalt, og det er grunden til den canadiske regerings hidsige protester, som også er tilgået regeringer i EU-lande med egne olieselskaber i Alberta.

»Vi vil fortsætte med at promovere Canadas oliesand, eftersom det er en nøgle til Canadas økonomiske velstand og energisikkerhed,« fastslår en canadisk talsmand i The Guardian.

tarsands1
Figur ovenfor: Tjæresand udvinding sker i både åbne miner og i boringer.

tarsands275 
Figur ovenfor: Tjæresand udvinding fjerner både frodige skove, og efterlader et ørkenlandskab, som det tager årevis at reetablere til natur.

tarsands360 
Figur ovenfor: En meget stor del af Alberta dækker over tjæresand i undergrunden, og flere forskellige olieselskaber deltager i udgravningen af tjæresand.

tarsands475 
Figur ovenfor: Udvindingen af olie fra tjæresand er ekstremt energikrævende. Det skønnes at det kræver mindst 3 gange så meget energi at udvinde olie fra tjæresand i forhold til konventionel olie-udvinding.

stoptarsands60
Figur ovenfor: De åbne miner er enorme, og gravemaskiner og andet udstyr har ligeledes gigantiske dimensioner.

Ifølge en alliance bestående af Climate Action Network Canada, The Council of Canada og Indigenous Environmental Network, så har den Canadiske regering, godt hjulpet på vej af de store olieselskaber som opererer i den Canadiske Tjæresand, forsøgt at udøve meget massiv pression og lobbyvirksomhed overfor EU.

Alliancen prøver at modarbejde denne lobbyisme, og de har i den forbindelse udarbejdet et fakta-ark, hvori de blandt andet støtter op omkring den Europæiske brændselsdirektiv (fuel quality directive). Brevet kan du læse hér: BREV

I Danmark støtter både banker og pensionskasser en række olieselskaber som foretager investeringer i den Canadiske Tjæresand, eksempelvis Danske Bank og PensionDanmark. PensionDanmark har eksempelvis både aktier i Statoil, BP, Shell og ENI. Se Pension Danmarks aktieliste her: AKTIELISTE

Se dansk produceret dokumentarfilm om danske virksomheders støtte til tjæresand udvindingen: FILM

En opgørelse over de 5 største pensionsfonde PFA, Danica Pension, PensionDanmark, Nordea Liv & Pension og Sampension viser, at disse fonde alene har mere end 2,5 milliarder kr. investeret i selskaber som opererer i den Kanadiske Tjæresand. Liste over de 5 største danske pensionsfondes investeringer i tjæresand

Øvrig litteratur og links:

Greenpeace rapport 2010 “TAR SANDS IN YOUR TANK – EXPOSING EUROPE´S ROLE IN CANADA´s DIRTY OIL TRADE”

Friends of the Earth rapport 2011: “Tar sands – fuelling the climate crisis, undermining EU energy security and damaging development objectives”

Forskningsrapport om CO2-belastningen af Canadisk Tjæresand, af Adam R. Brandt, Stanford University: “GHG emissions…”

Global Tar Sand Kampagne-dag 5. Maj 2012: http://stoptarsands.yolasite.com/ists-day.php

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.