Sted: Lyrskovgade 4, 4. sal

Deltagere: Andreas, Dorte, Rasmus og Thøger

Afbud: Thomas (tillykke med barnet)

1. Godkendelse af dagsorden, valg af referent og ordstyrer.

Dagsordenen blev godkendt. Thøger blev valgt som ordstyrer og referent 

2. Næste møder

14. Juni kl. 17.00 – Thøger tovholder

3. Kultur-nat arrangement 14. oktober med AB Søpassagen

Status: Vi har fremsendt en arrangement-beskrivelse (vedlagt) som vi har fået godkendt. Martin Krayer von Krauss, formand i AB Søpassagen og Birte Brorson har sagt ja til at deltage.

Vi betaler om nødvendigt de 2000, som deltagelse koster. Dorte og Andreas er tovholdere. Andreas snakker med Thomas angående kontakter og aftaler.

4.Wikipedia

Update ved Thøger/Rasmus L

Rasmus laver et udkast til et skriv og lægger det på wiki.

5. Brev til klimaordførere omkring flyvning & debat

Hver klimaordfører har modtaget vores skrift. Thomas har startet debatten på www.ecoprofile.dk og www.klimadebat.dk og vil måske gerne sætte plakater (se vedlagte udkast) op diverse steder, for at fremme debatten yderligere.

Der var i LU stor ros for indsatsen.

6. Testimonials på hjemmesiden

Rasmus har lagt nyt modul til testemonials på hjemmesiden, som ser bedre ud end det gamle.

7. Demo lørdag 3. december 2011 & Global 350-event lørdag 24. September

Global Day of Action (klimademo) d, 3 dec. 2011 sættes på dagsordenen til næste LU-møde. Thøger hører Rasmus om han er interesseret i 350-event. Sættes på dagsorden til næste møde.

8. Årsmødet til søndag 25. September 2011.
Martin Lidegaard har sagt ja til at deltage. Anne-Grethe Holmsgaard er inviteret.

Hvis der ikke der nogle medarrangører vil det være fint at holde årsmødet i Lyrskovgade. Lokalerne bookes ASAP – Thøger ordner dette.

9. Evt.

a) Vi har ca. 13.900 kr på kontoen (efter lokale-leje Jan – Maj 2011 er betalt)

b) Det blev foreslået at holde et bæredygtigheds seminar om hvad man selv kan gøre, hvor man kommer de praktiske løsninger nærmere. Der kan være oplæg om elbiler, hustandsmøller, energibesparelser, mv. Mulige oplægsholdere: Dansk elbil alliance, Birte skaarup (klimavenlig mad), Thomas Meinert (Nordisk mad) og Thomas Vinge. Der udover kan evt. findes nogle som kan sige noget om klimavenlig ferie. Vi kan evt. samarbejde med genbo, miljøpunkter, Det økologiske råd, mf.

Vi kan evt. laver et lille hæfte på baggrund af dagen.

Hvornår: Søndag d. 6. november.

Det skal på dagsordenen til næste møde.

Thøger kommer med bud på potentielle samarbejdspartnere.

Der kan med fordel gøres reklame for arrangementet på kulturnatten.         

c) Vi bør overveje lave en klimavenlig madklub.

Det skal undersøges, hvilke vegetar madklubber der i forvejen findes.

Den kommer på dagsordenen på næste møde.

d) Det blev enstemmigt vedtaget at bruge Thomas’ barn som maskot for klimabevægelsen. Samtidig skal der laves promotion af klimavenlige børneprodukter på hjemmesiden. Et testemonial fra klimabevægelsens nye medlem forventes at kunne offentligøres snarest muligt.

e) Opdateringer fra Odense:

Kid kommer alligevel ikke med til havnekultur festivallen den kommende weekend. Vi er til gengæld tilmeldt fjordens dag d. 11. September, hvor vi får et telt stillet til rådighed sammen med DN. Formanden i Odense, Henning Leth, vil efterfølgende trække sig tilbage. Der er ikke nogen oplagt efterfølger. Vi sender maskotten for at smelte hans hjerte.