Kl. 19.00 – 21.00 hos Jens Hørby Jørgensen, Fengersvej 13, Valby
Deltagere: Jens, Lars, Thomas & Camilla. Flere andre havde givet input per email forud for mødet.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Orientering diverse & nyt fra 92-gruppen (Katrine, Lars) og 350.org (Thomas, Lars)
92-gruppens Klimagruppe har drøftet fælles 92-gruppe-politik-papirer for
”SKÆRPEDE DANSKE KLIMA- OG ENERGIMÅL” og
”Politiske mål ift. begrænsning af olieudvinding i Danmark”
AnsvarligFremtid/KiD og Greenpeace har aftalt at lave fælles tilretning af sidstnævnte dokument.
– på LU mødet drøftede vi IKKE de 2 foreliggende dokumenter.
Næste møde i 92-grp Klimagruppe er fredag 20. januar 2017 kl. 13.

3. Beslutningsoplægget vedr. kommunikationstiltag i KiD.
Oplæg: Beslutningen indebærer, at kommunikationsindsatsen søges udviklet for Ansvarlig Fremtid som hovedkampagne, hvorfor arbejdet med Klimabevægelsens kommunikation udsættes indtil videre.
– Kommunikationsoplægget blev enstemmigt vedtaget, herunder anmodning om brug af midler til at overflytte nuværende AF-side til ny side.
– Det blev drøftet om det ikke ville være hensigtsmæssigt konsekvent at anvende 350.orgs style-guide fremover, både på AF-siden og KiD siden. For AF-siden er det vigtigt, at man allerede på forsiden bliver oplyst om de flere forskellige ”fokuspunkter” som AF henvender sig om, og for eksempel kunne elementer som ”For Investorer” og ”AF in English” måske implementeres.
Det virker realistisk at kunne ”re-launche” AF-siden i løbet af februar/marts, og det er vigtig at orientere alle følgere om forbedringen af hjemmesiden i den forbindelse.
– Vigtigt at Rune orienteres i god tid før vi re-launcher siden. Umiddelbart er vurderingen dog, at Rune ikke sidder inde med kritisk viden, så vi vil selv være i stand til at overføre/kopiere al nuværende indhold over til en ny AF-hjemmeside.

4. Kort nyt fra temagrupper:
4.1 AnsvarligFremtid pension
– Møde i koordineringsgruppen afholdt 13. dec.
Gruppen blev forelagt kommunikations-strategien, som de syntes fint om.
Global Divestment Mobilisation week finder sted 5-13. Maj 2017.

4.2 AnsvarligKommune
-Overvejelser om re-programmering af hjemmeside som muliggør egen-revidering af hjemmeside.
Anmodning om brug af midler til at overflytte nuværende AF-side til ny side blev godkendt.

5. Møde med Dansk Solcelleforening
Aftalt til tirsdag 10. januar 2017 kl. 09.30 – 11.30 hos TEKNIQ i Glostrup (Paul Bergsøe Vej 6).
Formålet er at blive klogere på, hvilke muligheder de 98 danske kommuner har for at etablere solceller på kommunale bygninger. Slagelse Kommune er netop på vej til at anlægge solcelleanlæg på 14 kommunale bygninger. Sønderborg Kommune har gjort noget tilsvarende tidligere.

6. Landsmøde nr. 20 – foråret 2017
Mødet er fastlagt til søndag 26. marts 2017. Indre By kulturhus er booket (ca. 1000 kr).
Tema 1: Formiddag: Til drøftelse/afklaring
Tema 2: Eftermiddag: Klima-kommunikation med Gregers Andersen & Journalist

Thomas nævnte muligheden for at fokusere på enten Divestment eller Solceller på formiddagens tema.
Der var generelt størst tilslutning til at drøfte divestment, da tidspunktet ligger ret centralt op mod forårets generalforsamlinger og formodentlig tæt efter relancering af AF-hjemmesiden. Møder omkring solceller kan med fordel lægges som aften-tema-møder i løbet af foråret/forsommeren.

Thomas vil gå videre med færdiggørelse og offentliggørelse af programmet.
Thomas har efterfølgende fået tilsagn fra Niels Fastrup (Journalist på DR), samt fra Lars og Katrine, så programmet ligger fast i en slags ”annoncerings-version”.

7. Eventuelt og punkter til næste LU-møder
Oplæg fra AnneGrethe kan komme på, til næste LU-møde

8. Næste møder (tentativt den anden onsdag i hver måned)
Vi besluttede at det syntes uhensigtsmæssigt, at AF-møder (hver anden tirsdag i måneden) og KID-møder (hver anden onsdag i måneden) lå så tæt på hinanden.
Kommende møder blev derfor flyttet til hver 3dje onsdag i hver måned, således:
Onsdag den 18. Januar 2017 kl. 19-21 (sted: TBD)
Onsdag den 15. Februar 2017 kl. 19-21 (sted: TBD)
Onsdag den 15. Marts 2017 kl. 19-21 (sted: TBD)