Kl. 19.00 – 21.30 hos Jens Hørby, Fengersvej 13, Valby
Deltagere: Jens, Thomas, Rasmus, Lars, Thøger, Per, Thor

1. Godkendelse af dagsorden

2. Medlem af 92-gruppen – update
– update fra 92-grp klimagruppemøde 2. juni kl. 9.00-11.00. Lars og Katrine deltog:
Klimarådet kommer med ny rapport 13. Juni (fokus på bolig, opvarmning, elbiler)
I år 2017 skal der formuleres en 2030 målsætning.
Svensk regeringsgodkendelse kræves for endeligt salg af tysk kulmine til Tjekkisk selskab.
– dato/indhold for næste møde er 28/6 kl. 14-16 hos DN (Lars + måske Per). OK at deltage med 2 personer.
– mailing-lister (er vores ønsker ført ajour?).
– formel indtræden vedtages på 92-grp generalforsamling i dag 8. juni 2016 (beslutning endnu ukendt)
Post 2015-listen: Thor skal på…
Klima-listen: Per skal på….

3. Presse og kommunikation – update
– Thomas var med i P1 Orientering den 1/6.
Kan høres her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-2016-05-24/#!/01:09:54
– Omtale i Information: https://www.information.dk/udland/2016/05/exxon-chevron-afviser-klima-appel-egne-aktionaerer
– Omtale i Politiken: http://politiken.dk/oekonomi/ECE3220761/danske-pensionskasser-skruer-bissen-paa-over-for-klodens-oliekaemper/
– Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Klimabev%C3%A6gelsen

Per: Problem med EU-antidumping told overfor Kina ikke sikrer så lave solcelle-priser som Kina reelt kan producere til. Også et problem at Vind ikke betaler til net-stabiliseringsomkostninger, mens at solceller hænger på stabiliseringsomkostninger (og udsættes overfor flere bureaukratiske barrierer).

4. 350.org medlemskab – update
“Vi går videre med planerne om at flytte indholdet af 350-bloggen til klimabevaegelsen.dk, overtage domænet 350.dk og lave en automatisk viderestilling fra dette domæne til klimabevaegelsen.dk.
Der bør skrives nye og aktuelle indlæg. De gamle indlæg fra 350.dk kan allerede ses på https://www.klimabevaegelsen.dk/350-i-danmark.
Vi har ikke overtaget domænet 350.dk endnu, men arbejder på sagen.”
Jens Hvass skal formelt overdrage rettighederne til domænet 350.dk. Rasmus Larsen rykker ham.

5. Nyt fra temagrupper:

5.1 AnsvarligFremtid
– Næste møde i koordineringsgruppen onsdag 22. juni kl. 19.00 hos Lene.
– Bevilling fra KR-Foundation til dansk Divest-Invest projekt (status & næste skridt?)
Projektet løber fra 1. august 2016 til 30. september 2017, og fokusere på dansk divestment. Det vil være Lars og Gunnar fra VE som lønnes af midlerne. Planlægger konference med Europanævns-midler i efteråret 2017. Lars vil lave et første organiseringsskriv til mødet 22. juni. Bjarke mødes med Thomas på Folkemødet.
WWF har også på Europæisk plan fået KR-fond midler til at kortlægge 100 største investorers investeringer i kul.
– Møde med Alternativet (referat). Alternativet vil lukke folketingets behandling med en beretning, som Socialdemokratiet kan skrive under på.
Måske en idé at skrive direkte til direktionen i ATP for et møde.
– Folkemøde på Bornholm (status). Vi glæder os!
– Retssag (status). Vi vil nok appellere sagen.
– WWF rapport  har →→  møder med Sampension, ATP, PensionDanmark.
– MP Pension afholder ”dialog-møder” med medlemmerne til efteråret.

5.2 AnsvarligKommune
Sidste møde i koordineringsgruppen afholdt onsdag 18. maj kl. 17.00 hos Sysse (referat?)
Vi arbejder på at få status på danske bankers fossilfri investeringsmuligheder.
Har et møde med SparInvest på plads.

5.3 Demo/event – ”Climate Action Denmark” (Thomas)
– Climate Action Denmark afholdte møde onsdag 8. juni kl. 17.00.
Man vil måske lave noget omkring COP22, eller måske TTIP demonstration i efteråret 2016.
– Ende Gelände-aktionen i Tyskland – opsamling (referat?). Thor: Det var supergodt!
– Næste møde i Climate Action Denmark er 17. August kl. 17 hos Mellemfolkeligt Samvirke.
Blokade af Benzin-øen? Mulig kampagne: ”1 år efter Paris”.
Per: Skifergas-folket skal føres ind i Klimabevægelsen, fx Ansvarlig Kommune (Katrine).

5.4 Arrangementsgruppen (Thomas)
– Elbil-debatmøde 14. september 2016 er nu på plads (vedlagt program)
Thomas arbejder videre med et ændret tidspunkt: Kl. 16-18 er bedre end kl. 15.
– Kina/Bilfri Søndag: Per vil gerne arrangere et møde om udviklingen i Kina indenfor energiområdet.
Per har fundet en deltager, der taler kinesisk (har lige afsluttet Kinastudier på KU) samt en repræsentant for Concito. Mødet finder sted i oktober eller november.

– Debatmøde om kød? (Per tænker videre…)

5.5 Vores Hjem – Vores Klima version 2.0 (1. Juni 2016 – Update ved Rasmus).
Ny projektbeskrivelse – med vigtigste ændring, at den nu lægger op til en inddeling i fire forskellige faser af projektet, så Morten og jeg:
1. kan indlede med at opbygge/genstarte netværket, før vi sammensætter en bestyrelse,
2. sammensætter en bestyrelse, før vi går i gang med fundraising og et pilotprojekt og
3. sørger for at gennemføre pilotprojektet, før vi breder projektet videre ud.
VE har også et nyt pilot-projekt: https://vildumed.ve.dk/ som også har fokus på bæredygtige naboskaber.

5.6 Webredaktion: Skydes til næste møde.

5.7 ”Hastig formidling” til medlemmerne
Thomas oplever, at vi i landsudvalget bliver bekendt med mange nyheder, herunder forskellige væsentlige arrangementer, som grundet tidsmangel ikke rigtig når vores medlemmer. Kan vi etablere en ”nyhedskanal eller kalender” som let og hurtigt kan formidle informationer til vores netværk/mail-lister, uden at vi behøver at sende informationen ud til hver enkelts email-bakke.
Det drejer sig fx om møder som andre organisationer arrangerer….
1) Føje til Grøn kalender (facebook)
2) Sende ud via email-liste
3) Sætte den på KiD facebook gruppen – FØRSTE UMIDDELBARE FORSLAG
4) Lægge på KiD hjemmesiden (kalenderen)
5) …..evt. lave nyt STORT nyhedsbrev

6. Landsmøde nr. 19 – reserveret Indre By Kulturhus søndag 2. oktober 2016 kl. 9-18
Tentativt program:
Tema 1) Ansvarlige Investeringer Kl. 10-11 + Tyskland/
– update på Ansvarlig Kommune og Ansvarlig Fremtid & Ansvarlig Fagforening/Universitet?
Tema 2) Formalia – generalforsamling, 350.org medlemsskab mv. kl. 11-13.30
OBS: Vi vil gerne have flere gode kræfter med. Kender vi nogen? Thor er måske ikke i DK i efterår ´16.
Tema 3) ”Omstilling til det fossil-fri samfund” – hvordan kommer vi derhen? Kl. 14-16.30
Oplæg af Rasmus Ingstrup, Energinet.dk (BEKRÆFTET)
Link: http://energinet.dk/DA/OM-OS/Samfundsansvar-CSR/Sider/default.aspx
Oplæg af Gunnar Olesen (VE) eller Christian Ege (DØR): ”Fossil-fri trafik i 2015”….eller lignende
Konklusion: Programmet er godt og der er ingen grund til at fylde mere på.

7. Klimabevægelsen og fund raising
Umiddelbare tanker?
EU Dear: Tilsagn til at være projekt-partner på EU-projekt.

8. Strategi-møde på Langeland lørdag 3. september – søndag 4. september 2016.
Deltagere: Thøger, Lars, Jens, Rasmus, Thomas, Per ++++ ?
Formål: At drøfte strategiske temaer, som vi kan præsentere på landsmødet. Rasmus stiller lokaler til rådighed. Forinden bør vi have et overblik over, hvordan landsudvalget sandsynligvis ser ud efter næste landsmøde.
– Medlemshvervning og kontakt
– Medlemskab af 350.org
– Hvad er det nye narrativ?
Start: Lørdag 3. september ca. kl. 12.00
Slut: Søndag 4. september ca. kl. 13.00 (efter frokost)
Jens og Thøger planlægger programmet.
Transport: Rasmus kan afhente i Odense eller Svendborg (kan hente 3 personer)
Overvej fællestransport fra København.
Der er 7 sengepladser til gæster på 1. sal samt et par ekstra madrasser, som efter behov kan fordeles mellem have- og gårdkvisten eller i stueetagen.

9. Næste møder (den anden onsdag i hver måned)
Onsdag den 13. juli hos Thomas (holdes med dem der kan) [Ej deltagelse af Jens]
Onsdag den 10. august [Ej deltagelse af Thøger]
Strategimøde 3-4. September på Langeland (Spørge Jens Windeleff & Katrine): Thomas spørger
Onsdag den 14. september
Landsmøde søndag 2. Oktober 2016 (Spørge Jens Windeleff & Katrine): Thomas spørger
Onsdag den 12. oktober
Onsdag den 9. november
Onsdag den 14. december

10. Evt.