Kl. 19.00 – 21.30 i Indre By Kulturhus
Deltagere: Lars, Jens, Thomas, Thøger, Rasmus (Skype)

 1. Godkendelse af dagsorden

2. Medlemskab af 92-gruppen
Vi har betalt kontingent for 2016 (= 0,5 x 1.125 kr)
Næste møde 28. september kl. 13-16 (Lars planlægger at deltage)

3. Presse og kommunikation – siden sidst.
AnsvarligKommune arbejder på Ritzau pressehistorie på danske bankers fossilfri investeringsmuligheder.

4. 350.org medlemskab – update
– Klimabevægelsen i Danmark ligger nu direkte på ”350.org world map”:  https://350.org/map/
– Hjemmesiden http://www.350.dk/ fører nu direkte over til Klimabevægelsens hjemmeside
Rasmus ønsker dog gerne nye indlæg til siden.
– Lars orienterer, at der findes nogle små lokalgrupper i 350.org (fx i Finland, Holland, Schweiz) som ikke har nogen fælles organisations-struktur, selvom det måske kunne være en fordel. Han foreslår derfor, at man opfordrer det global 350.org netværk til at overveje om/hvordan en Europæisk struktur kan forbedres….og om man i højere grad kan dele de beslutninger der tages i det amerikanske og globale netværk. Forslaget fik tilslutning fra LU.

5. Nyt fra temagrupper:

5.1 AnsvarligFremtid
– Møde i koordineringsgruppen afholdt tirsdag 13. september kl. 19.00.
– Dansk Divest-Invest projekt (KR-Foundation): Møde med WWF afholdt.

5.2 AnsvarligKommune
Der arbejdes på Ritzau pressehistorie på danske bankers fossilfri investeringsmuligheder.

5.3 Demo/event – ”Climate Action Denmark”
Intet nyt.

5.4 Arrangementsgruppen (Thomas)
– Elbil-debatmøde onsdag 14. september 2016 afholdt med ca. 32 deltagere.
– Det blev drøftet om kommende møder kunne have fokus på ”sol-celler” eller ”kødfri menu”.

5.5 Vores Hjem – Vores Klima version 2.0 (Update ved Rasmus).
Intet nyt

5.6 Webredaktion:
Intet nyt

5.7 ”Frivillig-job”
Intet nyt

6. Landsmøde nr. 19 – reserveret Indre By Kulturhus søndag 2. oktober 2016 kl. 10-17
Formiddag: Formalia – generalforsamling, 350.org medlemsskab mv. kl. 10-13
Eftermiddag: ”Omstilling til det fossil-fri samfund” – hvordan kommer vi derhen? Kl. 14-17
Uddelegering af opgaver blev drøftet. Se ”kommenteret” dagsorden.
Det opdaterede landsmøde program, herunder Landsudvalgets forslag til vedtægtsændringer bliver udsendt søndag 18. september (2 uger før landsmødet)
De væsentligste beslutninger fra strategi-mødet på Langeland skulle præsenteres på landsmødet

7. Næste møder (den anden onsdag i hver måned)
Landsmøde søndag 2. Oktober 2016 (Jens Windeleff & Katrine har sagt JA):
Tirsdag den 11. oktober kl. 18 – 19 (afholdes hos Jens)
Onsdag den 9. november kl. 19-21 (afholdes hos Thøger)
Onsdag den 14. december kl. 19-21 (afholdes hos Thomas)

8. Evt.