Sted: Lyrskovgade 4, 4. sal

Deltagere: Andreas, Dorte, Jens, Thøger, Thomas & Rasmus (via Skype)
Afbud: Jørn

1.Valg af referent

Thomas

2.Valg af ordstyrer

Dorte

3.Godkendelse af referat

Godkendt.

4.Klimaforum & Klimaforum10 (Thomas)

Fint hvis Rikke Fog-Møller & Mathilde Kaalund-Sørensen vil fortsætte i Klimaforum bestyrelsen.
Generelt ønske om at få lidt hyppigere og mere detaljeret feedback fra aktiviteterne i Klimaforum.

OK til at dele lokaler med Levende Hav og andre.

Klimaforum10–ansøgningen til Nordisk Ministerråd er ikke imødekommet, så vi får derfor ikke lejlighed til at gennemføre et Klimaforum10 i DGI-byen.

5.Danmark skal til valg – hvad gør vi? – (møde onsdag 2 marts) – og hvad gør klimabevægelsen ?

Miljø-organisationerne har det svært ved at være parti-politiske.
I valgkampen er det svært at blive synlig i medierne, da der er stor konkurrence.
Forslag om at ranke af partierne og politikerne i forhold til deres miljø- og klimapolitik.
Alternativt kan man udpege de 5 værste politikere.
Måske svært at vide hvilke politikere som har stemt hvad !
Sættes på som punkt til næste møde.

6.Status for debat- og workshop samt landsmøde lørdag den 5. Marts

Der er nogenlunde styr på det. Der er foreløbig 48 tilmeldte.
DEO tager sig af meget af det praktiske.
God idé hvis vi kan annoncere mødet yderligere.

Thomas sender invitation til klima-journalister fra aviserne.

Thomas køber klimavenlig økologisk øl til 3 deltagere til workshop.
Thomas tager KiD medlemsliste med.

DEBAT-mødet

Dan Jørgensen vil kun deltage mellem kl. 13 og 14, så hans del afsluttes kl. 14.00.
Thomas deltager fra kl. 11.30. Thøger kommer fra kl. 12.00
Fint hvis Jens, Andreas og Dorte kommer fra kl. 12.30.

WORKSHOP
Vi fastholder programmet, således at vi holder 3 indledende oplæg fra 15.30 – 16.30
Dernæst opdeling og diskussion i grupper kl. 16.30 – 17.00
Ved lodtrækning dannes et antal grupper (N<10), som skal forholde sig til én af følgende 2 kommunikations-strategier, herunder fordele/ulemper ved de 2 strategier:

Strategi 1: Præsentere konsekvenserne af klimaforandringerne og appellere til ansvarlighed og solidaritet
Strategi 2: Præsentere de positive afledte effekter af et grønnere og fossil-frit samfund
– Thomas præsenterer vores ”flyvnings-debat-oplæg” som indledning.
Kl. 17.00 – 17.30 er der plenum evaluering.
Thomas sender koncept til Jean-Francois, Thomas + Stine Leth-Nissen

 

 

LANDSMØDET

Thomas laver 30 kopier af dagsorden.
Thomas laver liste med stikord til landsudvalgets beretning.

7.Status på 1. maj-møde i Fælledparken

Tilladelse fra LO-Storkøbenhavn afventer stadigvæk.

Hvis vi får negativt svar, så bør vi sende et appellerende svar. 

8.CIDEA

Det var et rigtig godt oplæg fra CIDEA sidste onsdag. Projektet er dog stadigvæk i begyndelsesfasen,

CIDEA vil lave en ”værktøjs-kasse” for at inddrage borgerne i løsningen af klima-udfordringen.
Kan KiD lave samarbejde med CIDEA. Svært at se et direkte samarbejde, men vi vil gerne følge processen.
Fællesskaber er enormt vigtige for at igangsætte handling, og derfor en meget vigtig faktor.
 

9.Testimonials

Rasmus har lavet et rigtig fint udkast, som kan lægges på hjemmesiden.
Rasmus arbejder videre på det….

10. Status

Thøger har forsøgt at lægge noget tekst på wikipedia, men der er ret hård censur, så det er kun et kvalitetsoplæg som bliver accepteret. Thøger arbejder videre på det.

11. Onsdagsmøder

Energi-strategi 2050 / Thøger – 16. Marts

Thomas prøver at få emner i spil til 23. Marts og 30. Marts

Flyvning kan godt gentages.

Hvis vi ikke kan være til stede på dagen, så skal det være hjemmesiden som er ajourført

12. Kommende LU-møder

Tirsdag 30. Marts 2011 kl. 17-18 (Thøger tovholder)
Tirsdag 26. April 2011 kl. 17 (Thomas tovholder)

 13. “Energistrategi 2050”

Positivt at regeringen endelig er kommet med et udspil, som måske faktisk er mere ambitiøst end man kunne have frygtet fra den nuværende regering. I medierne har der været en del diskussion af hvorvidt produktion biogas med henblik på salg i naturgasnet eller til transport-sektoren er blevet begunstiget tilstrækkeligt. 

14. Evt.

Intet.