Tekst: Niels-Simon Larsen
Mel: Vær velkommen Herrens år.

Vær velkommen Klimaår
og velkommen herhid.
Bli’r det året, hvor man vil forstå
at livet på kloden let kan forgå?
Velkommen nytår og velkommen her.

Vær velkommen Klimaår
og velkommen herhid.
Er det væksten, der nu bli’r forladt
forbruget går ned, vi ta’r rigtigt fat?
Velkommen nytår og velkommen her.

Vær velkommen Klimaår
og velkommen herhid.
Isen smelter på polernes top,
og vil temp’raturen gå stadig op?
Velkommen nytår og velkommen her.

Vær velkommen Klimaår
og velkommen herhid.
Vores ansvar er ikke forbi,
før klimaet finder sin harmoni.
Velkommen nytår og velkommen her.