Sted: Lyrskovgade 4, 4. sal, kl. 17.00

Fremmødte: Thomas Meinert Larsen og ingen andre. Rasmus S. Larsen med på Skypeforbindelse.

1.    Godkendelse af referat, dagsorden, valg af referent og ordstyrer.

Referat og dagsorden enstemmigt godkendt. Thomas ordstyrer, Rasmus referent.

2.    Næste møder

Tirsdag 2. august (kort møde) kl. 17.00 / Tovholder: Dorte
Mandag 22. august kl. 17.00 / Tovholder: Thomas

3.    Kort status: Kultur-nat arrangement 14. oktober med AB Søpassagen. Kort status

Dorte og Thomas har holdt møde med Martin von Krauss, AB Søpassagen. Martin har fortalt om aktiviteter i boligforeningen, de agter fortsat at kalde sig CO2-neutrale. Deres fokus er på ejendommens fællesdrift: Vaskeri, opholdsstue og opgange. De har fået lavet en gennemgang af, hvilke initiativer der kan betale sig, har fået lov til at sætte solceller på bygningen og vil også lave facaderenovering i efteråret, dog mest fordi de har fået et øremærket tilskud til dette. Allerede nu har de etableret regnvandsopsamling.

Under kulturnatten bruger vi Søpassagens fælles køkken ved opholdsstuen og får hjælp til klimavenlig mad fra vores kogekone, der har sat dagen af. Vi må måske hænge et banner op på stillads, hvis det ej er for provokerende. Muligheder: ” Vi har ikke nogen planet B”, ”Hvis klimaet var en bank, så var det reddet nu” eller ”Vores Hjem Vores Klima”. Martin holder oplæg 3 gange, måske kombineret med rundvisning. Vi kan bidrage med 1-2 andre oplæg, f.eks. med solcelleinstallatør eller Jean-Francois om VHVK.

4.    Oplæg fra Dorthe: Bæredygtigheds seminar med præsentation af en vifte af løsninger folk selv kan tage i anvendelse. LU afventer i spænding.

5.    Kort status: Brev til klimaordførere omkring flyvning & debat – hvad er næste skridt?

* Brevet til klimaordførerne er endnu ikke genfremsendt. Vi prøver at gøre det og vil samtidig sende til ordførernes sekretærer, så henvendelsen er mere sikker på at blive læst.

* Måske vil Forbrugerrådet arbejde for ”klima-deklarering” – Jens har ringet til dem, de vil behandle sagen og vende tilbage.

6. Plakat om flyvning
* Thomas & Rasmus arbejder videre med plakat.

Indhold og design blev drøftet – Rasmus færdiggør udkastene, Thomas får trykt plakater (sandsynligvis ved Lasertryk) og spørger Michael Minter, om det er OK, at vi henviser til Ecoprofile.

7.   Demo lørdag 3. december 2011 & Global 350-event lørdag 24. september

Jørn starter på arbejde i efteråret, og får derfor næppe tid til at arrangere noget – han stiller dog gerne hjemmesidens passwords til rådighed. Thomas har kontaktet Niels Brygger fra MS, han siger, vi skal skrive efter sommerferien. Hvis en tovholder til demoen melder sig, er det godt – ellers må vi udsætte den til en anden gang. Rasmus Vincentz vil gerne lave noget i forbindelse med 350-dagen, men også her mangler en tovholder.

8. Status. Årsmødet søndag 25. september 2011

Ingen forbindelse til Anne-Grete Holmsgaard eller Margrete Auken. Ida Auken og Mette Gjerskov kan ej. Thomas prøver igen med Margrete Auken og kontakter ellers Hækkerup eller DSU’erne. Salen i Lyrskovgade er booket til nogle andre den 25. september midt på dagen, så enten skal vi finde et andet sted eller holde årsmødet den 24. september – hvor det så skal samkoordineres med 350-aktioner.

9. Klimabevægelsens Facebookgruppe

– er i fare for at blive ”arkiveret” af Facebook, som skifter til et nyt gruppeformat. Det betyder, at vi enten skal oprette en helt ny gruppe for Klimabevægelsen – og få alle 1.400 deltagere til at tilmelde sig igen – eller opdatere den eksisterende gruppe. Thomas tilføjer Rasmus som administrator, så kan det ikke gå helt galt.

Rasmus anbefaler, at Klimabevægelsen også får en profil på Google Plus. Det er et nyt socialt netværk med bedre beskyttelse af private oplysninger og bedre muligheder for målrettet kommunikation end Facebook. Vi kan oprette forskellige “cirkler” til medlemmerne, alt efter hvem de er, og hvilke informationer de gerne vil have.

10. Den danske udgave af Wikipedia

–  har en række sider om klimaændringer, men nogle af dem – f.eks. ”Menneskeskabt drivhuseffekt” og slutningen af ”Global opvarmning” – rummer dårligt underbyggede påstande om, at den globale opvarmning skyldes alt muligt andet end menneskelig påvirkning. Rasmus omskriver nogle af dem, når han får tid, og opfordrer resten af LU til at gøre det samme. Thomas vil gerne assistere med ekspertviden, hvis vi er i tvivl om noget.

11. Testversion af Klimabevidst.dk-borger

– orientering. CIDEA har fået penge til at opdatere siden, så den ikke kun henvender sig til erhverv men også borgere. Thomas og Rose har været inde til et 2-timers testmøde. Den nye side handler om klima og ikke bare energi, og skal måske målrettes til bestemte kommuner, hvis de giver tilskud til det. Siden kan forbedres, f.eks. vha. videoer. Næste testperiode er engang efter sommerferien. Thomas spørger Torben Krenz fra CONCITO om, hvor tit man bør udskifte elektrisk udstyr, hvis man skal sammenligne klimapåvirkningen i et livscyklusperspektiv.

12. Klimabevægelsen er oprettet som arbejdsgiver hos SKAT ifm. VHVK-projektet.

Jean-Francois indrapporterer 0 kr. pr. måned til sin grænseløse irritation. LU vedtog enstemmigt, at vi afregistrerer os som arbejdsgiver.

13. KlimaTV

Vi har overset en ansøgningsfrist 1. september sidste år, så KlimaTV er stoppet med at sende fra udgangen af juni måned. Men det går nok. Fremtidsudsigter for KlimaTV: Benjamin vil gerne lave rigtige dokumentarfilm + indeksere alle relevante klimafilm på nettet. LU opfordres til at sprede viden omkring dette ædle projekt.

14. Evt.

En ny CONCITO-rapport udpeger Radikale Venstre som det parti, hvis medlemmer?/potentielle vælgere? lægger størst vægt på en mere progressiv klimapolitik hos deres eget parti. Hvis Tøger får tid, vil han gerne fremme klimadebatten ved at skrive mere på radikale.net. Rasmus: Radikale.net er et godt medie, hvis man skal skrive indlæg, der rangerer højt i Google, men påvirkning af radikale folketingspolitikere sker næppe via dette netværk. Direkte kontakt til de kommende folketingsmedlemmer er mere effektivt; Altinget har pålidelige bud på, hvem der bliver valgt.

Klimabevægelsens kalender kritiseres for at være tom. Vi piller den af og henviser i stedet til nyhedsbrevet.

Ingen af vores medlemmer bruger blogfunktionen på klimadebat.dk, så måske bør vi droppe dette tilbud og i stedet opfordre medlemmerne til at registrere sig individuelt på både klimadebat.dk og ecoprofile.dk. Emnet tages op igen 2. august.