Deltagere: Lars, Jens, Thomas, Rasmus, Thøger, Thor og Sju
Tid: Kl. 19.00 – 21.00 hos Jens, Fengersvej 13, Valby.

1. Kort klimapolitisk drøftelse: Ny Dansk Klimapolitik / COP21 status

2. Opfølgning på Landsmødet 4. oktober & konstituering af landsudvalget (talspersoner mv.)
Talspersoner: Jens Hørby Jørgensen og Thomas Meinert Larsen
Medlemsansvarlig: Rasmus S. Larsen
Økonomi-ansvarlig: Thomas Meinert Larsen
Intern revisor: Sju
Øvrige LU-medlemmer: Thøger Lund-Sørensen, Lars Nautrup Jensen, Per Henriksen, Thor Markussen
Suppleanter: Adam Billing, Mik Aidt, Ilse Rasmussen
Vi laver en opdatering af siden: https://www.klimabevaegelsen.dk/landsudvalg/
Udveksling af telefonnumre: Per: 42335081, Jens: 25682255, Thor: 61718121, Thøger: 28967884, Rasmus: 25852912, Lars: 41605940, Thomas 22717058
Årsberetning: Godkendt
Landsmøde referat: Godkendt
Mødekalender for 2016: Vi fortsætter med LU møder fast hver den anden onsdag i måneden.

3. Status/opdatering på temagrupper
Aktive:
Sekretariat (Tovholdere: Thomas + Rasmus + Sju)
Møde/Arrangementsgruppen (Tovholder: Thomas)
Event/demo 26. September 2015 & 29. November (Tovholder: Thor & Thomas)
Divestment / AnsvarligFremtid (Tovholder: Thomas mfl.)
Fundraising – knyttet til AF (Tovholder: Lars)
Analysetemagruppe – knyttet til AF (Tovholder: Lars)

Idekatalogsgruppen (Tovholder: Rasmus + Thøger)
VoresHjemVoresKlima (Rasmus)
Frem mod Paris / Medieinvolvering (Tovholder: Jens)
Mit Klimaløfte (Tovholder: Thøger)
Fødevaregruppe? (Lisel?)

Kommentarer til temagrupper
3a) Beslutning: Sekretariatet vil sende email ud til:
1) Vi påfører ”Medlemmer der har stået på den gamle Riseup-liste, i alt. 552 personer” samt ”Nuværende medlemmer på www.klimabevaegelsen.dk siden, men som ikke står på mailing-listen, i alt 292 personer” til vores nuværende (funktionelle) mailing-liste klimabev@lists.riseup.net (nuværende ca. 80 personer).
Derved kommer den opdaterede version af klimabev@lists.riseup.net op på 552 + 292 + 80 = 924 personer.
2) Vi udsender en orienteringsmail ud om at vi har genoprettet vores mailing-liste, og at de skal fraskrive sig listen, hvis de ikke vil modtage 6-10 årlige nyhedsmails.
3) Vi udsender nyhedsmails, tentativt November, Januar og fremover. Sju vil facilitere de først nyhedsbreve.
4) Vi udsender anmodning om frivillig kontingent mindst 2 gange årligt (fx Marts og November).

Kalender-funktionen på hjemmesiden fungerer både uden at oprette sig og hvis man har oprettet sig.
Rasmus vil udarbejde en kort guide til, hvordan man anvender guiden.
Søgemodulet på hjemmesiden vil fremover også give mulighed for at søge ”geografisk”

Opdatering ift. projektstyringsprogram, fusion af hjemmeside, nyt betalingsmodul [Se bilag]

3b) Event/demogruppen (Tovholder: Thor/Thomas)
– Opdatering om planlægningen af 29/11 klimaevent (Thor)
https://www.facebook.com/events/1632204977029248/
http://www.climateactiondenmark.dk/
Der er planer om et ”Fondue” klimanummer-indspilningsarrangement 7. november.
Naomi Klein deltager i CPH:DOX lørdag 14. november kl. 16.30 i Grand.

3c) Arrangementsgruppen (Thomas)
Næste Klimabevægelsen landsmøde fastsættes til søndag 6. marts 2016 med AnsvarligFremtid som hovedemne.
Næste ”Fossil-fri Danmark” vil måske være med Lars Aagaard, og måske med VE som med-arrangør.

3d) Divestment/AnsvarligFremtid (Lars/Thomas mfl.)
– AF koordineringsmøde 3. november er hos Sussanne kl. 19.
-Lars har fået publiceret artikel om strandede aktiver i Finans/Invest – flot!
– Ansøgning/Letter of Intent til ansøgning ”2C European Pension Fund divestment” fik afslag hos KR-foundation. Andre muligheder for at arbejde videre med projektet undersøges, herunder måske ansøgning af fond i Schweiz.
– Initiativet AnvarligKommune er nu officielt etableret – og vi arbejder på at etablere en egentlig arbejdsgruppe.
– Valg til MP Pension 19 november: Vi opstiller 2 kandidater, Per Clausen og Jacob Dahl Rendtorff.
– Opfølgning på generalforsamlingsbeslutning i MP Pension mv.:
– Det besluttes, at KiDs CVR-nummer mv. principielt kan benyttes i denne sammenhæng.
– Vi lancerer ”4 anbefalinger til pensionskasser” og ”Anbefaling til Kommuner” til Merkur/CBS-foredrag 19. November.

4) LU-strategi seminar Lørdag 7/11 november (Lars mfl.)
– Tid og sted: Tentativt kl. 10 til 21 i Roskilde. Thøger og Jens aftaler nærmere…
– Særligt drøftelse af: ”Hvordan nedsætter vi ”barrieren” for at få flere frivillige aktive i KiD?”
– Opfølgning på handlingsplan på Landsmødet -evt. udarbejdelse af handlingsplan frem til landsmødet i 2016 (på kvartaler og temagrupper) som vi evt. kan følge op på undervejs
– Har KiD en ”hovedfortælling”

5. Deltagelse i 92-gruppens klimanetværk
Lars deltog i mødet. Næste møde er torsdag d. 19. 11. kl. 10.

6. evt.
Overvejelser om, hvorvidt vi officielt skal kalde os 350.org

Kommende møder:
EKSTRA MØDE: Lørdag 7/11 november…..tentativt kl. 10 til 21 i Roskilde.
Onsdag 11/11 kl. 19
Onsdag 9/12 kl. 19