Tid: Kl. 17.30 – 18.30 Indre By Kulturhus

Deltagere: Thomas, Lars, Per, Rasmus. Afbud fra Jens, Thøger og Thor, som dog nåede frem til bliv-aktiv-mødet kl. 19.

1) Ansøgning om at blive 350.org local – status (Lars)

Vi har svaret på deres spørgsmål, men pga. udskiftning i deres medarbejderstab er vi ej nået videre. Thomas og Lars følger op.

2) Pressearbejde (fast punkt)

Der er dårligt nyt fra KU, som indenfor kemi har oprettet en ny bacheloruddannelse med fokus på udvinding af olie/gas.

MP Pension har fået ny bestyrelse. Egon Kristensen er ny formand i stedet for Ingrid. Lis Skovbjerg er næstformand.

3) Status på nyt reklamemateriale

Thor har spurgt de mulige grafikere, men de har ikke svaret tilbage og har nok for travlt.

4) Status på betalingssystem (Yourpay)

Ingen nyheder siden sidst. Vi satser på at få betalingssystemet klar inden næste kontingentopkrævning. Thomas arbejder videre på sagen.

5) Facebook – hjemmeside – temaartikler

En række diskussioner har det med at ”gå i ring”, og flere debattører skal derfor ofte fremføre de samme argumenter, når der kommer nye debattører ind i gruppen. Måske det vil være en fordel, hvis man kunne indbyde folk til at lave længere ”tema-artikler” på www.klimabevaegelsen.dk som man så kan henvise til?

Det vil være godt at have flere gennemarbejdede artikler på hjemmesiden, som vi kan henvise til i Facebookdebatterne, hvor der er mange løse påstande om thorium m.v.. Lars og Per undersøger, hvad de har liggende i skufferne, som vi kan bruge på siden. Rasmus gennemgår Facebooktråden og finder gode indlæg. Der er ikke enighed om, hvorvidt debattørerne på Facebook selv vil være egnede til at skrive indlæg.

6) Samarbejde med foreningen VedvarendeEnergi om fondsansøgning til KR Foundation.

Deadline for ansøgninger til KR-Foundation er 20. januar 2016. Thøger, Bjarke og Lars har kontaktet dem. De får mange ansøgninger. Et fællesbrev er sendt rundt til LU. Det ser godt ud, der skal blot læses korrektur på det. Carbon Tracker bør nævnes i ansøgningen, da vi ved flere lejligheder har anvendt dem.

7) Nyt fra temagrupper

Katrine vil fortælle om den nye gruppe AnsvarligKommune efter LU-mødet. Hun har lavet tekst om WWF, arbejder i Odense og er interesseret i divestment i kommunerne.

Jeppe Trolle (Roskilde) vil gerne være del af gruppen.

Anbefalinger fra KL ville være optimalt. En journalist har uopfordret skrevet et notat om divestment i kommunerne. Netværk af regnskabschefer er vigtigt. Kontakter mellem kommunerne foregår enten gennem KL eller via konferencer og andre møder.

Alternativet vil fremsætte beslutningsforslag om, at pensionsselskaber ikke ubetinget skal være bundet af økonomiske hensyn. Problemet med forslaget er, at det bygger på en fejlagtig præmis (AnsvarigFremtid har tidligere fået bekræftet, at pensionsselskaber netop ikke er bundet af rent økonomiske hensyn). Forslaget vil blive forkastet, men alene fremsættelsen vil bidrager til misforståelsen om, at pensionsselskaber ikke må diveste. Derudover indeholder forslaget en ide om, at atp skal diveste. Per foreslår, at dette bliver sat til afstemning blandt medlemmerne, dvs. alle danskere!

Anden god ide: Foreslå, at Mærsk-boringer stopper i 2042.

7.1 AnsvarligFremtid/AnsvarligKommune.

Katrine Ehnhuus har sagt ja til foreløbig at være tovholder for ”AnsvarligKommune”

7.1) Demo/event

Næste Climate Action Denmark event 29/11 evalueringsmøde onsdag 2 marts kl. 17 hos MS.

Næste 92-gruppe møde planlagt til 20. januar 2016. Hvis vi kan stille med person fast ved gruppens møder, bør vi søge om at komme med i gruppen. Vi undersøger hvad betingelserne er.

”Climate escalation-tiltag” maj 2016.

7.2) Arrangementsgruppen (Thomas)

Klimabevægelsen landsmøde:
Søndag 6. marts 2016 med AnsvarligKommune/AnsvarligFremtid som hovedemne. Lokale 1 i Indre By Kulturhus (plads til 45 pers) er reserveret kl. 9-18.

Kina:
Per vil gerne arrangere et møde om udviklingen i Kina indenfor energiområdet på en bilfri dag, som er ved at blive planlagt i København engang i efteråret. Kina er ved at åbne kulturinstitut på HC Andersens boulevard. 1/6 af alt brændstof i Kina er metanol.

7.3) Vores Hjem – Vores Klima (Rasmus).

Rasmus og Morten L er efter en del forsinkelser i efteråret klar med en revideret projektbeskrivelse og er nu gået i gang med at kortlægge boligforeningsmiljøerne i Danmark.

Pers overvejelser i forhold til VHVK:

Andelsboligernes sekretariat er et godt sted at starte. Almennet mener, at de selv gør en masse i forvejen. Andelsboligforeninger er den svære gruppe pga. fællesråd. En god ide er at sørge for timing, så boligforeninger inddrager klimahensyn i forbindelse med de renoveringer, der under alle omstændigheder finder sted hvert 30. år.

Dansk energi: Vil gerne bevare energispareindsatsen. Skal nu til at gå ud i boligsektoren, men det er dyrt og alle lavthængende frugter er taget.

Check bygningsreglementet: Ekstra energiforbrug er fint, når bare det er grøn energi.

Lars: Energitjenesten vil gerne lave noget sammen med almennyttige boliger, men har ingen penge.

8. Næste møder (hver den anden onsdag i måneden)

Onsdag 10/2 2016 kl. 19. Sted??

Landsmøde søndag 6. Marts 2016 kl. 9-18 i Indre By Forsamlingshus

Onsdag 16/3 2016 kl. 19. Sted??

9. Evt.