Tid: Kl. 19.00 – 21.00 hos Jens i Valby
Deltagere: Jens, Per, Lars, Rasmus, Thomas.

Jens er ordstyrer, Rasmus referent.

1) Ansøgning om at blive 350.org local – status (Lars)
Nicolo har svaret 8. februar: ”we will put your details up on our mega-map on the 350.org home page”.
Vi er nu registreret på siden: http://350.org/map/. Vi kan oprette vores egen underside på 350.org. Kan vi også ændre teksten på kortet?

Afdelingen i Holland har højere status indenfor 350 og ansætter lønnede medarbejdere. Nicolo er chef for 350′ europæiske team og vores kontaktperson. Melanie er pressekoordinator og Tim aktivist ved Ende Gelände.

Strategi og vidensudvikling: 350 har 1 senioranalytiker og har forskellige samarbejdspartnere, der har lavet redskabet Decarbonizer (http://decarbonizer.co/), der viser, hvor mange penge man taber på ikke at diveste.

350 koordinerer kampagner rundt omkring og afholder et seminar en gang om året. Thomas og Lars er på deres globale divestment-liste.

2) Pressearbejde (fast punkt)
AnsvarligKommune fik omtale i Børsen 9. februar – samt i en række fagblade og Politiken.

Kan man fremme divestment via generalforsamlinger eller ej og giver det anledning til retssager? Thomas og 3 andre fra MP-gruppen er inde over det juridiske spørgsmål. AnsvarligFremtid mødes på tirsdag og drøfter. Vi kontakter TV-Avisen og/eller Orientering på P1. Kontant har et længere tidsperspektiv.

Engelsk NGO-baseret organisation i stil med kritiske aktionærer har en taler (Frederikke Harnish), der kommer til Danmark i februar for at tale med folk og fonde. Lars holder kontakten.

Vi laver intern information om vores optagelse i 350 og reklame for Von Dü-støttekoncerten i begyndelsen af marts.

3) Status på betalingssystem (Yourpay) & betalingssystem / kontingenter 2016
Thomas arbejder videre på Yourpaysagen. Det kan dog godt vente til efter landsmødet i løbet af marts.

Alle medlemmer får en reminder om kontingentet i løbet af februar.

Thomas mødes også med Sju tirsdag den 16. februar kl. 17 og snakker regnskab.

4) Facebook – hjemmeside – temaartikler
En række diskussioner har det med at ”gå i ring”, og flere debattører skal derfor ofte fremføre de samme argumenter, når der kommer nye debattører ind i gruppen. Måske det vil være en fordel, hvis man kunne indbyde folk til at lave længere ”tema-artikler” på www.klimabevaegelsen.dk som man så kan henvise til?

Det vil være godt at have flere gennemarbejdede artikler på hjemmesiden, som vi kan henvise til i Facebookdebatterne, hvor der er mange løse påstande om thorium m.v. Lars og Per undersøger, hvad de har liggende i skufferne, som vi kan bruge på siden. Der er ikke enighed om, hvorvidt debattørerne på Facebook selv vil være egnede til at skrive indlæg.
Update: Rasmus: Efter at have nærlæst den sidste måneds Facebookdebat: Debatten støder ofte sammen med vores husregler, så jeg foreslår, at vi enten håndhæver reglerne bedre, ændrer husreglerne eller begge dele.

Rasmus sender LU forslag til opdaterede husregler, som vi rent faktisk kan følge konsekvent. De nuværende er for stramme og omvendt håndhæver vi dem næsten aldrig. Fremtidige blokeringer af debattører vil ske fra sag til sag efter en forudgående drøftelse med LU. Moderatorgruppen er forældet.

5) Nyt indhold på hjemmesiden (Rasmus)
Jeg vil gerne opfordre LU’s medlemmer til at bruge siden aktivt. Det er blevet ret let at tilføje videolinks, events i kalenderen, længere artikler, nyheder om, hvad der sker i f.eks. LU og AnsvarligFremtid.
Siden har også en pædagogisk brugermanual på https://www.klimabevaegelsen.dk/tips-til-hjemmesiden

6) Mulig ansøgning om biobrændstof (Lars)
LU bakker op om Lars’ kommende ansøgning til Veluxfonden, som sendes inden 22. februar. Den tager udgangspunkt i AnsvarligTransport og handler om, hvordan vi kan få ikke-fossildrevne biler ind i bestemte aktørers flåder og hvordan det kan tænkes sammen med energisystemet.

7) Nyt fra temagrupper:

7.1) AnsvarligFremtid
Strategien for foråret er på trapperne. Den varierer fra pensionskasse til pensionskasse.

MP-stillere: Susanne og Thomas. Forslaget er mere bindende end sidste år.
Arkitekt-stillere: Lene og Lillian. Forslaget lægger sig op af forslaget sidste år.
PJD-stillere: Ilse og Jens.
Læge-stillere: Jan-Helge og Charlotte.
ISP-stillere: Ole og Ninna.
DIP-stiller: Hans.
JØP: Thøger og Lars vurderer stadig strategien.
AP er problematisk. Det giver ikke mening at vi taber en afstemning på forhånd pga. deres delegeretsystem.

7.2) AnsvarligKommune.
Katrine Ehnhuus har sagt ja til at være tovholder for AnsvarligKommune og gør et imponerende arbejde. Der er netop afholdt møde i AnsvarligKommunegruppen 10/2 kl. 17.00-18.30. Kampagnen fortsætter i samarbejde med DN.

Der laves en lukket FB-gruppe for ansvarligkommune + et Shame-and-blame-farveskema på hjemmesiden, som fortæller om kommunernes divestmentstrategi:
Grøn – dem, der divester
Sort – dem, der afviser divestment
Grå – dem, der ikke har taget stilling

Vi spørger alle kommuner, helst økonomiforvaltninger, efter 6. marts. De får 3 ugers svarfrist.

MSI (dataleverandør til den finansielle sektor) har vurderet, hvordan man kan screene for investeringer i fossil energi. Det letter kommunernes arbejde.

KL kunne være oplagt samarbejdspartner. Per kender ung og kvik person og kontakter ham.

Forslag: Hvad med at inddrage Lønmodtagernes Dyrtidsfond?

7.3) Demo/event – ”Climate escalation-tiltag” maj 2016.
Næste Climate Action Denmark event 29/11 evalueringsmøde onsdag 2 marts kl. 17 hos MS.
Sidste 92-gruppe møde afholdt 9. februar 2016.

7.4) Arrangementsgruppen (Thomas)
7.4.1: Klimabevægelsen landsmøde afholdes søndag 6. marts 2016 i Lokale 1 i Indre By Kulturhus (plads til 45 pers) er reserveret kl. 9-18. Vi har AnsvarligKommune/AnsvarligFremtid som hovedemne.
Anne Mette Wehmuller (SF/Grønne) og Ida Thomassen (Framtiden i Vore Händer) holder oplæg. Wehmuller er ved at skrive en bog om divestment.

7.4.2: Kina/Bilfri Søndag: Per vil gerne arrangere et møde om udviklingen i Kina indenfor energiområdet. 1/6 af alt brændstof i Kina er metanol.

Kina er ved at åbne kulturinstitut på HC Andersens boulevard og den bilfri søndag i København er fastsat til den 25. september. Dato og sted for Kinamødet fastlægges dog først senere.

Concitos direktør og Connie Hedegaard er interesseret i samarbejde. Per arbejder videre.

7.5) Vores Hjem – Vores Klima (Rasmus).
Rasmus og Morten L er efter en del forsinkelser i efteråret klar med en revideret projektbeskrivelse og er nu gået i gang med at kortlægge boligforeningsmiljøerne i Danmark.

Et omfattende regneark med boligaktører er ved at være klar. Voreshjemvoresklima.dk er opdateret med nyt udseende og nyhedsbrev. Udvalgte medlemmer af Klimabevægelsen inviteres til at oprette profiler på siden inden landsmødet.

8) Medlemskab af 92-gruppen
Der er enighed om, at vi bør søge om optagelse. Nogle af organisationerne er gode samarbejdspartnere, da de har styrken til at kunne løfte større events. Der er mulighed for at få nyttige informationer og gode kontakter.

Per og Lars tager til møde med Troels Dam Christensen og aftaler nærmere. Vi kan søge om optagelse, hvis vi betaler mindst 1.125 kr. om året. Der er mulighed for rejserefusion.

9) Workshop ved det kommende ”Det Fælles Bedste” folketræf i Hvalsø 22.-24. april
Det Fælles Bedste er et mødested for små NGO’er. Vedvarende Energi er nok den største af dem. Der er gratis adgang.

Vi undersøger, om vi kender nogen, der kan deltage for Klimabevægelsen. Folketræffet er et godt sted at gøre reklame for AnsvarligKommune. Rasmus laver miniflyers, som kan printes ud og bruges på både folketræffet og landsmødet.

10). Næste møder (hver den anden onsdag i måneden)
Landsmøde søndag 6. marts 2016 kl. 9-18 i Indre By Forsamlingshus
Onsdag 16/3 2016 kl. 19 hos Jens. Næste igen onsdag den 11. april.

11). Evt.
Betina Rubner afleverer specialeprojekt om Klimabevægelsen i Statskundskab i (vistnok) februar. Thomas har givet interview.

Dansif (forum for ansvarlige investeringer) har udgivet en rapport om divestment – Lars har modtaget den og den er god! LU modtager mail med ekstra oplysninger.

Meninger om CO2-kvotehandelssystemet er delte i 92-gruppen.

En ny Energikommission er på vej.