Kl. 19.00 – 21.30 hos Thøger Lund-Sørensen, Jægersborggade 19, 3. th, Nørrebro

Deltagere: Rasmus, Thøger, Lars, Thomas, Jens, Annegrethe
Referent: Thomas , Ordstyrer: Jens

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars)
92-gruppens Klimagruppe har drøftet fælles 92-gruppe-politik-papirer for
Skærpede danske klima- og energimål” og
Politiske mål ift. begrænsning af olieudvinding i Danmark
AnsvarligFremtid/KiD og Greenpeace har aftalt at lave fælles tilretning af sidstnævnte dokument.
Næste møde i 92-grp Klimagruppe er fredag 20. januar 2017 kl. 10.30 (hos DØR).
Beslutning: KiD kan fint tilslutte sig de overordnede budskaber i notaterne.
Thøger vil måske sende skriftligt input til non-ETS delen.
Lars deltager i 92-grp møde og Klimaråd-møde på fredag 20. januar 2017.
Er besluttet årlig Fossil-Free Europe ”Skill-Share” fysisk møde i september 2017, afholdes nok i Holland.

3. Kortvarig logo- og branding – samt afklaring af kompetencer

 1. a) Kan/bør LU selv træffe beslutning om logo eller skal vi have resten af bevægelsen med?
  Ja, det kan LU selv beslutte.
  b) Skal vi tilpasse vores logo med 350-skrifttyper, ændre logoet mere grundlæggende, udskifte logoet med et helt nyt eller droppe det helt og i stedet bruge 350-logoet alene som hovedlogo? (i stedet for isbjerg-logoet)
  Forslag fra Lars: Vi bør opgradere 350-tallet som ”hoved-logo”, og Isbjerget kan være ”vandmærke eller lignende”, fordi at kommunikationen udviskes ved at have 2 forskellige logoer.
  Beslutning: Vi hører lige kommunikationsfolkene om deres mening, og hvis de ikke har indvendinger, så har vi en beslutning at (350 Klimabevægelsen i Danmark, centralt-justeret) er det nye logo.
  Isbjerget indtager en sekundær rolle, fx som vandmærke og lignende.
 2. Udskiftning af mailsystem med mulighed for segmentering (Rasmus)
  Vores mailsystem ”Riseup” er ikke særlig praktisk, da det kun giver mulighed for at sende mails til én samlet liste. Derfor foreslår Rasmus, at vi skifter til et andet gratissystem, hvor vi kan segmentere.

 3. Mailpraksis & nyhedsbreve (Rasmus)

Jeg mener, at vi kan få mere ud af vores nyhedsmails, hvis vi

 1. Oftere sender information om, hvad Klimabevægelsen selv er i gang med og hvordan medlemmer og interesserede selv kan gøre en forskel.
 2. Målretter vores mails, så vi kun sender til en bestemt gruppe, som mailen er relevant for og samtidig fokuserer på én ting, som vi gerne vil have modtagerne til at gøre. Det kan være at bakke op om et lokalt initiativ i Roskilde; kun sendt til personer, der bor i området. Eller at betale kontingent; kun sendt til dem, der ikke har betalt endnu.

Det kræver dels, at vi afsætter tid til at skrive de relevante mails (jeg vil gerne give en hånd med her) og dels, at vi kan opdele vores mailliste i forskellige segmenter.
Mulig løsning: Sending Blue (Gratis, selv hvis vi har flere end 2000 personer på mail-listen).
”Sending Blue” har omtrent de samme funktioner som Mail Chimp.
Alternativt: Mail Chimp, men det koster penge ved flere end 2000 personer på mail-listen.
Koster vist 20 dollars/mdr. hvis man har flere end 2000 personer.
Beslutning: Rasmus drøfter med Frederik, hvad der er den bedste løsning og vi tager beslutning ud fra det.

 1. Frivilligt kontingent vs. opdeling af medlemmer (Rasmus)

Fremsættelse af bestyrelsesforslag til vedtægtsændring ved næste efterårsmøde:
Hvad med at fjerne konceptet “frivilligt kontingent” og i stedet dele vores medlemmer op i to typer:
a) ”Ordinære Medlemmer”, der betaler kontingent og har stemmeret
b) ”Klimafrivillige”, som optræder på vores klimanetværk-database, og som stadig godt kan være aktive og deltage i møder, men ikke betaler kontingent og ikke har stemmeret
Formålet skal være at gøre det mere naturligt for nye medlemmer at vælge at betale kontingent. Det vil også gøre det mere naturligt for os at opkræve kontingenter rutinemæssigt, i modsætning til nu, hvor vi reelt går ud hvert år og beder alle modtagere af nyhedsbrevet om at give en donation.

Beslutning: JA til at udsende flere nyhedsmails, fx 1 gang/måned, og Rasmus vil gerne hjælpe (tovholder) med til at lave og udsende dem.
Beslutning: Fint at vi principielt etablerer mail-system som kan segmentere.
Segmentering: Kontingent-betaler vs. ikke-kontingent-betaler.
Segmentering: På interesser.
Segmentering: På geografi.
Segmentering: På medlemskab af tema-grupper.
Rasmus rundsender på papir-form liste over centrale passwords til talspersoner.

Lars har også input til evt. vedtægtsændringer til efteråret.
Thomas har forslag til ”konsekvensrettelser” til Klimabevægelsens politiske platform.
Lars: Måske der er nogle 350-org prioriteringer som kan implementeres i platformen.

 

 1. MobilePay (Rasmus)

– er ved at være en realistisk mulighed, selv på et lavt budget!
ClearHouse: Koster vist 15% af transaktionsbeløbet, og måske ned til 8% hvis vi har flere indbetalinger.
Beslutning: Det bør vi overveje, når vi får flere indbetalere. Rasmus afdækker hvilke muligheder der findes.

 1. Bedsteforældrenes klimaaktion i Danmark (Annegrethe)
  – oplæg og debat, herunder om mht. målgruppe, arbejdsmåde og team.
  Med inspiration fra Norge, så kan en ”ældre-gruppe” få et eget brand.
  Kunne være en Tema-gruppe under Klimabevægelsen. Måske invitere dem fra Norge til DK-debat-arrangement.
  Beslutning: Fuld opbakning, og AnneGrethe arbejder videre på ideen.

  9. Oprettelse af – og brug af – separat bankkonto for AnsvarligFremtid/AnsvarligKommune (Thomas)
  Jeg foreslår, at LU formelt godkender, at AF/AK kan bede folk om at indbetale direkte til AF/AK konto (vi benytter den nuværende konto for KlimaTV som ikke anvendes mere)

  Beslutning: Så længe der ikke er udtrykt ønske om en separat konto, så ser vi ikke et formål med det.
  De ikke benyttede konti kan i princippet lukkes, da de ikke tjener noget formål – det er blot forbundet med lidt bøvl at lukke dem siger Thomas.

  10. 350 har formuleret nedenstående syv pinde som mål på deres hjemmeside (Lars)
  Hvad ser vi i KiD af ligheder og forskelle i forhold til vores arbejde i 2017?

1) Keep carbon in the ground
* Revoke the social license of the fossil fuel industry (Divestment Kampagnen)
* Fight iconic battles against fossil fuel infrastructure (Klimakollektivet-strategi, Skifergas-Nej-Tak)
* Counter industry/government narratives (Politisk arbejde…)

2) Help build a new, more equitable low-carbon economy
* Promote investment in community-based sustainability solutions (Divest-Invest)
* Support communities confronting the impacts of climate change & building climate solutions for an economy free of fossil fuels (….måske byer ramt af oversvømmelser)

3) Pressure governments into limiting emissions
* Run local and national campaigns targeting leaders (???? Stor Dansk Klima-kampagne)
* Capitalize on big regional and international events, like climate negotiations and economic summit
(Lave klima-demonstrationer)

Beslutning: Rigtig gode punkter, og disse overskrifter bør indgå i nye strategi-diskussioner.

 1. Kort nyt fra temagrupper:

11.1 AnsvarligFremtid pension
– Møde i koordineringsgruppen afholdt 10. jan, og næste møder er 7. februar 2017 hos Jens Friis.

11.2 AnsvarligKommune
 -Katrine er på vej hjem J Måske der kan skrive lokalt-indlæg fra nogle der bor i Hillerød

11.3 Lokalt og kommunalt klimaarbejde (Thomas)
Vi har modtaget 2 tilbagemeldinger fra hhv. ”Gribskov” og ”Solrød” (se vedlagte).
– Kan/skal vi etablere en ny tema-gruppe på den baggrund?
Beslutning: Thomas vil afklare, om der er interesse for at lokalgrupperne mødes på næste landsmøde, fx kl. 15.00 – 16.00

12. Møde med Dansk Solcelleforening – opfølgning (Thomas)

Mødet blev afviklet tirsdag 10. januar 2017 hos TEKNIQ i Glostrup. Referat rundsendt.
Thomas: Den seneste lovgivning har gjort det så besværligt for kommunerne at opsætte solceller, så det næsten kræver yderligere lovgivning og/eller endnu lavere solcelle-priser og/eller mere favorable afregningspriser, før at det giver mening at køre en kampagne som presser/tvinger kommuner til at opsætte solceller.
Beslutning: Taget til efterretning indtil videre

13. Landsmøde nr. 20 – søndag 26 marts 2017
By kulturhus er booket (ca. 1000 kr).
Tema 1: Formiddag kl. 10-12: Divestment-tema med Thomas, Katrine, Lars
Tema 2: Eftermiddag kl. 13-15: Klima-kommunikation med Gregers Andersen & Niels Fastrup (Journalist DR)
Beslutning: Fint spændende program, som vi skal have annonceret bredest muligt

14. Eventuelt og punkter til næste LU-møder

15. Næste møder (tentativt den tredje onsdag i hver måned)
Onsdag den 15. Februar 2017 kl. 19-21 (sted: afholdes hos Thøger)
Onsdag den 15. Marts 2017 kl. 19-21 (sted: TBD)