Fremmødte: Lars, Jens, Thomas, Rasmus (referent via Skype). Afbud fra Thøger.

Tid: Kl. 17.00 – 19.00

Sted: Hos Jens, Fengersvej 13, Valby

  1. Nye temagrupper / nedlæggelse af grupper uden tovholder eller aktivitet.

Landsudvalget besluttede i maj 2015, at aktiviteterne i Klimabevægelsen foregår i temagrupper, og denne struktur indarbejdes nu. Der kan oprettes temagrupper for et ethvert tema, der ligger inden for Klimabevægelsens værdigrundlag (den seneste IPCC-rapport), og temagrupperne er derfor meget forskellige i størrelse, arbejdsform osv. Nogle af dem er projektorienterede og bliver nedlagte, når et enkelt projekt er afviklet, mens andre eksisterer over meget lang tid, og har mange aktive.

Alle temagrupper har en tovholder, som koordinerer de aktiviteterne i temagruppen både internt og i forhold til de andre temagrupper i Klimabevægelsen. I store temagrupper etableres nogle gange en tovholdergruppe af de mest aktive i temagruppen.

Idekatalogsgruppen (Tovholder: Rasmus + Thøger)

Sekretariat (Tovholdere: Thomas + Rasmus)

Divestment / AnsvarligFremtid (Tovholder: Thomas)

Event/demo 26. September 2015 (Tovholder: Thomas + Theo)

Frem mod Paris / Medieinvolvering (Tovholder: Jens)

”Mit Klimaløfte” (Tovholder: Thøger)

Fundraising (Tovholder: Lars)

Analysetemagruppe (Research & Analysis) (Tovholder: Lars)

Der er stemning for at lægge temagrupperne ind på hjemmesiden i et nyt projektstyringsprogram: WP Project Manager Pro. Vi indleder med Ansvarlig Fremtid som testgruppe.

Vi skal både have en samlet oversigt over grupperne og direkte links til hver enkelt gruppe, f.eks. klimabevaegelsen.dk/temagrupper og klimabevaegelsen.dk/temagrupper/ansvarligfremtid. Hver gruppe får en præsentation og en kort salgstale.

Vores idekatalog præsenterer projekt/gruppeideer uden tovholder.

  1. Nyt fra eksisterende temagrupper inkl. evt. ønsker om LU-beslutninger.

VHVK-projektet har ligget stille i det sidste års tid, men hjemmesiden er opdateret og forsynet med tekst fra AB Søpassagen. Rasmus samarbejder med en fundraiser om at finde penge til at genstarte netværket.

Rasmus vil gerne undersøge muligheder for at fundraise til flere af de konkrete projekter, som vi endnu ikke har ført ud i livet. Ideerne i idekataloget kan opdeles i tre kategorier: 1) Sekretariatets kerneopgaver, som vi næppe kan få nogen til at give penge til, 2) mobilisering/engagering, som vi måske godt kan få nogen til at sponsere. Det handler om at hverve medlemmer og motivere dem til at gå i gang med ideer fra kategori 3) – de egentlige klimaprojekter.

Lars arbejder videre med international fundraising.

Omstilling Nu har fået midler fra pulje til at tage rundt i landet og sætte ting i gang…

Arrangement den 18. juni er flyttet til lørdag den 26. september / v. Thomas – måske 28-29. november pga. global klimamobiliseringsdag. Overskriften for arrangementet er Klimaløsninger.

Måske kan det kombineres med filmforevisning i Grand? Thomas ringer til 350-folkene om film. Vi har Christiansborg Slotsplads til rådighed.

Lars, Jens og Thomas deltog i et debatmøde med Henrik Stiesdal den 15. juni. Siemens har et non-profit koncept, som går ud på at lave CO2-kompensation ved at investere i skovrejsning i Danmark i samarbejde med Hedeselskabet. Klimabevægelsen er næppe den rette til at udrulle projektet, Folkekirkens Nødhjælp er mere oplagt.

  1. Diskussion af et klimapolitisk tema – Hvordan kan folketingsvalget styrke Klimabevægelsen?

Folketingsvalget var skuffende, men måske kan Kristian Thulesen Dahls videobesked til DI tyde på, at DF ikke er så helhjertet et klimamodstanderparti som tidligere? At benægte menneskeskabte klimaforandringer er heldigvis identisk med at fremstå som en tosse i den offentlige debat, jfr. Villum Kristensen. Er der mon nogen interesse hos de konservative for klimasagen?

  1. Næste landsmøde – blandt andet med valg til Landsudvalget (Tovholder: Alle)

Landsmødet finder sted søndag den 4. oktober 2015.

Forskellige ideer blev drøftet, bl.a. klimaindsatsen i landbruget hhv. transportsektoren (elbilalliancen, biogas, brintbiler9, Obamas klimapolitik, betydningen af præsidentvalget i USA, Kinas udfasning af kul, m.v.

Konklusion: Vi inviterer Rasmus Helveg til en debat om de danske klimaudfordringer og betydningen af folkeligt pres. Plan B er at invitere Jeppe Kofoed til en debat om implementering af EU’s klimamål og mål for Parisaftalen.

  1. Update for fusion af hjemmesider (Rasmus)

Hjemmesiderne er sammenlagt. Hvis man lægger en event ind på Facebookgruppen, kopieres den automatisk til kalenderen på siden.

  1. Eventuelt.

Opdateret kontingentbetaling og alternativer til PayPal

Thomas sender papirer, der gør, at vi kan få en Yourpay-konto og – forhåbentligt – forenkle måden, vi kan få donationer på.

Nyt CVR-nummer… Thomas skal have underskrifter til MerkurBank mv.

Bustur til COP21 den 30. november-11. december 2015 i Paris. Thomas har mailet med Gunnar, som sidder i Borgerrepræsentationen for Enhedslisten. Han er oplagt at samarbejde med som udløber af den generelle opbakning til divestment. Jens har mulighed for at mødes med Gunnar i næste uge.

Lars vil gerne starte en orange kampagne (underskriftindsamling til fordel for fuld divestment) på 350.org.

Kommende møder:

Tentativt: Onsdag 8/7 kl. 19 – aflyst pga. sommer

Onsdag 12/8 kl. 19 (hos thomas)

Onsdag 9/9 kl. 19

Onsdag 14/10 kl. 19

Onsdag 11/11 kl. 19

Onsdag 9/12 kl. 19