Tid: Kl. 19.00
Sted: Dronningensgade 14 (Omstilling NUs lokaler).

1. Diverse Nyheder
a) Global klima-event, også i København 21. september. Thomas er på talerlisten.  Lilly & Kristina (begge Kbh.) tager fotos!
https://www.facebook.com/events/1472484213012924/
b) Bloomberg New Energy Finance har udgivet ny rapport om Stranded Assets 25 august. Kul divestment let og profit-givende.
c) International Renewable Energy Agency (IRENA) har udgivet fin rapport om VE
d) Lone Loklindt har afholdt skifergas-debatmøde 14 sept (Thomas deltog og optog video: https://www.youtube.com/watch?v=TaQavg2fluY&feature=youtu.be
– Total har ”kontrakt” på koncessionen, og det er svært for regeringen at bryde aftalen, uden at der kommer retssager ud af det!
e) Omstilling NU har afholdt konference ”Economy, People & Planet” (13-14 Sept). Modvækst konference i Leipzig havde 2500 deltagere, hvilket er rekord mange.
f) Jens og Thøger har været til møde med JØP / Anders Eldrup. Et evt. JØP-bidrag til rapport skal godkendes af bestyrelsen.
g) Rasmus har Vimeo konto. Klimabevægelsen har også en konto.

2. AnsvarligFremtid
– Sidste AnsvarligFremtid-nyhedsbrev udsendt 19. maj.
– Dansif er moderat positive for at holde endnu et tema-møde om divestment – intet nyt fra Charlotte Mansson! Thomas rykker!
– Mødet med MP Pension, Niels Erik Petersen, aftalt 7. oktober kl. 15 i Gentofte. Thomas og Sussanne Blegaa deltager.
Hvad skal vi have med:
## BNEF rapporten
## Forslag om divestment af kul
## Spørge om CSR formulering om ”miljø” kan blive mere præcis i forhold til klima-sagen
## Kan MP Pension spytte penge i rapport?
– Danske kirker har penge investeret. Kirkernes ”Klima- og Miljøgruppe” er Danske Kirkers Råds kontakt til internationale organisationer som f.eks. Kirkernes Verdensråd, når det drejer sig om det kirkelige klima- og miljøarbejde.
Thomas vil gerne arrangere Foto-event. Hvordan/Hvornår?
– Rose vil gerne i dialog med DIP-bestyrelsen i efteråret (gerne med Jens). 2 andre DIP medlemmer ”Hans” og ”Kristoffer” vil gerne hjælpe med læserbreve, og lave debat-arrangement i Ingeniørforeningen. Thomas sender gode intro-artikler.

Update på status og drøftelse af ansøgning til Veluxfonden (der arbejdes på den…) Update v. Jens mfl.
– Herunder kontakt til Syddansk Universitetsforlag

Vi har fem ideer til DIVESTMENT:
1)    Kortfilm om divestment.
Jens har kontakt til ”Konstellation” (har lavet film til IBIS). Koster ca. 150.000 kr.
2)    Dansk udgave af Carbon Tracker. Dette vil være et vigtigt dokument på pensionskassernes generalforsamlinger. Rapporter om divestment kan sagtens støttes, blot vi sikrer, at det er fagligt fuldt forsvarligt. TLU/Lars.
Kommissorium udkast fra Lars/Thøger foreligger. Skal tilrettes. Opgave-løsningen skal nok være mere ”åben”, så konsulentvirksomheden kan byde ind med, hvordan opgaven skal løses. Det er svært at sende opgaven i udbud, da det er svært (og meget tidskrævende) at lave egentligt udbudsmateriale….vi må gå i dialog med dén bedste konsulent, og i fællesskab udarbejde løsningsmodellen.
3)    Klimaantologi på ca. 200 sider. Syddansk Universitetsforlag vil gerne være med til at lave en sådan, hvis der er medfinansiering fra Veluxfonden. Vi skal finde nogle skribenter (økonomer, politologer, psykologer m.v.) og sørge for, at der er rød tråd i bogen, som er mere præcis med bare ”noget med klima”. Bogen skal skrives inden april 2015, så det er klar inden klimatopmødet og kan bruges i debatter om emnet. Jens har holdt møde med Frederikke og Peter Bjerregaard, som har lavet et katalog af forfattere.
4)    Undervisningsmateriale til 5.-6. klasse, noget om klima, matematik og alt muligt andet? God ide, men udskydes!
5)    Annoncering i blade / kommunikation. Velux kan godt bidrage med penge til det også.

OBS: Deadline for LOI og ansøgning inden 27. oktober?

Kan vi bruge AnsvarligFremtid til at henvende os til banker og efterlyse indeksforeninger, der ikke har fossile investeringer?
Thomas ML spørger Rune om koder til ansvarligfremtid.

3. Projekt ”Aktivér medlemmerne” (Rasmus)
Lokal-gruppe i København. Thomas ML finder 3-4 mulige datoer i januar, melder tilbage til Rasmus.

En del af medlemmerne har tilbudt at skrive blogindlæg til klimanetvaerk.dk. Rasmus laver blogkalender og modtager indlæg.

4. Landsmøde i efteråret søndag 5. oktober i Det Økologiske Inspirationshus
Formiddag kl. 10-12: Formalia.
Eftermiddag kl. 13-15: Alternativet (Christian Poll) vs. Enhedslisten (Maria Gjerding)
https://www.klimabevaegelsen.dk/events/klimabev-gelsens-landsm-de-med-debat-om-klimapolitik
Lilly & Kristina (begge Kbh.) deltager ved landsmødet.
– Jens tager proviant med.
– Thomas laver beretning. Bede Merete sige noget.
– Referent ”Micks veninde” ?
– Ordstyrer: Jens
– Opslag i Kultunaut!

5. Medie-kontakt, kronikker mv. – update
Vi prøver at få Sine (DN) til at være medunderskriver til skifergaskronik. Sine har ikke svaret endnu. Mik og Thomas skriver.

6. Vores Hjem Vores Klima  (Rasmus)
Rasmus arbejder på en revitalisering af projektet, og har lavet et projekt-udkast.
Nyeste og yderst opdaterede info om Søpassagen fremgår af www.voreshjemvoresklima.dk/ab-soepassagen/

7. Kommende møder
Energistyrelsen ved Sigurd Lauge Pedersen til møde om ”Prisen på DKs energi-omstilling” tirs 11. nov kl. 19 på KU, lokale A2-70.02.
Thomas laver ”prospekt” for mødet som kan udsendes.

8. Evt. og næste LU-møder
– Næste LU-møde: Onsdag den 15. oktober kl. 19.
– Vi bør overveje om vi skal arrangere bustur til COP21 i november/december i Paris 2015.
– Thomas har sagt ja til at blive klumme-skribent i ”Arbejderen” under forudsætning af, at klummen kan bringes andetsteds uden at angive Arbejderen som kilde.
– Bjørn Holmskjold…hvad gør vi? Han får en sidste chance. Ekstreme blog-indlæg bliver slettet, og om nødvendigt ekskluderes Bjørn.