Billeder (når du er logget ind)

Tilfoej-medier

Du kan indsætte billeder i et indlæg, en debattråd eller en event via knappen Tilføj medier. Denne knap vises, når du opretter og redigerer i indlæg (også billed- og videoindlæg), events og debattråde.

Mediebibliotek-billede-valgt

Under fanebladet Mediebibliotek kan du se de billeder og andre filer, der i forvejen ligger på hjemmesiden.

Under Upload filer kan du selv uploade flere filer til siden. De placeres i mediebiblioteket, så andre medlemmer vil også få adgang til dem. Du kan uploade pdf-filer, tekstfiler (.txt, .doc, .docx og .rtf), præsentationer (ppt og pptx) og regneark (.xls) til siden på samme måde, som du uploader billeder. Feltet URL viser linket til det billede, du klikker på. Hvis du vil indsætte et link til billedet i en tekst, skal du gå ind i mediebiblioteket, vælge den ønskede fil, kopiere linket i URL-feltet, gå ud af dialogboksen igen ved at klikke på X i øverste højre hjørne og derpå indsætte linket vha. link-ikonet.

Indstillinger for visning af vedhæftning Link til angiver, om billedet skal forsynes med et link:

Ingen betyder, at billedet blot er et billede; der sker intet, hvis man klikker på det.

Mediefil er selve billedet, som åbnes i stort format, når man klikker på det.

Side for vedhæftning åbner billedet i mediebiblioteket.

Tilpasset URL er et eksternt link, f.eks. til en anden hjemmeside.

Størrelse: Små billeder kan kun indsættes i deres oprindelige størrelse. Store billeder kan sættes ind i fuld størrelse, stort, medium eller thumbnail (en miniudgave af billedet). Ud for hver mulighed angives størrelsen i pixels. Illustrationsbilledet nedenfor er på 101 x 149 pixels.

Justering angiver, om billedet skal placeres til højre eller venstre for teksten. Center placerer billedet midt i tekstfeltet og forskyder samtidig den nærmeste tekst, så den kommer til at stå neden under billedet. Ingen placerer billedet til højre for teksten og forskyder den samtidig, så den første linje står ud for den nederste del af billedet.

Venstre: Billede-venstre

Højre: Billede-hoejre

Center: Billede-centrer

Ingen: Billede-ingen

Blyantsikonet giver dig mulighed for at finindstille placeringen af billedet og tilføje kant.

Billededetaljer

Du kan tilføje justering af billedet, valg af størrelse og link. Dertil kommer disse muligheder:

Billede titel attribut: Billedet skal have et navn, som dukker op, når man holder musmarkøren hen over det.

Billede CSS klasse: Bruges til at tilføje særlige egenskaber til billedets udseende, men er mest interessant for administratorer.

Image Border: Her kan du tilføje en kant omkring billedet. Width angiver hvor bred rammen skal være (målt i antal pixels), Color angiver, hvilken farve rammen skal have.

Image Margins: Her kan du vælge, hvor stor afstand (målt i antal pixels) der skal være mellem billedet og den omgivende tekst over billedet (Top), under billeder (Bottom), til venstre for billedet (Left) eller til højre (Right).

Åbn link i en ny fane: Hvis du har valgt, at billedet skal linke til noget, vil linket åbne et nyt faneblad i din browser, hvis du har sat et flueben her.

Mine billeder
Tidligere havde Klimabevægelsen et særskilt gallerifunktion på sit medlemsnetværk. Hvis du har et flot og klimarelateret billede, kan du stadig vise det frem i galleriet ”Kloden Rundt” ved at oprette et nyt indlæg, uploade billedet til mediebiblioteket på hjemmeside, vælge det som udvalgt billede og sætte flueben i kategorien ”Billede”.

Når du klikker på Udgiv bliver indlægget med billede og evt. tilhørende tekst vist under menupunktet Galleri -> Kloden Rundt. Klik på det enkelte billede for at se det i stort format.

Galleri-Kloden-Rundt

Du kan se en samlet liste over dine billedindlæg ved at gå ind på Min profil -> Mine billeder. Her får du også mulighed for at gå ind på det enkelte billedindlæg, hvis det skal redigeres.

Klimabevægelsens gallerier på Flickr
Hvis du har en profil på Flickr og en stor billedsamling, kan du uploade billederne til Klimabevægelsens Flickr-konto (http://www.flickr.com/photos/klimafoto) i et nyt album. Derefter kan du vise billederne i et indlæg på hjemmesiden ved at tilføje en såkaldt shortkode i indlæggets tekstfelt. Koden ser sådan ud:

Flickr-talkode

Den afsluttende talrække varierer fra album til album. Den fremgår af adressefeltet i din browser, når du besøger det ønskede album på Flickr.

Flickr-album-ID

Når du Udgiver/Opdaterer indlægget, vil læserne ikke kunne se selve shortcoden men får i stedet vist billederne fra Flickr. De præsenteres i et murstensmønster med lige margener. Nogle af dem vises i beskåret tilstand for at få dem til at passe ind…

Galleri

…men du kan altid få vist billedet i sit oprindelige format, hvis du klikker på det.

Sådan undgå du forvirrende koder
Hvis du indsætter en shortcode til Flickr og indlæggets indledende tekst er for kort, vil oversigten over indlæg i samme kategori vise teksten, efterfulgt af mystiske koder.
Gallerifoto-foer

MOREDu kan undgå dette ved at indsætte en Læs mere-linje mellem teksten og shortcoden. I tekstfeltet kommer det til at se sådan ud:

MORE-indsat

Klik på Udgiv eller Opdater og oversigten vil nu nøjes med at vise teksten før Læs mere-linjen:

Gallerifoto-efter

Læs mere-linjen er usynlig og den skjuler samtidig al efterfølgende tekst og koder, som først vises (som tekst og galleri), når man klikker sig ind på indlægget.

 

Min kurv

Velkommen til KlimaTV

Velkommen til KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Næste events

« juni 2018 » loading...
M T O T F L S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1