Kl. 19.00 hos Jens Hørby, Fengersvej

Til stede: Rasmus (Skype), Lars (Skype), Sysse, Per, Thomas, Thøger, Jens.
Jens er ordstyrer, Rasmus referent.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Medlem af 92-gruppen – update

Lars har drøftet med Troels om Klimabevægelsens evt. medlemskab i 92-grp.
Vi kan søge om optagelse, hvis vi betaler mindst 1.125 kr. om året.
Der er flere email-lister vi kan blive medlem af:
Post-2015 udvalget (arbejder med nye globale Post-2015 mål): Thor
Klima- og energiudvalget (arbejder med klima- og energipolitik i Danmark, EU og på globalt plan – herunder med 3 arbejdsgrupper: Bioenergi (biobrændstoffer, biomasse etc.), klimafinansiering og skov/REDD).: Thomas, Thøger
Per har tidligere været med på lister og deltaget i møder i klimagruppen.
CSR og bæredygtige investeringer (rammebetingelserne for CSR og bæredygtige investeringer med fokus på danske, EU og internationale retningslinjer og lovgivning)
Andre udvalg/arbejdsgrupper (Biodiversitet)

Vi bør kun have aktive med på listerne.

– Næste 92-grp klimagruppemøde bliver 2. juni kl. 9.00-11.00 på FKN. Lars og Katrine deltager. Vi checker op på formalia og gruppemedlemskab inden da. Hvert møde har typisk 10 minutter til divestment som fast punkt.

3. Presse og kommunikation – update

Vores energi bliver lige nu lagt i at kontakte og påvirke pensionsselskaberne.

En kommende strategi for olie- og gasudvinding må være baseret på Parisaftalen. Bodil Kornbæk (VE): Danmark kan klare sig uden Thyrafeltet.

På fredag er der togfondsforhandlinger. Vi bør markere os med et avisindlæg, hvor vi skaber bevidsthed om, at vi om 3 årtier lukker og slukker i Nordsøen, gerne i 2042, hvor Mærsks kontrakt udløber. Felterne forventes udtømt i 2050.

Sysse foreslår at vi opdaterer den gamle artikel om Klimabevægelsen på Wikipedia. Rasmus sender et forslag til LU.

4. 350.org medlemskab – update

Vi går videre med planerne om at flytte indholdet af 350-bloggen til klimabevaegelsen.dk, overtage domænet 350.dk og lave en automatisk viderestilling fra dette domæne til klimabevaegelsen.dk. Der bør skrives nye og aktuelle indlæg.

Der er delte meninger om ændringer af navn/logo, men vi har ikke lagt os fast på noget endnu.

4.1 Twitter konti

Hvilke emner (og hvordan) vi – fortrinsvis – twitter fra @ansvarligfremtid (150 følgere)

Hvilke emner (og hvordan) vi – fortrinsvis –  twitter fra @klimabevaegelse (20 følgere)

Der findes 4 klimabevægelsesprofiler, hvoraf de 3 er døde. Sysse har adgang til en af dem nu. En mystisk svensk profil sender sjældne men relevante tweets – vi aner ikke, hvem han/hun er.

Sysse vil fokusere på ansvarligfremtid som twitterprofil. Vi andre må gerne sende billeder, links, tags og korte tekster (140 tegn) til hende.

Thomas’ indlæg på Facebooksiden kommer automatisk ud på Twitter.

5. Nyt fra temagrupper:

5.1 AnsvarligFremtid
Næste møde i koordineringsgruppen onsdag 22. juni kl. 19.00 hos Lene.

Globalt divestmentnetværk roser Københavns initiativ.

Connie Hedegaards fond har givet penge til andre europæiske netværk. Lars er i gang med revideret projektbeskrivelse. Deadline i næste uge.

Per: Kan de bedste dele af den nordske oliefond trækkes ind i dansk debat?

Der er møde med Alternativet i næste uge.

Der er snart Folkemøde på Bornholm. Lars deltager i debatmøde i Energinet med repræsentanter for pensionsselskaber, DONG Energy og Thomas Meinert Larsen. Ordstyrer søges, gerne en der tager problemstillingen alvorligt.

5.2 AnsvarligKommune
København tog endelig beslutning om fossil-fri investering den 28. april.
Næste møde i koordineringsgruppen onsdag 18. maj kl. 17.00 hos Sysse.

5.3 Demo/event – ”Climate escalation-tiltag” maj 2016.
Climate Action Denmark afholder næste møde 18. maj kl. 17.00
Thor deltager i Ende Gelände-aktionen i Tyskland i maj.

5.4 Arrangementsgruppen (Thomas)

– Elbil-debatmøde 14. september 2016 er nu på plads (vedlagt program)
Thomas arbejder videre med et ændret tidspunkt: 16-18 er bedre end kl. 15.

– Kina/Bilfri Søndag: Per vil gerne arrangere et møde om udviklingen i Kina indenfor energiområdet.
Per har fundet en deltager, der taler kinesisk (har lige afsluttet Kinastudier på KU) samt en repræsentant for Concito. Mødet finder sted i oktober eller november. Ideen om den bilfrie dag er droppet igen.

– Debatmøde om kød?
Mulige samarbejdspartnere: Red Jorden Simpelt? Coop? Vi bør nå ud til andre end overbeviste veganere. Vores budskab bør være positivt: Man kan sagtens sætte sit kødforbrug ned og have det godt. Fællesskab og begejstring skal drive værket.

Vi når næppe noget inden sommerferien, men tænker over det indtil efteråret.
Vores ultimative mål er at lave den bæredygtige/klimavenlige julefrokost!

Apropos kød: Danske svinebønder i Polen, der bruger lokalt svinefoder, har bedre klimaregnskaber end danske svinebønder i Danmark, der bruger importeret foder.

5.5 Vores Hjem – Vores Klima version 2.0 (Update ved Rasmus).
Rasmus og Morten er ved at ændre projektbeskrivelsen, så Klimabevægelsen bliver bedre integreret i projektet.

Thomas vil gerne være økonomiansvarlig og vi har i forvejen en foreningskonto. En revisor skal findes, da Sju ej får tid til at fortsætte.

Klimabevægelsens Landsudvalg er ikke det bedste udgangspunkt, hvis vi vil søge penge til et deltidsansat sekretariat. Klimabevægelsen har ikke selv et egentligt sekretariat eller erfaring med at udbetale lønninger og det kan virke for ustabilt i forhold til sponsorer og bidragydere. I stedet bør vi sammensætte en bestyrelse i samarbejde med udvalgte eksperter fra organisationer, der i forvejen har kompetencer på området.

Rasmus foreslår, at Klimabevægelsens Landsudvalg fungerer som ansvarlig bestyrelse i den første fase af projektet (hvor vi kører pilotprojekter i udvalgte boligforeninger) og at vi derefter flytter projektet over til en mere solid organisatorisk platform, hvor andre aktører fungerer som bestyrelse. Inden næste LU-møde i juni bliver projektbeskrivelsen derfor opdelt i to faser, som LU så kan tage stilling til.

Per og Thomas har mange ideer til kontakter og mulige samarbejdspartnere. Thøger og Thomas vil gerne give Rasmus og Morten sparring undervejs. Måske er Jens Larsen også et godt bud.

5.6 Webredaktion (udsat pga. tidsmangel)

5.7. Kampagne for opsætning af solceller på kommunale bygninger. (udsat pga. tidsmangel)

5.8. Kampagne mod ATP eller PFA sammen med andre NGOer (Greenpeace & WWF) (udsat pga. tidsmangel)

5.9. Strategisk påvirkning af folketingspolitikere – og særligt socialdemokratiet (udsat pga. tidsmangel)

5.10 Kære Landsudvalg
Jeg vil bare opfordre til at Klimabevægelsen er tilstede til Danmarks første Naturmøde, den sidste weekend i maj. http://naturmoedet.dk/wp-content/uploads/2016/03/Programforslag-16.02.2016.pdf (handler meget om skove og natur)

6. Landsmøde nr. 19 – reserveret Indre By Kulturhus søndag 2. oktober 2016 kl. 9-18

Tentativt program:
Tema 1) Ansvarlige Investeringer Kl. 10-11
– update på Ansvarlig Kommune og Ansvarlig Fremtid & Ansvarlig Fagforening/Universitet?
Tema 2) Formalia – generalforsamling, 350.org medlemsskab mv. kl. 11-13.30
Tema 3) ”Omstilling til det fossil-fri samfund” – hvordan kommer vi derhen? Kl. 14-16.30
Oplæg af Rasmus Ingstrup, Energinet.dk (BEKRÆFTET)
Link: http://energinet.dk/DA/OM-OS/Samfundsansvar-CSR/Sider/default.aspx
Oplæg af Gunnar Olesen (VE) eller Christian Ege (DØR): ”Fossil-fri trafik i 2015”….eller lignende

Programmet er godt og der er ingen grund til at fylde mere på.

Plan for næste skridt: Hvad skal løses for at vi kommer videre i Danmark?
I Sverige og Holland og Norge rykker fossilfri transport. Tyskland er på vej, trods modstand fra RVE. Hvis store bilfabrikanter begynder at satse på elbiler, ændrer dagsordenen sig.

7. Status på betalingssystem (Yourpay) & betalingssystem / kontingenter 2016 & tipsmidler

Sju har sendt et notat om tipsmidler.

Betalingssystemet virker. Vi har ikke fået mange kontingenter ind i år; vi sender til maillisten senere på året.

8. Strategi-møde på Langeland i efteråret 2016.

Landsudvalget holder strategimøde den 3.-4. september på Langeland. Formål: At drøfte strategiske temaer, som vi kan præsentere på landsmødet. Rasmus stiller lokaler til rådighed. Forinden bør vi have et overblik over, hvordan landsudvalget sandsynligvis ser ud efter næste landsmøde.

9. Næste møder (den anden onsdag i hver måned)

Onsdag den 8. juni
Onsdag den 13. juli
Onsdag den 10. august
Onsdag den 14. september
Onsdag den 12. oktober
Onsdag den 9. november
Onsdag den 14. december

10. Evt.

Per orienterer om den aktuelle solcelleskandalesag.