Denne tale blev holdt af Marie fra organisationen “Free the Soil” ved Klimapåmindelsen 10 januar 2019.

Sejt at vi allesammen har trodset kulden og vinden for at mødes her i dag. Her om vinteren føles den globale opvarmning ikke lige så fysisk nærværende som den gjorde bare for bare et par måneder siden da tørke-sommeren rakte langt ind i oktober. – Næsten svært at huske nu!

Vi kommer, som det blev sagt, fra en kampagne der hedder Free the Soil. Det er en international kampagne og derfor har vi et navn på engelsk – på dansk kunne det oversættes frit til “Befri Jorden”. Vi vil fortælle jer om hvorfor vi mener at det er på tide at sætte det industrielle landbrug i søgelyset for klimakampen, og hvorfor vi har valgt Yara, en af verdens største kunstgødningsproducenter som et af målene for vores kampagne. Det er human-size Yara gødningssække som I kan se her i blandt os.

I Free the Soil, ser vi os selv som en del af den europæiske bevægelse for klimaretfærdighed. Mange af os, har ligesom mange af jer, i årevis kæmpet imod udvinding og afbrænding af kul og andre fossile brændsler. Vi har deltaget i og mobiliseret til masseaktionen Ende Gelände, der har blokeret brunkulsminer i Tyskland. Vi er meget tilfredse med at der i dag, i hvert fald i vores ende af verden, er en vidtstrakt forståelse af at fossile brændsler er en klimasynder. Politikerne taler om det og dele af erhvervslivet er med – om ikke andet som markedsføringsstrategi.

Så vi mener at det er vores opgave. Den globale klimaretfærdighedsbevægelses opgave. At tage skridtet videre. At skubbe nogle af de klima-syndere, der alt for længe er gået under radaren, ind i søgelyset. Og i vores optik er det industrielle landbrug den vigtigste sektor at tage fat på.

Det industrielle landbrug står på verdensplan for omtrent halvdelen af udledningen af drivhusgasser! Det er når man tæller det hele med. Det skyldes hovedsageligt den omfattende globale skovrydning som ellers modvirker drivhuseffekten ved at omdanne og lagre CO2, og selve landbrugsproduktionen som er afhængig af kunstgødning; det skyldes også forarbejdning og emballage samt transport af fødevarer. I Danmark skyldes det i høj grad at det industrielle landbrug udpiner jorden, og at der derved er en total afhængighed af kunstgødning og sprøjtegifte.

Hvis vi globalt stoppede med at anvende kunstgødning har det globale CO2 udslip potentiale til at falde med op til 10%. Produktionen af kunstgødning er enormt energikrævende, og baserer sig på fossil energi, ligesom fossilgas indgår som ingrediens i produktion af nitrogen-kunstgødning. Det udleder rigtig meget CO2. Og år efter år bruges stigende mængder kunstgødning, for at fortsat kunne dyrke udpint jord til en stigende markedsefterspørgsel.

MEN: Det fantastiske, når vi snakker klima og landbrug, er, at der er masser af gode kræfter derude der arbejder med alternativerne. Den globale bevægelse af småbønder, permakulturister, urban gardening entusiaster og fødevarefællesskaber, er bare nogle af dem, der arbejder ud fra principper om madsuverænitet og agroøkologi. Det er begreber som indeholder løsninger på mange af landbrugets udfordringer, men også på klimakrisen.

En afgørende og meget vigtig grund til øjeblikkeligt at omstille til økologisk og biodiversitets-skabende landbrug er, at det rent faktisk er en af de eneste omstillingsløsninger, der aktivt kan tilbagerulle en del af den globale opvarmning. Hvis vi sørger for at skabe et landbrug med større biodiversitet, dvs. flere forskellige slags afgrøder og planter, der rent faktisk lagrer CO2 i jorden, kan vi i stedet for at snakke om at mindske CO2 udledningen, faktisk snakke om en løsning der kan optage og lagre en masse CO2, samtidigt med at vi brødføder mennesker og dyr.

Så vi står her på den ene side med løsninger på klimakrisen, løsninger sågar anerkendt af FN-institutioner, og på den anden side med en industri, der tromler en klima- og menneskeskadelig, profit-orienteret landbrugsmodel ned over hovederne på os. Ikke kun i Danmark, men i rivende fart i det globale Syd. Vi ønsker ikke at bebrejde den enkelte landmand. Vi ønsker at ramme systemet. Industrien.

Landbrugsindustrien har kæmpe politisk magt. Og her opremser jeg hvordan den magt udøves. Er den største lobbygruppe i EU. Vi har set hvordan der er nære relationer mellem den danske regering og lobbyorganisationen Landbrug og Fødevarer. Arla får lov til at bestemme gæstelisten når der holdes møde om hvordan man sørger for bedre mad til flere mennesker. Den danske udenrigspolitik satser i stor-stil på at eksportere teknologi til svineindustri verden over. På danske universiteter sidder stribevis af akademikere og fodrer landbrugsindustriens giganter; fordi virksomheder som Monsanto og Bayer finansierer forskning som de kan skabe profit ud fra. Fordi frie forskningsmidler er blevet skåret ned og atter skåret ned af de skiftende regeringer siden 2012.

Vi har analyseret det industrielle landbrug og fundet at kunstgødning, alene, er en rigtig stor klimasynder. Det laver huller i ozonlaget og samtidig er kunstgødning et vigtigt led i stort set al industriel landbrugsproduktion. Inklusiv de 30 millioner industrisvin, som vil poppe op i de flestes hoveder når vi taler dansk landbrug. Danske industrisvin fodres med soya og korn, der, om dyrket uden- eller indenlands, er væltet i kunstgødning, for maksimalt udbytte.

Nå, nok om det, det korte og det lange er, at vi i Free the Soil tager fat i verdens største producent af nitrogen til kunstgødning, som en indgangsvinkel til at kritisere det industrielle landbrugskompleks.

På kunstgødningssækkene, der går rundt her, står der YARA. Yara er en norsk, delvist statsejet virksomhed. Hvor mange af jer har egentlig hørt om Yara før? (ræk hånden op) Der er ikke mange der kender den – endnu! Men Yara har stort set monopol på produktionen af nitrogen til kunstgødning, og det er bare ét af deres produkter. Yara er den største forbruger og opkøber af fossil gas i Europa. Virksomheden har produktion i 50 lande verden over og har ædt sig ind på markedet i 150 lande.

Free the Soil ønsker at udstille YARAs rolle i klimakrisen og delegitimere det industrielle landbrug. Med en reference til filmen “the Matrix” går sækkene her rundt og tilbyder jer en blå pille. I filmen har en af hovedkaraktererne valget mellem en rød og en blå pille. Spiser man den røde vil man se hvordan virkeligheden virkelig hænger sammen. Spiser man den blå pille, vil man fortsat være sølet ind i en vrangforestilling. Så med dette symbol deler vores YARA sække her i dag en blå pille ud, måske en kunstgødnings-pille, der brandes som var den løsning på fødevare- og klimaproblemer, men som er en “falsk-løsning”. En vrangforestilling.

Free the soil er i dag en kampagne der består af klimaaktivister i Sverige, Holland, Tyskland, Belgien og Danmark, men med tråde til aktivister der lider under Yaras lobbyvirksomhed og aktivitet i hele verden. Vi informerer os selv for at kunne informere andre. Vi arbejder hen imod en klimalejr og masseaktion, som vi afholder til sommer, nær en af YARAs produktionsfaciliteter ved Hamborg i Tyskland. Vi håber at se mange af jer der, og at I vil være med til at udvide klimabevægelsens horisont og kampplads. På de flyers vi har taget med, der ligger der på bordet, kan I læse lidt mere og finde internetadresse for mere information.

Så vil vi slutte af med at bede jer lige tage et kampråb sammen med os for lige at få varmen:
Danmarks landbrug er fossilt – det gør klimaet ustabilt