Sted: Lyrskovgade 4, 4. sal

Deltagere: Rasmus L, Thomas, Jens, Andreas, Thøger, Dorte

Afbud: Jørn

Valg af referent: Thomas
Valg af ordstyrer:
Thøger

1) Drøftelse om “onsdags-åbning” i lokalet i Lyrskovsgade 4
26. Januar: Mad og bæredygtighed / oplæg ved Thomas (Jens åbner lokalet)
16. Februar: Stig – hvilke konkrete forslag skal der være i en klimalov? (Thomas kontakter Stig)

Alternativt Malene Håkansson, Folkekirkens Nødhjælp…hvordan påvirker klima-relaterede sult katastrofer en danskers klimahandling? (Thomas kontakter)
Hvordan kan man formulere en positiv klima-kommunikationsstrategi ? / ved Thøger

Øvrige emner:

”Skal kapitalismen løses før vi kan afskaffe klimakrisen” v. Jørn Andersen
”Kan Danmark blive 100% fri for CO2-udslip i 2030 – nej” v. Jon Buchwald / Greenpeace (Jørn).

2) Fastlægning af kommende række af LU-møder
Mandag 7. februar 2011 kl. 17 – tovholder Rasmus L
Mandag 28. februar 2011 kl. 17 – tovholder Thomas

3) “Testemonials” på hjemmesiden
Vi vil kontakte 3-5 KiD-medlemmer med forskellige køn og alder, og bede dem svare på hvorfor de vælger at være medlem af Klimabevægelsen. Desuden skal de udlevere et billede som vi kan lægge på hjemmesiden.

Relevante spørgsmål kunne være:

– hvorfor er du medlem af Klimabevægelsen ?
– husstand/familie/kæledyr ?
– nuværende ansættelse ?

– hvad har du fået ud af det ? Hvor aktiv er du ?
– nævn 2 eksempler på noget du gør for klimaet ?

– hvad forventer du at dit medlemskab af Klimabevægelsen kan gøre for klimaet ?

– hvilke af Klimabevægelsens aktiviteter har været mest interessante at være med til ?
– link til facebook (frivilligt) Benjamin/Rasmus?

FX: Rasmus V, Cecilie, Jean-Francois, Benjamin Bro-Jørgensen, XX Kvinde Vanløse
eller Ane, Felicia,
* LU gør det samme! Vi overvejer om vi skal have billeder af LU også? JA, gerne.
På sigt kan vi overveje at lave en egentlig spørgeskema-undersøgelse blandt medlemmer.

4) Opfølgning på landsmødet & næste landsmøde
Thøger har leveret referatet fra sidst. Thomas lægger det på hjemmesiden, og tjekker om vedtægterne er ændret. Næste forårsmøde: lørdag 5. Marts 2011 i Wegeners Gård / update fra Thomas.

Hvordan kan vi selv være klima-ambassadører? (hvad er vi selv forpligtet til at gøre?)

Har vi opskriften på det gode klima-venlige liv? (repræsentant?)

TEMA: Hvordan skal klimabudskabet kommunikeres for at almindelige mennesker skrider til handling? Hvilken historie skal Klimabevægelsen fortælle ?

Rasmus Vincentz ? (Thøger)

Kirsten Grube ? (Thøger)
CIDEA-antropolog ? (Thomas)

Thomas Vinge ? (Thomas)
Resultat: Hver gruppe skal præsentere et forslag til:
Hvad skal hovedlinjen være?
Hvem skal vi kommunikere til, og med brug af hvilke redskaber og medier?

Tovholdere kan defineres af gruppen selv.

Tentativ dagsorden:
13.00 – 15.00 Dan-Jørgensen
15.00 Pause
15.30 KiD update
16.00 2-3 x 10 min. Oplæg
16.30 Gruppe-arbejde
17.20 Plenum á 2-5 minutters oplæg
En referent tager notater fra plenum-fremlæggelsen.

5) Næste skridt i LU-aktivitet: ”værdi-debat”
Hvordan går det data m.v. om flytrafik?
….Vi afventer stadigvæk input fra NOAH-person Jacob Sørensen

6) Debat-møde…
Debatmøde om personlig etik med Mickey Gjerris (KU) om etik/moral. Få fat i Kristine Feldthaus, Peder Kemp vs. Ole Thygesen (prof. i filosofi, Handelshøjskolen) osv. Hvordan får vi nogen til at betale for dem?
Rækkefølge: Mickey, bibliotek, Thygesen.

 – Thomas sender kontakt-adressen til Thøger.

7) Eventuelt
Søndag 1. Maj arrangement
Vi har kontaktet vegetar-foreningen
Evt. kontakte super-natural (økovenlige supper)
Kokken fra 10:10 kampagnen
Vi kan kontakte Lise Faurschou
Høre LO-Odense om vi kan udlevere mad?
Vi skal dele opskrifter ud med KiD logo + kontaktoplysninger