Deltagere: Lars, Jens, Thomas, Adam, Thøger
Tid: Kl. 19.00 – 21.00 på Cafe Retro.

1) Event 29-november – update fra stormøde 11/11 (Thomas)
Det tegner til at blive den klart største klimademonstration i Danmark i nyere tid, næst efter COP15.
Thomas sender referatet ud seneste stormøde ud til LU.

2) AnsvarligFremtid/AnsvarligKommune – update fra møde med Jens La Cour, DN 11/11.
Katrine fra AnsvarligKommune gruppen deltog, og hun har sendt et fint referat ud (vedlagt).
Katrine bemærker i øvrigt, at hun gerne vil prøve at se om Sociale-demokratiet i Odense vil tage det op….
Vi beslutter at oprette ”AnsvarligFremtid” på hjemmesiden http://www.ansvarligfremtid.dk/Kommune
Dernæst afventer vi lige og ser tiden an, men det vil være oplagt at lave lidt mere ”launch” agtigt i forbindelse med landsmødet 6. marts 2016.

3) Udsendelse af ekstra nyhedsmail før 29 Nov
Thomas vil sende ekstra nyhedsbrev ud før 29 Nov, med fokus på 29/11-event.

4) Arrangementsgruppen (Thomas)
– Hvervemøde ”Efter COP21 / Bliv Aktiv i Klimabevægelsen” er fastsat til onsdag 13. januar 2016.
OBS: Lokale 1 i Indre By Kulturhus (plads til 45 pers) er reserveret kl. 18-22.

– Klimabevægelsen landsmøde fastsættes til søndag 6. marts 2016 med AnsvarligFremtid som hovedemne
OBS: Lokale 1 i Indre By Kulturhus (plads til 45 pers) er reserveret kl. 9-18.

5) Pressearbejde (fast punkt)
Der kommer nok noget i forbindelse med divestment i København.

6) Ansøgning i AnsvarligFremtid regi.
Vi havde en drøftelse af hvilke muligheder der er, for at søge midler til et divestment-projekt, hvor der er fokus på den finansielle vinkel. Måske er der behov for at få en stor kendt NGO med som ansøger for at blive succesfuld, og måske kunne norske Fremtiden i Våre Hender være relevant. Vi tænker videre.
Deadline for KR-Foundation er 16. Januar 2016.

7) Paragraf 20 spørgsmål om Energinet.dk analyseforudsætninger
I en seneste Energinet.dk fremskrivningsrapport tages der udgangspunkt i IEAs 3,6 graders scenarie. Det bør der ikke gøres. Kan vi få en politiker til at italesætte den problemstilling.

8) AnsvarligFremtid
Thomas bemærker at fonde som fx TrygFonden også er et oplagt ”divestment” mål, fordi deres porteføljer sikkert er ligeså sorte som kommuner og pensionskassers. Vi bør dog prioritere vores ressourcer…, så det kommer nok til at vente lidt før vi sætter fokus på TrygFonden.

9) Næste KiD møder (hver den anden onsdag i måneden)
Onsdag 9/12 kl. 19 hos Jens i Valby
Onsdag 13/1 kl. 18 i Indre By Forsamlingshus
Onsdag 10/2 kl. 19
Landsmøde søndag 6. Marts kl. 9-18 i Indre By Forsamlingshus
Onsdag 16/3 kl. 19
Onsdag 13/4 kl. 19
Onsdag 11/5 kl. 19
Onsdag 16/6 kl. 19

Næste AF møder
Tirsdag 15/12 2015
Onsdag 13/1 2016
Tirsdag 2/2 2016
Onsdag 17/2 2016 (GF beslutningsmøde)

10. Evt. KiD er medunderskriver af et dokument om bæredygtig transport sendt til Klimaministeren.