Oprindelig bragt i Information 3. januar 2012

Af Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark

Når regeringen vil lave et bredt energiforlig som inkluderer V og K, så er der stor risiko for, at ambitionsniveauet for Danmarks grønne omstilling sænkes gevaldigt, således at regeringens mål om 40 procent CO2-reduktion i år 2020 ikke opfyldes.

Ifølge regeringen skal finansieringen af den grønne omstilling ske ved at opkræve 5,6 milliarder kroner fra borgere og virksomheder i 2020, men V og K ønsker kun at opkræve 3,6 milliarder kroner.

Opkrævningen af ekstra skatter og afgifter på energiforbrug og forurening er nødvendig for at sikre den nødvendige udbygning af vedvarende energi, øget energiforsyningssikkerhed og grønne arbejdspladser.


Selvom det er store investeringer, så bør Danmark som et af verdens rigeste lande vise vejen for en mere klimavenlig verden, og det vil være helt urimeligt at sende regningen videre til vores børn og børnebørn.


Også Dansk Industri og Dansk Energi har rost ambitionsniveauet i regeringens energiudspil, men de ser helst et bredt forlig, således at investeringerne bliver langtidsholdbare.


Men hvis et ambitiøst energiforlig bliver gennemført med EL, og hvis først investeringerne er iværksat, så vil V og K næppe reducere skatterne og neddrosle investeringerne hvis de kommer til magten, og derved påføre store tab til de virksomheder der allerede har investeret i grøn energi.