Sted: Hos Thomas, J.C. Christensensgade 2A, 3TV kl. 17.00

Deltagere: Thomas, Rasmus (via Skype)

Afbud: Jørn, Jens, Thøger, Andreas, Isabella.

 

1.    Godkendelse af referat, dagsorden, valg af referent og ordstyrer.

Rasmus S. Larsen blev enstemmigt valgt som referent, Thomas som ordstyrer. 

 

2.    Næste møder

Isabella kan ej mellem den 31. oktober og 2. november. Den 7/11 blev nævnt som mulighed, men vi starter med at spørge Isabella.


3. Opfølgning på Landsmødet
– Enkelte detaljer i referatet bør præciseres. Der var blevet sendt en påmindelse om mødet. Det var uklart, om det var Klimabevægelsens medlemmer eller landsudvalg, der modtog tak fra landsmødet. 350-eventen kunne beskrives nærmere. Thomas får referenten til at sige god for mindre korrektioner.

 

4.    Kultur-nat arrangement 14. oktober med AB Søpassagen / Thomas

Arrangementet ligger på linket: http://www.kulturnatten.dk/da/kulturnatten/program/detaljer.aspx?id=cd51aabe-c2b0-4c08-a5a3-2a11d479aed3

Vi serverer linsefrikadeller og salat til de første ca. 60 deltagere.

 

Kirsten Vesterager, hendes datter, Kai Steendahl og Thomas sørger for mad. Hertil kommer Isabella som primus motor.

Én hånd ekstra til madlavningen på dagen (fx kl. 16-19) vil dog være godt.
Udover 3 oplæg med Martin von Krause, 1 oplæg med Jean-Francois og 1 oplæg med CIDEA skal vi have plancher om det konkrete renoveringsprojekt, en projektor og en væg at hænge plancher op på.

 

Tidspunkt: Kl. 18-23, men dørene åbner kl. 17. Kirsten har efter sigende styr på det, hun køber mad. Thomas har hentet trykt program, badges, kort over aktiviteter på Nørrebro. Thomas har foldere om projektet, som kan kopieres op i noget større, han prøver at lave plancher, hvis det ser ordentligt ud, og tager projektor med.

 

2 ting skal checkes med Martin – er det muligt at komme op på taget og se projektet, hvis det er godt vejr, 2) er det muligt at lave annoncering udenfor selve projektet? Banneret har været oppe og hænge, vi går ud fra, at det stadig hænger der. Hvis arrangementet kan komme på Kultunaut og informationskalender, vil det være fint. Det er annonceret på Miljøpunkt Østerbro + Ecoprofile og skal også annonceres i GNBO…

 

4. GNBO – Klima og beskæftigelse

Thomas kommer med update om GNBO’s oplæg. Rasmus har sendt kommentarer om oplægget, Frede er i gang med at læse dokumentet. De to sæt af kommentarer kan føjes til papiret, evt. med to forskellige farver, så man kan se, hvem, der skriver hvad. Der var en generel drøftelse af forskellige målgruppers syn på økonomisk globalisering.

 

Næste GNBO-møde er den 27. oktober. I GNBO-udvalget sidder i øvrigt Hans Henrik, John Holten-Andersen, Jean-Francois, Allan fra byggefagene, Kjeld fra Rådet for Bæredygtig Trafik, Ane fra Klimabevægelsen, Søren (Anes mand), Merete (KB), Kaj Stendal (KB), en fra landsforeningen for Økosamfund, Kirsten Gamst fra Permakultur og Stig fra NOAH.

 

5. Brev til klimaordførere omkring flyvning & debat – hvad er næste skridt?

Vi afventer en tilbagemelding fra Jens.

 

6. Klima-TV

Klima-TV har foreløbig selv betalt regningen for august 2011 – august 2012 til sitet http://www.ditklimatv.dk/ Det koster 1259 kr. per år. Vi tager emnet op igen næste år, hvis der er behov for, at Klimabevægelsen bliver sponsor.

7. Lokalet Lyrskovgade
Klimaforum har ikke behov for lokalet fra 1. januar 2012 – og vi regner ikke med at kunne fortsætte med at betale i 2012. Vi skal derfor finde andre lokaler til fremtidige møder. Det økologiske inspirationshus kunne være et godt bud.

 

8. Demo lørdag 3. december 2011

Vi bør invitere NGOer til ”1.ste forberedende møde” / Thomas

Thomas har aftalt med Jørn, at vi kan ”overtage” Klimademo10 hjemmesiden.

Fint hvis vi kunne lave en facebook gruppe allerede nu, evt. blot forsætte sidste års gruppe:

http://www.facebook.com/event.php?eid=107090919361409

 

Vi bør sætte det i gang allerede nu. Thomas sørger for tilladelser fra Københavns Politi og Københavns Kommune. Flere organisationer med medejerskab efterlyses. Vi skal afklare, hvem der står for demonstrationen, hvem der holder taler, og hvad der skal være parolerne. Thomas og Isabella indkalder til møde om demonstration og laver mødeplanlægning. Rasmus laver plakat den 19. oktober med hovedfokus på kravet om en Klimalov. Andre anledninger: Klimaaktionsdag, COP-forhandlinger.

 

Danmark overtager i øvrigt EU-formandsskabet 1. januar 2012. Formandsskabet er sammenfaldende med Rio 20+-møde i juni 2012, måske kan det bruges som anledning til en aktion.

 

9. Evt punkter som kan drøftes..

* Bæredygtigheds seminar – kræver, at Isabella er til stede.

* Klima madklub – fungerer fint hos Thomas! Den fungerede også den 10. oktober, denne gang dog som enmandsprojekt. En videreudvikling af konceptet kræver fortsat, at Isabella er til stede.

* Ideer til onsdagmøder: Inviter en af de nye klima- og energiordførere til møde om de igangværende forhandlinger om dansk klimapolitik. Thomas har en liste over andre gode ideer, bl.a. Vugge til Vugge.

* Boligforening-Spørgeskema – drøfter med CIDEA på kulturnat.
* Annoncering af ”klimabevægelse” foredrag (folder som beskriver indhold)

Benjamin har fået en forespørgsel fra en jysk folkeskole om, hvorvidt han vil komme og holde foredrag. (Det vil han godt.) Vi bør opdatere vores liste over oplægsholdere og deres ekspertiser, lave en folder og finde en kanal for, hvor vi vil nå ud. Dette drøftes på næste LU-møde.

 

Vi sender nyhedsmails via Riseup, som står og mangler beskedne donationer fra brugerne (ca. 100 kr.) Dette kan vi sagtens give.