Inviterede: Lars, Jens, Thomas, Rasmus, Thøger, Frederikke, Per, Sophie, Mik + Adam, Sju, Thor, Theo, Henrik…mfl..

Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Hos Thomas, J.C. Christensens Vej 2A, 3TV, 2300 Kbh. S (Islands Brygge)

 1. Præsentation/velkomst
  Landsudvalget præsenterede sig selv. Sju (gæst) fortalte at hun arbejder som konsulent, særligt indenfor IT, og har tidligere arbejdet for både solcellevirksomhed og DONG. Ønsker at bruge sin interesse og erfaring indenfor iværksætteri til at hjælpe folk med ”grønne ideer” til at komme i gang. Er god til at styre processer, lave review af ansøgninger mv.
  Måske Klimabevægelsen er relevant her, men ellers så ser hun at Alternativet måske også er det godt netværk. Sju vil deltage på landsmødet, og hun overvejer om hun kunne være interesseret i at indgå i LU.

  2. Status/opdatering på temagrupper

Aktive:
Sekretariat (Tovholdere: Thomas + Rasmus)

Divestment / AnsvarligFremtid (Tovholder: Thomas)
   Fundraising – knyttet til AF (Tovholder: Lars)-

   Analysetemagruppe – knyttet til AF (Tovholder: Lars)
Møde/Arrangementsgruppen (Tovholder: Thomas)
Event/demo 26. September 2015 & 29. November
(Tovholder: Thomas + Thor)
VoresHjemVoresKlima (Rasmus)

Spirende:

Idekatalogsgruppen (Tovholder: Rasmus + Thøger)

Frem mod Paris / Medieinvolvering (Tovholder: Jens)

”Mit Klimaløfte” (Tovholder: Thøger)


 1. Nyt fra temagrupper inkl. evt. ønsker om LU-beslutninger.
  VHVK: Rasmus har snakket med Morten Larsen…og de vil gerne præsentere status på næste LU-møde og landsmødet 4 .oktober, og se om man kan få flere interesseret i det.

  3a. Arrangementsgruppen (Tovholder: Thomas/alle)
  Næste landsmøde – blandt andet med valg til Landsudvalget

Landsmødet finder sted søndag den 4. oktober 2015 kl. 10-12 (formalia) & kl. 13-15 (klimadebat med Rasmus Helveg Petersen) i Verdenskulturcenteret, Nørre Alle 7.
– Drøftelse af program. Sju tilbyder sig som moderator af mødet.
– Valg af medlemmer (7+2) til landsudvalget:
Opstillingsparate: Lars, Jens, Thomas, Rasmus, Thøger, Mik (alle nuværende),
Adspurgte/tentative: Thor, Adam, Sju, Rasmus Vincentz + måske Christina Kjellerup
– Formulering af handlingsplan på overskriftniveau for 2016
Vi skal som minimum præsentere AnsvarligFremtid (Lars), VHVK (Rasmus) og Arrangementsgruppen (Thomas)

3b) AnsvarligFremtid/Divestment (Lars/Thomas mfl.)

– Dagsorden for næste AF koordineringsmøde 25. August blev drøftet og fastlagt.
– Ansøgning hos VR-foundation. Edwin (Fossil Free Schwitzerland) og Cindy (Fossil Free Netherlands) kommer til DK.
Der søges maks. 2,2 Mio DKK.
– Divest København/Roskilde/Lejre/Ålborg Kommuner er under overvejelse…

3c) Event/demo 26. September 2015 & 29. November (Tovholder: Thomas + Theo)
– Update fra møde 4. August
– Status fra møder 12. August & mødedagsorden for møde mandag 17. August

 1. Status – oprettelse af projektstyringsprogram (Rasmus)
  Vi ønsker at lægge temagrupperne ind på hjemmesiden projektstyringsprogram: WP Project Manager Pro. Vi indleder med Ansvarlig Fremtid som testgruppe. Vi skal både have en samlet oversigt over grupperne og direkte links til hver enkelt gruppe, f.eks. klimabevaegelsen.dk/temagrupper og klimabevaegelsen.dk/temagrupper/ansvarligfremtid. Hver gruppe får en præsentation og en kort salgstale.
 1. Status – update for fusion af hjemmesider (Rasmus)

Hjemmesiderne er sammenlagt, men pga. virusangreb så vil Rasmus lige sikre sig, at hjemmesiden er helt funktionel, før vi går ud og reklamerer for at fx eventkalenderen og projektstyringsprogrammet virker.
Arrangementer kan evt. lægges ind som blogindlæg på forsiden.

6. Øvrige (PayPal vs. Yourpay, Nyt CVR-nummer/Merkur mv.) – update (Thomas).

Thomas har lovet at hjælpe Rasmus med at sikre, at vi kan få en YourPay løsning til at fungere.
Der er indkommet ca. 2000 DKK via PayPal som Rasmus vil overføre til vores Merkur-konto.

7. Eventuelt.

Næste 92-gruppe møde er 17/9 kl. 14-16.

Kommende møder:

Onsdag 9/9 kl. 19 hos Jens (i byen eller privat)
[Landsmøde søndag 4/10)
Onsdag 14/10 kl. 19
Onsdag 11/11 kl. 19
Onsdag 9/12 kl. 19