Select Page

Tale af Jens Schiersing Thomsen ved Klimapåmindelsen 6 juni 2019 i Rigsdagsgården

Tak for invitationen til at give min ’ølkassetale’ her på dagen efter folketingsvalget. Jeg hedder Jens Schiersing Thomsen, og jeg arbejder med at finde løsninger til at bekæmpe klimakrisen. Dette gør jeg i fritiden i foreningen GROW-FOR-IT og gennem mit arbejde hos vindmøllefirmaet Siemens Gamesa i Brande i Midtjylland. Jeg har arbejdet med vindmøller det meste af livet, foruden 6 år som svejser og en uddannelse som rørsmed på B&W Skibsværft her i København.

Jeg vil fortælle om 3 løsninger til at bekæmpe klimakrisen:

  1. Hvordan vi gør flybrændstof klimaneutralt .
  2. Hvordan vi gør tung transport med lastbiler og skibe klimaneutral
  3. Hvordan vi holder CO2-stigningen i atmosfæren i skak.

 Alle løsninger kan politisk sættes i gang i morgen – i stor skala. Tale: Brændstof til fly og lastbiler kan blive klimaneutralt

Først skal vi have en eventyrlig fortælling – som vi alle er en del af

For 42 år siden, i 1977, stod jeg og mine højskolekammerater på Rådhuspladsen. Vi fortalte om alt det gode, vindmøller kunne gøre for Danmark. Dengang ville et samlet Folketing, minus 4 mandater, have atomkraft, men befolkningen – I – ville noget andet! Det blev til det danske vindmølleeventyr, som skabte 30.000 danske arbejdspladser.

For 22 år siden, i 1997, rejste Svend Auken til USA med Danmarks gave til verden: 5 nye havvind-mølleparker. I 1997 mente vi, at vi i 2050 kunne dække 50 % af Danmarks elektricitetsbehov til en pris af 35 øre/kWh.

Vi nåede målet 30 år før tid! Vi dækker allerede 50 % af elektriciteten med vind og sol til en pris af 33 øre/kWh. Det er takket være konsensus i det danske samfund, og det er takket være, at vi i industrien har halveret prisen på vindmøllestrøm på kun 5 år!

I dag står mulighedernes vindue åbent

I dag ønsker den danske befolkning handling på klimaområdet – og det fantastiske er, at et samlet Folketing er enigt – så nu kan vi virkelig rykke!

Hovedproblemet

De sidste 150 år har vi pumpet og gravet kulstof op af jorden og smidt det op i luften som CO2. Nu er vi nødt til at gøre det omvendte: Vi SKAL have trukket CO2 ud af atmosfæren og stoppet det tilbage i jorden som kulstof.

Vi skal standse ulykken

Ud over at trække CO2 ud af atmosfæren, skal vi også holde op med at afbrænde fossil energi og smide endnu mere CO2 op i atmosfæren.

Alt, hvad vi udleder nu, skal trækkes ud af atmosfæren igen. Vi SKAL finde en energikilde uden kulstof!

Brændstof fra luft og vand

Tænk, hvis vi kunne skabe et brændstof af vand og luft. Et brændstof til lastbiler, traktorer og til de store skibe. Et brændstof, som igen blev til vand og luft, når det blev brugt ….. jamen, det kan vi faktisk godt!

Vi kan tage vand og sætte strøm til. Vandet spaltes til ilt og brint. Brinten fastholder vi. Vi tager så kvælstof fra luften (78 % kvælstof), kobler det med brinten, og så har vi ammoniak (NH3).

Det fantastiske er, at ammoniak kan bruges som brændstof i en helt almindelig lastbils eller et helt almindeligt skibs dieselmotor, og når det afbrændes, bliver det igen til vand og luft. Ingen svovl og ingen CO2!

Mens jeg snakker, sidder der dygtige teknikere i Sydhavnen 3 km herfra hos B&W/MAN og udvikler en skibsmotor, der kan bruge ammoniak. 

Fremtidens vindmøller skal primært producere brændstof – ikke strøm

Nu kommer der en verdensnyhed – det er så jer plus måske 100 andre mennesker, der kender og har hørt om dette her:

I fremtiden vil der være flere vindmøller (eller solceller), der producerer brint til grønt brændstof, end der vil være vindmøller, der producerer elektricitet til vores stikkontakter!

Når havvindmøllerne ikke skal producere strøm til stikkontakterne, skal de heller ikke nødvendigvis være koblet på elnettet.

Og så kan vi uden problemer placere alle de nye havvindmølleparker mindst 20 kilometer fra land, så der ikke vil være en eneste sommerhusejer på Vestkysten, der kan se vindmøllerne.

Brinten kan føres i land i nedgravede rør – ingen højspændingsledninger. 

Flyrejser – og opgaven med at trække CO2 ud af atmosfæren

Nu kommer der noget, der vil virke overraskende: Det vil blive flyrejser, som kommer til at fjerne CO2 fra atmosfæren.

Vi skal lige en lille omvej for at forstå dette, idet det jo strider imod alt hvad vi tror, men det er OK. Tale: Brændstof til fly og lastbiler kan blive klimaneutralt

Først skal vi have fundet en CO2-støvsuger, der kan trække CO2 ud af atmosfæren. Mange tror, vi skal have en ny teknisk maskine, men det behøver vi ikke. Gud har opfundet maskinen – den hedder et træ.

Træer og planter er formidable til at opsuge CO2. En hektar eller det samme areal som en fodboldbane plantet til med skov opsuger samme mængde CO2, som en standard dansker udleder – cirka 10 tons CO2 pr. år.

Vi skal altså have plantet så mange træer, at vi kan holde CO2-udledningen i skak, indtil vi er stoppet med at afbrænde olie, gas og kul.

Det er et kæmpe areal men dog ikke større end det areal af skov, vi mennesker har fældet siden den industrielle revolution.

Og ja, der er plads på kloden. Specielt nord og syd for Sahara er der egnede arealer, og der er mange ledige hænder. Ingen grund til at tage til Europa, vi skaffer jer arbejde med at plante træer, og vi betaler.

De 2 mia. rigeste af jordens 7 mia. mennesker skal hver betale 1000 € = 7.500 kroner en gang for alle. Så kan vi opsuge de 18 mia. tons CO2, som FN´s klimapanel siger, vi skal trække ud af atmosfæren hvert år fremover.

For Danmark vil prisen blive 4 mia. pr. år i 10 år. Af et budget på 2000 mia. kroner er det 0,2 % af vores BNP, en lille øgning af ulandshjælpen, som også vil kunne hjælpe med at holde migrationspresset i ave. 

Fra CO2-opsugning til klimaneutralt flybrændstof

Vi ved, at planter og træer opsuger CO2, når de vokser og binder kulstof, men når planterne dør og rådner, udledes kulstoffet igen som CO2.

For halm er det 85 %, der igen forsvinder som CO2 op i atmosfæren, når halmen nedmuldes på de danske marker. Det vil vi ændre på.

I fremtiden skal landbrugets overskudshalm (det kunne også være træflis fra træer) sammen med grøn havvindmøllebrint bruges til at halvere landbrugets klimaaftryk og producere klimaneutralt flybrændstof.

Halvdelen af kulstoffet fra halmen vil ved pyrolyse blive omdannet til biokul (biochar), der returneres til landbrugsjorden, hvor det gør gavn.

Samtidig med, at der dannes biokul, dannes også gas og olie. Denne gas og olie omdanner vi til klimaneutralt flybrændstof sammen med grøn vindmøllebrint.

Halvdelen af den opsugede CO2 går tilbage til jorden som stabilt kulstof. Den anden halvdel udledes igen til atmosfæren. Denne gang bruger vi det dog først i en flymotor, hvor det før blot fes op i luften uden at gøre nytte.

Fidusen er, at ved at bruge denne form for flybrændstof vil vi langsomt men sikkert fjerne CO2 fra luften og stoppe kulstof tilbage i jorden.

Og alene i Danmark er der overskudshalm nok til, at alle fly, der tanker i Danmark, kan gøre det på klimaneutralt flybrændstof – sådan!

Brændstoffet bliver naturligvis lidt dyrere, men det må de flyveglade mennesker leve med.

Når vi i fremtiden kommer til at flyve på denne type brændstof, hjælper vi kloden med at fjerne CO2 fra atmosfæren. Og så vil det lyde:

Gør noget godt for klimaet: flyv noget mere til Thailand – en sej løsning!

Danmark har de 3 løsninger, vi skal i gang med for at klare klimakrisen.

  • Find alternativer til olie og gas

Brug brændstof fremstillet af vand, luft og strøm fra vind: NH3.

  • Træk CO2 ud af luften og hold CO2-stigningen i skak

Plant træer til at binde CO2, indtil vi har omstillet samfundet til 100 % bæredygtig energi – det vil koste lidt, men alternativet er meget værre.

  • Den CO2, som planter opsuger, skal retur til jorden + omdannes til jet fuel

Biomasse fra landbrug skal ikke blot rådne på markerne og udlede CO2. 50 % skal blive til stabilt biokul, og 50 % skal blive til klimaneutralt flybrændstof.

Danmarks nye gave til verden er at virkeliggøre de 3 løsninger og igen blive det grønne foregangsland, som vi var med vindmøllerne. Tale: Brændstof til fly og lastbiler kan blive klimaneutralt

 

Se mere via nedenstående links samt hos GROW-FOR-IT:  www.growforit.dk

Ingeniøren: ” Vindmøller skal producere grønt brændstof til skibsmotorer”  Link kronik

Information: ”Det koster kun 7.500 kr. at opnå livslang CO2-balance ved at plante træer”  Link kronik

Berlingske:   ”Gør noget godt for klimaet – flyv noget mere til Thailand”  Link kronik

Landbrugsavisen: ”Varme plus vindmøllestrøm forvandler halm til flybrændstof”  Link 1, &  Link 2