Sted: Lyrskovgade 4, 4. sal

Deltagere: Andreas, Thomas, Thøger, Jørn, Rasmus L, Jens
Gæst: Dorte Bech og Marie Degnbol

Ad referent
Thomas er referent.

 Ordstyrer:

Jens er ordstyrer.

1) Velkomst til nye i LU

Telefon-numrene for LU-medlemmer bliver lagt på hjemmesiden under

https://www.klimabevaegelsen.dk/forside/landsudvalget

2) Udpegning af 2 talspersoner, økonomi-ansvarlig og medlemsansvarlig

Thomas er økonomi-ansvarlig

Rasmus er medlems-ansvarlig. Registrering af emails mv.
Vi kan evt. overveje, hvem som kan stå for Facebook.
Talspersoner: Thomas & Thøger

3) Godkendelse af nye vedtægter (vedlagt forslag)

Godkendt.

4) Drøftelse af “underskudsgaranti” for 10 Oktober event.

Der er bevilget 500 kr. i tilskud.

Derudover er der givet en underskudsgaranti på 1500 kr.

Godkendt !

5) Drøftelse om “fast åbningstid og dato for introduktions-møder” i lokalet i Lyrskovsgade 4

a) Ad rømning af Vestergror-lokalet (bannere, plakater mv.)

Thøger/Thomas kontakter Jais og hører om vi kan rydde søndag 10 oktober, fx kl. 15-17

b) Thomas hører Kultur-huset omkring adgang til lokalet, herunder nøgler.

c) Vi holder åbent i lokalet hver onsdag fra kl. 17-20.

På alle møder skal det være muligt for medlemmer at høre mere om Klimabevægelsen, og det er muligt for alle at komme og præsentere sine gode ideer…og tanker om fremtidstanker om klima og Klimabevægelsen. Man kan medbringe mad hvis man vil.

13 oktober: Thøger med tema: Klimakommissions Rapporten..
20 oktober: Thomas med tema: KlimaTV
27 oktober: Thomas med tema: Klimakortet
3 november: Andreas med tema: Hvervning af studerende og unge
10 november: Jens med tema: Fundraising til projekter.
17 november: Jørn med tema: 4 dec & evt. 1. maj arrangement
Annonceres i nyhedsbrev og på google-kalenderen på hjemmesiden.

6) Opfølgning på landsmødet

Thøger er undervejs med referatet.

Næste landsmøde: søndag den 27. Februar 2011.

7) Præsentation og drøftelse af projektet ”CIDEA” v. Marie Degnbol
Baggrund: Projektet Citizen Driven Environmental Action (CIDEA), som ledes af professor Jens Hoff fra Københavns Universitet har modtaget 10.969.800 kr til dette projekt som løber fra 1. januar 2010 – 30. april 2014, og hvori medlem af Klimabevægelsen Marie Degnbol starter et 3-årig phD-forløb.

Øvrige projektpartnere: Københavns Universitet, DHI, Kolding Kommune, Skanderborg Kommune, Middelfart Kommune, Odense Kommune, Københavns Kommune, Green House, Køge. Marie kommer og fortæller om projektet (15 minutter), og så drøfter vi cirka 20 minutter om/hvordan Klimabevægelsen eventuelt kan give input til projektet.

Maries oplæg: Marie har så småt deltaget i forskergruppe-møder under projektet. CIDEA er et samarbejde på Københavns Universitet indenfor Antropologi, Statskundskab, Skov- og landskab. Dertil knyttes en række Phd-studerende og speciale-studerende. Samarbejde med 6 kommuner (Middelfart, Odense, København, Kolding, Skanderborg, Køge) som er udvalgt som ”best cases” indenfor området.

Køge: Det Grønne Hus (projekt bilfri skole) + Energi-vejledning
Middelfart:
Re-planlægning af boligområder med nye investeringer
Odense:
Re-planlægning af boligområder (socialt belastede) + udlevering af cykler
Skanderborg: Web-baseret indsats (Web-forum hvor husejere kan udveksle ideer)
Kolding: Miljø/Social indsats, udpegning af klimaambassadører blandt 2. generations indvandrere + lav-energi-landsbyen Sdr. Stenderup, med 900 indbyggere hvor man før 2012 vil reducere klima-udslip med 70%. Se Kommuneplanen 2010-2021 her: http://www.kolding.dk/pdf/20100329121528.pdf
Projektet skal føre til, at hele Kolding kommune skal reducere med 75% frem mod 2020.
Læs mere i OVE medlemsbladet hér: http://energi-miljo.dk/arkiv-pdf/4-09.pdf

København: Affaldsprojekter planlagt. Afhænger af Miljø-punkternes finansiering.
Desuden Klima+ (målrettet virksomheder). Kommunens indsats blandt de ansatte i forskellige forvaltninger.
Der kommer nok snart en hjemmeside om projektet.
Beslutning: KiD vil gerne følge projektet.

8) Fastsættelse af dato for LU-seminar

Lørdag 30. Oktober kl. 14.00 – 21.00
Sted: Lyrskovsgade 4 (vi spiser i nærheden)

Program udarbejdes af Jens og Thøger

Input: Fremtidsværksted / Dorte
Input: Kortlægning af Klima- Miljø- og bevægelserne i Danmark / Thomas
Input: Medlemshvervning / Rasmus
Input: Strategi for presse-kontakt / Thomas
Muligt overordnet formål: Skabe fælles forståelse for problemet og løsningen.

9) Medlemshvervning – opsætning af plakater.

LU-opgave eller en tema-gruppe aktivitet

Opfordre via nyhedsbrevet, at man kan hente plakater i Lyrskovsgade, eller man kan få tilsendt plakater.
Kai Steendahl vil hjælpe med opsætning.
Rasmus: Man kan også hverve ved studie-start messer (man skal betale for en stand)

10) Eventuelt

Jørn indkalder til 4-dec demo planlægningsmøde, formentlig den 20 oktober
Kommissions-rapporten: Sammendrag kan nok hentes i print hos Energi-styrelsen.
Jørn og Thøger laver udkast til fælles udtalelse om Kommissionens rapport.