Jeg kommer fra Bedsteforældrenes Klimaaktion – eller som Ask fra Den Grønne Studenterbevægelse kalder os: Bekymrede Bedsteforældre. Det er lige det, vi er – og det er derfor vi står her i dag sammen med alle I børn og unge i måske verdens største klimastrejke til dato.

Der går ikke en dag uden vi konfronteres med frygtindgydende meldinger i pressen om jordens dårlige tilstand og klimaets amok-løb, som f.eks.:

– REGN SMELTER GRØNLANDS IS

– CO2 UDSLIPPET TRUER MED AT UDRYDDE SKYERNE

– 250 MILLIONER KLIMAFLYGTNINGE I 2050

Meldingerne gør os fortvivlede, afmægtige og vrede og vi spørger: ”Hvorfor gør politikerne ikke noget for at vende den frygtelige udvikling?” Er det fordi vi endnu ikke har udviklet metoder og teknikker til at stoppe klimaforandringerne – eller har vi ikke råd til det?

Det glædelige svar fra eksperter og store dele af erhvervslivet er, at vi HAR teknikkerne og vi HAR råd til dem!

Forleden fortalte 2 unge civilingeniører i Politiken, at de ville undersøge hvor hurtigt DK kunne skrotte fossile brændstoffer – og hvad det vil koste.

Det viste sig at vi allerede har alle teknikker til grøn omstilling nu, og at vi har råd! Det vil koste godt halvdelen af det beløb, den nuværende regering har givet i skattelettelser over de sidste 4 år!

Erik Rasmussen er stifter af tænketanken SUSTAINIA, som udvikler bæredygtige løsninger og grønne teknologier. Han siger også, at ikke alene har vi allerede teknikkerne til at standse klimaproblemerne – DK har stærke forudsætninger for at blive et globalt klimalaboratorium. Erik R og de 2 unge ingeniører siger samstemmende, at den eneste barriere for grøn omstilling nu er: MANGLENDE POLITISKE VILJE, MOD OG BESLUTNING.

Hvordan kommer vi videre herfra? (De af jer, der har stemmeret rækker en hånd i vejret). I kan stemme grønt til det kommende Folketingsvalg, og I kan også skrive under på borgerforslaget ”Dansk Klimalov NU”, som nu har knap 67.000 underskrifter. Borgerforslaget vil have politikerne til at vedtage en forpligtende klimalov, som sikrer os imod yderligere klimaforandringer. Forslaget nåede i løbet af 14 dage de 50.000 underskrifter som kræves for, at det skal tages op til debat i Folketinget. Fortsæt endelig med at skrive under!

Hvor mange af jer har IKKE stemmeret? (Ræk en hånd i vejret). I har også mulighed for at få indflydelse ved at skrive under på en side i ”WeChange”: Dansk klimalov NU. Alle underskrifterne bliver printet ud og afleveret til statsministeren.

D. 26/2 blev forslaget sat på folketingets dagsorden. Regeringens svar på borgerforslaget var at henlægge det til engang i efteråret – efter valget!!! Til den tid vil Lars Chr. Lilleholt gå i dialog med de 5.5 mill. danskere, som ikke har underskrevet for at høre, hvor vidt de er enige i borgerforslaget. I sandhed en klimaminister, der tager demokratiet alvorligt!

Måske kan vi glæde klimaministeren med, at en helt ny befolkningsundersøgelse kommer ham til undsætning i det meget store dialogprojekt. Undersøgelsen viser nemlig at godt 70% af danskerne ønsker, at DK skal være et  GRØNT FOREGANGSLAND. Og det er ikke hvem som helst, der står bag undersøgelsen! Det gør nemlig DANFOSS, GRUNDFOS, ROCKWOOL og VELUX.

Med baggrund i at godt 2/3 dele af den danske befolkning og store dele af erhvervslivet ønsker grøn omstilling nu, opfordrer vi regeringen til at holde op med at trække tiden ud med dårlige undskyldninger og vedtage borgerforslaget om en klimalov NU.

Det haster med den klimalov, og vi vil fortsætte med at presse politikerne indtil det sker. Og det, der driver os og vores samarbejde på tværs af alle aldre, organisationer, nationaliteter, politiske og religiøse skel, er KÆRLIGHED til vores børn, børnebørn og hinanden samt alt levende på vores vidunderlige klode.

Ulla Dueholm

(Billedet er fra skolestrejken i Aarhus den 1.2. 2019)