Deltagere: Lars, Jens, Thomas, Rasmus, Thøger.
Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Brolæggerstræde 6 i Kbh. på Jens’ arbejde ”Discus” >>>> vi flyttede til Cafe Retro.

1. Seneste nyt? Ny Dansk Klimapolitik / COP21 status
Drøftelse af ”Udveksling af energi over landegrænser med kabler versus øget indfasning af VE i DK energiforsyning”.
KiD mener ikke at det ene udelukker det andet, og KiD støtter i udgangspunktet den samfundsøkonomisk bedste løsning.

2. Status/opdatering på temagrupper
Aktive:
Sekretariat (Tovholdere: Thomas + Rasmus)
Divestment / AnsvarligFremtid (Tovholder: Thomas)
   Fundraising – knyttet til AF (Tovholder: Lars)
   Analysetemagruppe – knyttet til AF (Tovholder: Lars)

Møde/Arrangementsgruppen (Tovholder: Thomas)
Event/demo 26. September 2015 & 29. November
(Tovholder: Thomas + Thor)
VoresHjemVoresKlima (Rasmus)

Spirende:

Idekatalogsgruppen (Tovholder: Rasmus + Thøger)


 1. Nyt fra temagrupper inkl. evt. ønsker om LU-beslutninger.

  3a) Frem mod Paris / Medieinvolvering (Tovholder: Jens)
  Jesper Munk vil måske følge nogle danskere (fra SUF) der tager til Paris klimatopmødet.

  3aa) Mht. Vores Hjem – Vores Klima (VHVK).
  Rasmus og Morten Larsen har haft travlt, så Rasmus vil gerne udsætte vores status på netværket til oktober.

  3aaa) ”Mit Klimaløfte” (Tovholder: Thøger)

Thøger vil præsentere ideen (pitch) på landsmødet

3b. Arrangementsgruppen (Tovholder: Thomas/alle)

Næste landsmøde – blandt andet med valg til Landsudvalget:
Landsmødet finder sted søndag den 4. oktober 2015 kl. 10-12 (formalia) & kl. 13-15 (klimadebat med Rasmus Helveg Petersen) i Verdenskulturcenteret, Nørre Alle 7.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1008739415812672/
Mødet er nu annonceret til vores 2 KiD mailing-lister samt til øvrige lister.
– Drøftelse af program. Sju tilbyder sig som moderator af mødet.

– Formulering af handlingsplan/indsatsområde på overskriftniveau for 2016
Vi skal helst præsentere AnsvarligFremtid (Lars), VHVK (Rasmus) og Arrangementsgruppen (Thomas) og MitKlimaLøfte (fx ”Mindset for klimarealister”.
– Særligt drøftelse af: ”Hvordan nedsætter vi ”barrieren” for at få flere frivillige aktive i KiD?”

– Valg af medlemmer (7+2) til landsudvalget:
Opstillingsparate: Lars, Jens, Thomas, Rasmus, Thøger, Thor + Adam (TBC), Mik (suppleant)
Adspurgte/tentative: Theo og Sju lægge kræfter i Alternativet, Rasmus Vincentz (fokus på AF) + måske Christina Kjellerup (Thomas ringer) + måske Per Henriksen (Thomas ringer).

3c) AnsvarligFremtid/Divestment (Lars/Thomas mfl.)

– AF koordineringsmøde 25. August er afholdt hos Sussanne. Næste møde er torsdag 1. oktober kl. 19 hos Ole.
– Ansøgning/Letter of Intent til ansøgning ”2C European Pension Fund divestment” er tilsendt KR-foundation.
Der er mindst 40 mio. til udlodning i denne runde, og der indkommet 80 ansøgninger.
I vores ansøgning har vi søgt maks. 2,2 Mio DKK. Deadline for evt. fase II ansøgning er den 21. oktober.
Vi skal forvente at lave en formel samarbejdsaftale med Both Ends.
– Divest København/Roskilde/Lejre/Ålborg/Albertlund Kommune er under overvejelse…(fx Tema undergruppe måske noget for Adam…??, eller nogle debat-møder i 2016).
– Kandidatlister til MP Pension på vej. Vi opstiller 2 kandidater, Per Clausen og Jacob Dahl Rendtorff.
Markedsføring: P1 Business på Bjørnestad (PKA vs. Unipension). Thomas sender kontakt-info til Lars.
Hollandske dokumentarfilm (sendes i Holland 29 nov).
Drøftelse: Hvordan kan Klimabevægelsen gøre brug af kampagnen/netværket AnsvarligFremtid i sin markedsføring af sig selv. Hvilke begrænsninger har vi og kan vi evt. gøre noget for at mindske dem?
Beslutning: Vi kan godt linke direkte til AnsvarligFremtid på vores hjemmeside, som et initiativ som er udsprunget fra Klimabevægelsen og drives som en temagruppe under Klimabevægelsen (AF er dog i øvrigt helt åbent for deltagelse fra personer og andre organisationer uden direkte tilknytning til Klimabevægelsen).

3d) Event/demo 26. September 2015 & 29. November (Tovholder: Thomas + Thor)
– Der er oprettet et event: https://www.facebook.com/events/462866467218870/

Beslutning: KiD vil sponsorere 2000 DKK + stille 1000 DKK (som garanti) til arrangementet.
Vi har nu ca. 13.300 kr på kontoen.
Thomas vil rundsende seneste mødereferat + FLYER til LU.

4. Moderation på Facebookgruppen.
Drøftelse: Hvor tit griber vi ind i debatten og bør vi nævne årsagen, når vi gør det?
Der er nogle enkelte debattører som har ytret utilfredshed med moderationen.
Administratorer er: Jean-Francois, Thomas, Jens, Rasmus, Benjamin, Thøger, Jeppe, Andreas
Beslutning: Den megen diskussion om Chemtrails afsporer debatten på Facebook gruppen. Men henvisning til FNs klimapanel, så vil vi fremover slette upassende indlæg om Chemtrails.

5. Status – oprettelse af projektstyringsprogram (Rasmus)

Vi ønsker at lægge temagrupperne ind på hjemmesiden projektstyringsprogram: WP Project Manager Pro. Vi indleder med Ansvarlig Fremtid som testgruppe. Vi skal både have en samlet oversigt over grupperne og direkte links til hver enkelt gruppe, f.eks. klimabevaegelsen.dk/temagrupper og klimabevaegelsen.dk/temagrupper/ansvarligfremtid. Hver gruppe får en præsentation og en kort salgstale.

 1. Status – update for fusion af hjemmesider (Rasmus)

UPDATE august: Hjemmesiderne er sammenlagt, men pga. virusangreb så vil Rasmus lige sikre sig, at hjemmesiden er helt funktionel, før vi går ud og reklamerer for at fx eventkalenderen og projektstyringsprogrammet virker.
Arrangementer kan evt. lægges ind som blogindlæg på forsiden.
UPDATE september: Rasmus har genoprettet det meste af indholdet og det er nu atter muligt at logge ind/blive medlem. Jeg mangler dog stadig forum og projektstyringssystem, som forhåbentlig bliver klar i september 2015. Vi bliver stadig udsat for mange angrebsforsøg fra Kansas og Tyrkiet.
RASMUS: Forslår at vi betaler for etablering af ny hosting-ordning som koster 300 kr. ekstra år. Godkendt af LU.

7. Øvrige (PayPal vs. Yourpay, Nyt CVR-nummer/Merkur mv.) – update (Thomas).

Thomas har lovet at hjælpe Rasmus med at sikre, at vi kan få en YourPay løsning til at fungere så snart hjemmesiden er klar til det. I øvrigt vigtigt at fastholde samme CVR-nummer.

8. Eventuelt.

Næste 92-gruppe møde er torsdag 17/9 kl. 14-16. Kan vi bede om at få sendt dagsorden?
Thomas rykker Helene i 92-gruppen for tid/sted og dagsorden.

Kommende møder:

[Landsmøde søndag 4/10 kl. 10 – 12 & 13-15)
Onsdag 14/10 kl. 19
EKSTRA MØDE: Lørdag 7/11 november…..tentativt kl. 10 til 21 i Roskilde.
Onsdag 11/11 kl. 19
Onsdag 9/12 kl. 19