Afholdt kl. 17.00 – 19.00 i Verdenskulturcenteret
Deltagere: Rasmus, Thomas, Thøger
Afbud: Per, Lars, Jens, Adam samt Ilse og Mik.

1. Facebook
Status: [N.N. 1] er ekskluderet. [N.N. 2] og [N.N. 3] har fået advarsel.
De andre pro-A-kraft debattører har forstået vores hensigt, og det lader til at de respekterer den.
Thomas, Thøger, Rasmus og Per udtrykker tilfredshed med at vi har lavet udmeldingen om at nedtone A-kraft i Danmark på siden.

2. Medlem af 92-gruppen

Lars har drøftet med Troels om Klimabevægelsens evt. medlemskab i 92-grp.
Vi kan søge om optagelse, hvis vi betaler mindst 1.125 kr. om året.
Der er flere email-lister vi kan blive medlem af:
Post-2015 udvalget (arbejder med nye globale Post-2015 mål): Thor
Klima- og energiudvalget (arbejder med klima- og energipolitik i Danmark, EU og på globalt plan – herunder med 3 arbejdsgrupper: Bioenergi (biobrændstoffer, biomasse etc.), klimafinansiering og skov/REDD).: Thomas, Thøger
CSR og bæredygtige investeringer (rammebetingelserne for CSR og bæredygtige investeringer med fokus på danske, EU og internationale retningslinjer og lovgivning)
Andre udvalg/arbejdsgrupper (Biodiversitet)
Beslutning: Bred tilslutning fra LU til at KiD bliver medlem

3. Presse og kommunikation
Omtale af AnsvarligFremtid i Politiken og Information (MPs 2-graders strategi)
Omtale af AnsvarligKommune i Ritzau (Kommuners Fossil-investeringer)
Debatindlæg i Ingeniøren om flytransport

4. 350.org medlemskab
350 logo er lagt på hjemmesiden. Kunne måske overveje at skrive mere om 350.org på hjemmesiden.
– I forhold til navn hælder Rasmus og Thomas mest til “Klimabevægelsen i Danmark” og “klimabevaegelsen.dk” fremfor f.eks. “350.dk”.
– Mht. 350-logo laver Rasmus en særudgave af vores seneste folder, hvor 350-logoet er føjet til vores nuværende logo.
– Hvis vi beslutter os for at udskifte logoet, kunne en ide være at afholde en konkurrence blandt medlemmerne, på samme måde som da vi sidste gang fik nyt logo. Vi kan da samtidig opstille en række krav til logoet, f.eks. at 350-logoet skal indgå i det nye logo på en eller anden måde.
– Mht. Jens Hvass’ 350-blog er en af mulighederne, at vi opretter “350” som selvstændigt menupunkt på klimabevaegelsen.dk og kopierer indholdet af bloggen til klimabevaegelsen.dk/350. Vi kan derefter få www.350.dk til at viderestille automatisk til klimabevaegelsen.dk/350.

5. Nyt fra temagrupper:

5.1 AnsvarligFremtid
Næste møde i koordineringsgruppen onsdag 4. maj kl. 19.00 hos Lene.
Vi er inviteret til PFA-debat på Folkemødet på Bornholm torsdag 16. Juni (Lars deltager).
Vi får måske mulighed for at afholde debatmøde lørdag 18 Juni med VE og energinet.dk

5.2 AnsvarligKommune
Næste møde i koordineringsgruppen tirsdag 19. april kl. 17.00.
Deltager på Det Fælles Bedste møde i Hvalsø lørdag 23. april.
København tager endelig beslutning om fossil-fri investering den 28. april i Borgerrepræsentationen.

5.3 Demo/event – ”Climate escalation-tiltag” maj 2016.
Climate Action Denmark møde afholdt 2 marts kl. 17 hos MS. Næste møde 18. maj.
Thor deltager i Ende Gelände-aktionen i Tyskland i maj.

5.4 Arrangementsgruppen (Thomas)
– Kina/Bilfri Søndag: Per vil gerne arrangere et møde om udviklingen i Kina indenfor energiområdet.
– Martin Messer Thomasen  https://www.facebook.com/martinmesser har skrevet til Per og tilbudt oplæg om el-biler: Hej Per Jeg holder en del foredrag, bl.a. et der hedder: “Når dieselmotoren dør – skal vi så cykle?” Et foredrag om Plug-in-, brint- og elbiler. Jeg stiller gerne op til et gratis foredrag for jer, hvis I giver omtale på sociale medier? Thomas har taget kontakt til Martin Messer, som stadig er positiv for et møde.
Vi overvejer også at invitere Lærke Flader (Dansk Elbil alliance) og Danmarks Naturfredningsforening.

5.5 Vores Hjem – Vores Klima (Rasmus).
Voreshjemvoresklima.dk er opdateret med nyt udseende og nyhedsbrev.
– Fundraisingen er sat på standby, da Morten og Rasmus er ved at drøfte, hvordan projektbeskrivelsen kan optimeres og gøres mere troværdig for sponsorer. Blandt ideerne er at gøre Klimabevægelsens Landsudvalg til ansvarlig bestyrelse bag Vores Hjem – Vores Klima, lave en selvstændig bankkonto til projektet (en sådan findes allerede), lade Thomas stå som økonomiansvarlig og finde en revisor. Jeg vil gerne spørge Sju, om hun vil stå for revisionen. Derudover sender jeg et revideret forslag til projekt til LU i april, til drøftelse på næste LU-møde i maj. Thomas har gode ideer om elbil ladestandere til Boligforeninger og etagebyggeri. Dem føjer Rasmus til projektet. Et ekstra spørgsmål til LU: Kan projektet “nøjes” med at handle om klima og energiemner i boligforeninger? Jeg har skrevet “miljø” i bredere forstand ind i vores gamle projektbeskrivelse på foranledning af LU, men er ikke sikker på formålet.

5.6 Webredaktion
– Forslag om at sætte “Webredaktion” på fremtidige dagsordener. Mere indhold om og fra vores egen organisation er godt for hjemmesiden. Forslag om at tema-grupperne kunne producere noget indhold til siden, som så kunne indgå som link i nyhedsbrevet til medlemmerne.

6. Landsmøde nr. 19 – efterår 2016
Thomas foreslår, at vi afholder det søndag 2. oktober 2016, med temaerne:
Tema 1) Ansvarlige Investeringer Kl. 10-11
– update på Ansvarlig Kommune og Ansvarlig Fremtid & Ansvarlig Fagforening/Universitet?
Tema 2) Formalia – generalforsamling, 350.org medlemsskab mv. kl. 11-13.30
Tema 3) ”Omstilling til det fossil-fri samfund” – hvordan kommer vi derhen? Kl. 14-16.30
Oplæg af Rasmus Ingstrup, Energinet.dk (eller EA, ENS, eller Brian Vad eller Morthorst)
Link: http://energinet.dk/DA/OM-OS/Samfundsansvar-CSR/Sider/default.aspx
Oplæg af Gunnar Olesen (VE) eller Christian Ege (DØR): ”Fossil-fri trafik i 2015”….eller lignende
Lokale 1 i Indre By Kulturhus (plads til 45 pers) kan reserveres til kl. 9-18.
Beslutning: Tilslutning til lokale og det foreløbige program. Thomas arbejder videre med planen.

7. Status på betalingssystem (Yourpay) & betalingssystem / kontingenter 2016
Thomas arbejder videre på Yourpaysagen
Henvendelse fra Merkur-Bank om CVR-nummer. Thomas har fremsendt den ønskede info til Merkur.

7a. Evt.
Overveje strategi-møde på Langeland i Efteråret 2016.

8. Næste møder (hver den anden onsdag i måneden)
Onsdag den 11. Maj kl. 19
Onsdag den 8. Juni (eller 15 juni)
Onsdag den 13. Juli
Onsdag den 10. august
Onsdag den 14. september
Onsdag den 12. oktober
Onsdag den 9. november
Onsdag den 14. december