Kl. 19.00 – 21.30 hos Thøger Lund-Sørensen, Jægersborggade 19, 3. th, Nørrebro
Deltagere: Rasmus, Thøger, Jens, Thomas & Lars (Skype)
Referent: Thomas
Ordstyrer: Jens

Det foreslås at prøve at afholde møder fra kl. 16.30 eller 17.00.
Beslutning: Det vil vi prøve af!

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars)
Næste møde i 92-grp Klimagruppe er torsdag 2. marts 2017 kl. 10.30 (hos WWF), og KiD/AF forventes at levere et detaljeret indspil/køreplan for generalforsamlingerne i pensionskasserne.
Positionspapir omkring politiske klima-mål inklusive stop for udbudsrunder i Nordsøen er stadig i proces.
Kontingentopkrævning 2017 er på vej (1500 DKK)

3. Nyt logo
Kan vi operere med flere logoer, fx ”primært logo” og supplerende logoer (fx af hensyn til størrelse/plads)?
Beslutning: Vi har vedtaget et kvadratisk hovedlogo (vedlagt), men kan alternativt bruge et alternativ i bredformat, med den samme tekst i omtrent samme tekststørrelse. 350-logoet kan også bruges alene ved behov.

4. Udskiftning af mailsystem med mulighed for segmentering – UPDATE (Rasmus)
Vores mailsystem ”Riseup” er ikke særlig praktisk, da det kun giver mulighed for at sende mails til én samlet liste.

5. Nyhedsbreve – Mail Chimp eller alternativ – UPDATE (Rasmus)
Mulig løsning: Sending Blue (Gratis, selv hvis vi har flere end 2000 personer på mail-listen).
”Sending Blue” har omtrent de samme funktioner som Mail Chimp.
Koster: 400 kr/år, ubegrænset abonnenter. Altså langt billigere end Mail Chimp.
Alternativt: Mail Chimp, men det koster penge ved flere end 2000 personer på mail-listen.
Koster vist 2000 kr/år hvis man har flere end 2000 personer, og prisen stiger også efterfølgende.
Beslutning: Vi vælger MailChimp indtil vi har mindst 2000 medlemmer på listen.

6. Frivilligt kontingent vs. opdeling af medlemmer – UPDATE/REMINDER (Rasmus)
Fremsættelse af bestyrelsesforslag til vedtægtsændring ved næste efterårsmøde:
a) ”Ordinære Medlemmer”, der betaler kontingent og har stemmeret
b) ”Klimafrivillige”, betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret

7. MobilePay  – UPDATE (Rasmus)
– er ved at være en realistisk mulighed, selv på et lavt budget!
ClearHouse: Koster vist 15% af transaktionsbeløbet, og måske ned til 8% hvis vi har flere indbetalinger.
Beslutning: Det bør vi overveje, når vi får flere indbetalere. Rasmus afdækker hvilke muligheder der findes.
UPDATE 15/2: Rasmus har tjekket mulighederne, og en (lovlig) Mobile Online løsning vil kræve aftale med indløser (fx ClearHouse), og det vil koste 16 % af indtægten. Vi har behov for flere betalende medlemmer!

8. Navne-ændring af eksisterende konti
Det er teknisk muligt, at ændre navnene for vores 3 konti, og at flytte midlerne mellem konti. Skal vi det?

Beslutning:
Ændre til ”Projektkonto 1 (ikke i anvendelse)”
Ændre til ”Projektkonto 2 (ikke i anvendelse)”
Thomas: Rundsender konto-oversigt til LU.

9. Erhvervspraktik
Hvad gør vi ved henvendelser om erhvervspraktik?
Beslutning:
– videresende til andre organisationer, fx NOAH eller VE som har en slags sekretariatsfunktion.
– alternativt (på sigt) etablere en sekretariatsfunktion (partnerskab) hos en anden organisation.

10. Klima-mentor-ordning
Jens Larsen har tilbudt at bidrage som Klima-mentor. (vedlagt bilag)
Hvordan vil/kan vi bringe det i spil?
Beslutning: Fantastisk at Jens allerede har hjulpet Anne-Grethe, og vi vil gerne bruge det fremadrettet.

11. Klimademonstration ”Peoples Climate March” – søndag 29. april 2017
https://www.facebook.com/climatemarchcph/
Jens Friis fra AnsvarligFremtid pensionsgruppen er blandt initiativ-tagerne (vedlagt bilag)
Skal Klimabevægelsen bakke op, og skal vi støtte økonomisk og på anden vis?
Beslutning: Tilskud 1500 kr.

11. Kort nyt fra temagrupper:
11.1 AnsvarligFremtid pension
Næste møde: Tirsdag 14. Marts 2017 kl. 19-21 hos Jens F, Struenseegade 1, st. 2200 Kbh N.

11.2 AnsvarligKommune
Byrådsbeslutning på vej i Århus. I proces.

11.3 Lokalt og kommunalt klimaarbejde (Thomas)
Bjørn har indvilliget i at deltage landsmødet, i en yderligere session om ”lokale initiativer” kl. 15.30 – 17.00
Anne-Grethe arbejder på at samle nogle folk i Århus.

12. Copy-right.
Getty-Images har skrevet til os igen (10. Februar). Hvordan skal vi reagere? (vedlagt bilag)
Beslutning: Vi betaler! (Thomas fixer)

13. Landsmøde nr. 20 – søndag 26 marts 2017
By kulturhus er booket (ca. 1000 kr).
Tema 1: Formiddag kl. 10-12: Divestment-tema med Thomas, Katrine, Lars
Tema 2: Eftermiddag kl. 13-15: Klima-kommunikation med Gregers Andersen & Niels Fastrup (Journalist DR)
[Tema 3: Bjørn har indvilliget i, at deltage i en yderligere session om ”lokale initiativer”, evt. med fokus på solceller som opfølgning på mødet med Dansk Solcelleforening]. Kræver annoncering/reklame, og Thøger vil gerne være med!
TV-manden (Munk Medier…vil lave dokumentar, med kritisk vinkel på mediernes manglende klima-information). Hvis ikke optagelse af mødet, så tilbyd interview direkte med Niels.

14. Eventuelt og punkter til næste LU-møder
– Kommentar: Usikkerhed om Anne-Grethe fik den nødvendige opbakning til præsentationen sidst. Og hvad er det vi tilbyder som landsudvalg/organisation, når vi tilbyder ”fuld opbakning” til fx Anne-Grethes projekt omkring Bedsteforældre for Klima? Det kan også være nyttigt at blive skarpere på dette, når vi sparrer med andre i forhold til andre ideer og projekter mv.
– Vi er kontaktet af bog-projektet ”Små visioner”: Beslutning: Vi tilbyder deltagelse med 1000 kr.
– Rasmus uddeler ”koder i print” til talspersonerne Thomas og Jens.
– OK at Klimabevægelsen tilslutter sig høringssvar omkring flytrafik (med VE og RBT)
– Enighed om, at vi ikke kan støtte VEs oplæg omkring afregning af sol- og vindkraft 2018-2030.

14a. Nye punkter
– Erhvervspraktik? Fint punkt hvis nogen forbereder med nogle tanker?

15. Næste møder (tentativt den tredje onsdag i hver måned)
Onsdag den 15. Februar 2017 kl. 19-21 (sted: afholdes hos Thøger)
Onsdag den 15. Marts 2017 kl. 16.30 – 18.30 (sted: Hos Thøger)
Onsdag den 19. April 2017
Onsdag den 17. Maj 2017
Onsdag den 21. Juni 2017 (efter Folkemødet)
Onsdag den 9. August 2017
Onsdag den 13. September 2017
Onsdag den 18. Oktober 2017
Onsdag den 15. November 2017