Afholdt kl. 19.00 – 21.30 hos Thomas, J.C. Christensensgade 2A, 3TV (mobil 2271 7058)
Deltagere: Thøger, Jens, Rasmus, Thomas, Lars – samt Christian (PJD), Lillian (AP), Sussanne (MP)
Ordstyrer: Jens. Referent: Thomas

1 . Næste møde: Onsdag 11. februar kl. 19

2. Orientering

Jens har sagt ja til at være talsperson nr. 2 og vi har fastsat LU-møderne i 2015 til den anden onsdag i hver måned kl. 19.

3. Specialeprojekt

  1. Bettina Bang meldte afbud (sygdom) men vil gerne fortælle om sine specialeplaner på næste møde og lave forventningsafstemning med os. Hendes vejleder er Karsten Ronit. http://research.ku.dk/search/?pure=en/persons/102310

Links til Karstens publikationer, som i høj grad også indeholder klima: LINK
Bettinas specialespørgsmål til næste LU-møde er:

1) Hvad vil I hver især gerne opnå med Klimabevægelsen i 2015? Eks. flere medlemmer, mærkesag.

2) Hvilke budskaber er vigtige at få ud? Eks. Divestment kampagnen.

3) Hvordan planlægger I at kommunikere med jeres omgivelser. Eks. mails, Twitter, FB, breve.”

4. AnsvarligFremtid

– Vi har fremsendt ”Dialog/kompromis” brev til alle bestyrelserne JØP/DIP og UNIPENSION og ISP. Foreløbigt afslag fra JØP.

– Stifternes Fællesadministration (Danske kirker). Vi er i dialog med Mathias Søderberg, Folkekirkens Nødhjælp, men intet nyt.

– Jesper har ikke modtaget svar fra brev til Århus Universitets Forskningsfond.

– DANSIF har afholdt møde om ”Stranded Assets” 10 dec 2014 (vi kender ikke udfaldet…)

– Thomas og Hans har mødtes med Greenpeace torsdag 18. december. De vil sikkert gerne hjælpe. Thomas rykker 92-gruppen.

– Thomas har lavet notat om Den Norske Oliefond

– Lars har oversat Unipensions ”Stranded Asset” rapport, og sendt til Carbon Tracker Folkene

– Sussanne har skrevet artikel om Divestment til NOAHs nye blad ”Nyt Fokus”.

– Ny Nature forskningsartikel om ”Stranded Assets” udgivet.

– Lars fortæller at CTI vil udgive en ”Gas rapport” i April, og en samlet syntese-rapport (kul, olie & gas) i juni 2015.

– IIGCC har udgivet ny investor vejledning ”Investor expectations: Oil and Gas company Strategy”:
http://www.iigcc.org/files/publication-files/2014_Investor_Expectations_Oil_and_Gas_Company_Strategy.pdf
Kommende møder:
12. Januar: Møde med Lars og CTI & Møde mellem CTI og JØP/DIP (Hans og Lars deltager).
13. Januar: Møde mellem CTI og Unipensions bestyrelse & Nordea Seminar om stranded assets (Hans, Lars og Thøger deltager)
28. Januar: Omstilling Nu har møde om divestment onsdag 28. jan kl. 19.30 i Informations Kantine. Thomas & Lars Persson.
6. Februar: Nyt møde med DIP/JØP fredag den 6. februar kl 08:30 i DIP/JØPs lokaler.

Før/omkring 12 Februar: Thomas vil sammen med Mik udsende PRESSEMEDDELELSER……….

12. Februar: Deadline for svar fra Pensionskassernes bestyrelser.

14. Februar: Vi afholder ”Global Day of Divestment” i DOMEN lørdag 14. februar 2015 kl. 12-16.
Vi indleder med at vise ”Do The Math”, og viser videoklip med CTI
Vi har fået afbud fra ”Dansk Aktionærforening” og ”ATP”, så vi har behov for andre oplægsholdere. Målgruppen består især af personer, der skal introduceres til problematikken om divestment; derfor er workshops næppe relevant.
Thomas inviterer PKA, WWF, Folkekirkens Nødhjælp og DANSIF/Pensionsfolk.

22. Februar: AnsvarligFremtid arbejdsdag på Jens kontor. Jens har reserveret lokale.

21. Marts: AnsvarligFremtid arbejdsdag kl. 10-16: AFLYSES

22. Marts: KiD Landsmøde
13. April: Generalforsamling i PJD (første generalforsamling)
Status for dialog med pensionsselskaberne
Vi afventer udfaldet fra flere møder med bestyrelserne. Thomas/Lars vil kontakte Unipension, evt. via Rie fra AP.

Status email-tilbagemeldinger fra seneste nyhedsbrev
Vi har fået en del tilbagemeldinger, men Thomas ønsker at sende nyt nyhedsbrev, så vi kan få mere respons.

Status for Velux-ansøgningen
Jens har rykket for svar, men afventer endnu svar.

5. Organisationsudvikling & LU-seminar

Dato udskydes til Maj. Rasmus udsender en doodle.
Thøger og Jens planlægger, hvordan seminaret bedst kan struktureres.Evt. – Vi overvejer (stadig) at arrangere bustur til COP21 den 30. november-11. december 2015 i Paris. Thøger kontakter Jørn og hører om hans forbindelser, f.eks. til fagforeninger, og om han vil være med til at planlægge en tur. Theo fortæller, at det er uklart om Avaaz gør noget i forbindelse med COP21.

6. Evt.

– Vi overvejer (stadig) at arrangere bustur til COP21 den 30. november-11. december 2015 i Paris.
Thøger kontakter Jørn og hører om hans forbindelser, f.eks. til fagforeninger, og om han vil være med til at planlægge en tur.
Theo fortæller, at det er uklart om Avaaz gør noget i forbindelse med COP21.

7. Kommende møder:

Onsdag 11/2 kl. 19

Onsdag 11/3 kl. 19

Onsdag 8/4 kl. 19

Onsdag 13/5 kl. 19

Onsdag 10/6 kl. 19

Tentativt: Onsdag 8/7 kl. 19

Onsdag 12/8 kl. 19

Onsdag 9/9 kl. 19

Onsdag 14/10 kl. 19

Onsdag 11/11 kl. 19

Onsdag 9/12 kl. 19