Tid: Kl. 19.00
Sted: Rolighedsvej 26 på Københavns Universitet.

Deltagere: Thomas, Rasmus, Thøger, Lars (via Skype) og Mik (via Skype). Referent: Rasmus.
1. Evt. kort præsentation af nye medlemmer – og diverse Nyheder
FN topmødet COP20 i Lima mundede ud i meget lidt…

2. Opfølgning på Landsmøde 5. oktober
Udpegning af endnu en talsperson? Vi spørger Jens.

3. AnsvarligFremtid
– Vi har nu fremsendt fælles JØP, DIP og UNIPENSION ”Dialog/kompromis-brev” til alle bestyrelser.
– Danske kirker har penge investeret. Vi er stadig i dialog med Mathias Søderberg, Folkekirkens Nødhjælp, men intet nyt.
– Jesper har ikke modtaget svar fra brev til Århus Universitets Forskningsfond
– DANSIF har afholdt møde om ”Stranded Assets” 10 dec, og Nordea afholder konference 13. Januar 2015 (Thøger og Lars deltager)
– Vi afholder ”Global Day of Divestment” i DOMEN lørdag 14. februar 2015 kl. 12-16. Vi indleder med at vise ”Do The Math”. Derefter har vi en blanding af debat med f.eks. Dansk Aktionærforening og/eller andre debattører og fremvisning af udvalgte ekstravideoer. Målgruppen består især af personer, der skal introduceres til problematikken om divestment; derfor er workshops næppe relevant. Vi sørger for introduktioner til James Hansen, Bill McKibben, 350 etc.
– Sussanne skriver artikel om Divestment til NOAHs nye blad ”Nyt Fokus”.
– Vi mødes med Greenpeace torsdag 18. december kl. 16-17 på Islands Brygge.

Omstilling Nu har aftenmøde om divestment den 25. februar 19.30-21.30. De opfatter AnsvarligFremtid som ”praktikere”, men vil gerne have ”teoretikere” med. Muligheder: Lars Persson. Repræsentanter for Nykredit, Nordea eller andre, der tilbyder grønne investeringsprodukter. Thøger kontakter Steen Valentin på CBS – han ved meget om CSR og etiske investeringer.

 

Hvem vil stille op til møder med pensionskassernes bestyrelser? Det kan være folk fra Carbon Tracker, nordmænd/svenskere med faglig ballast og os selv. Lars kontakter Mark (i England) og hører, om han vil stille op pr. video eller fysisk. Lars ringer desuden til Rie i Aarhus.

 

En repræsentant for Lund Divestment har spurgt, om vi har nogle divestmenttilbud til studerende. Det har vi ej endnu. Studerende har deres daglige gang påuniversiteterne, som til gengæld ikke har mange investeringer, i modsætning til Københavns Kommune, hvor det omvendt er svært at skabe lige så meget fokus. Demonstrationer/happenings appellerer til (nogle) unge mennesker, men risikerer at virke kontraproduktivt i forhold til beslutningstagerne. Måske kan AnsvarligFremtid fremstå som ”dem, man kan tale med”, modsat ”det orange x”. Vi overvejer at få Lund-folkene til at starte noget op. Endnu en mulighed er SFU, der kan bruge sagen til at profilere sig selv

 

Vi har mange divestmentplakater fra sidste år. Thomas undersøger muligheder for at dække de gamle datoer med nye labels. I løbet af foråret (men inden påske) indleder vi en kampagne for at samle underskrifter og fuldmagter til generalforsamlinger i pensionskasserne. De finder sted på følgende datoer: 13.-14.-16.-16.-24. april 2015. Vi skal have fat i navn, mail, telefonnummer (evt.) og pensionskasse.

 

DTU har et særligt center for oliegeologi. I juledagene skriver vi et åbent brev til Sofie Carsten Nielsen: Her er en uddannelse, som vi med sikkerhed kan påvise, ikke er fremtidssikret. Det er en festlig måde at starte 2015 på.

 

4. Projekt ”Aktivér medlemmerne” (Rasmus)
– Lokal-gruppe i København. Thomas ML finder 3-4 mulige datoer i januar februar og melder tilbage til Rasmus, som sender en doodle ud.
– En del af medlemmerne har tilbudt at skrive blogindlæg til klimanetvaerk.dk. Rasmus laver blogkalender og modtager indlæg. (En del er faldet fra igen pga. manglende tid.)

 

5. Medie-kontakt, kronikker mv. – update

Thomas har sendt skifergas klimakommentar til Arbejderen (11 dec). Næste indlæg er 12. februar og 9. april.
Alle LU-medlemmer er velkomne til at komme med ideer og bidrag.

 

Angående skifergas: Enhedslisten har fået svar på et spørgsmål om kommunernes mulighed for at blokere: En kommune kan godt nægte at godkende plangrundlaget for skifergasudvinding. Kommunen kan derpå underkendes af staten, som dog nok helst vil undgå dette. Så det kan godt have betydning, hvis kommunerne tager stilling. Måske kan miljøproblemerne alene spærre for skifergas, selvom det ej har noget at gøre med klima.

 

Der er stor forskel mellem beboerne i Skifergas Nej Tak-lejren i Frederikshavn (lokale beboere, ikke udpræget københavnske) og Skifergas Nej Taks københavnergruppe (ofte sortklædte og yngre personer).

 

Mik fortalte om erfaringer fra Australien:

 

Staten Victoria er på størrelse med Danmark. En vigtig forskel er, at Victoria oplever en markant modstand mod skifergas, da Australiens regering fører en klimafjendsk politik og der samtidig findes en række skrækeksempler fra Queensland, hvor skifergasudvinding har ødelagt lokalsamfund, skabt sundhedsproblemer og skader på husdyr. Det har gjort, at den tidligere folkelige accept (social license) af forurening er på retur.

 

Frackingbevægelsen har været ”dåseåbner” i forhold til at skabe netværk, hvilket har krævet stor erfaring og organisation. Dens vigtigste indsats har bestået i en effektiv kombination af dør-til-dør-kampagner og forsamlingshusmøder med film og talere. Der har desuden været spørgeskemaundersøgelser kombineret med informationsmateriale. Youtube og andre sociale medier har spredt budskabet om kampagnen, som i øvrigt ikke har nogen opbakning fra tv og aviser. Den øgede viden har ført til over 90 % modstand i lokalsamfundene. 30 mindre byer i Victoria har sagt nej til skifergas. Når først de har sagt nej, er erfaringen, at regeringen ikke underkender dem bagefter.

 

Mik Aidt har med stor succes lavet cd’er med radioprogrammer/interviews om skifergas, som er sendt til politikere, så de kan lytte til dem i bilen.

 

I Danmark har vi mere søvnige tilstande, da ”vi jo er foran” på klimaområdet. Det kunne være godt, hvis Frederikshavn-lejrens aktivister blev trænet op til tilsvarende kampagner. Vi ved ikke, om lejren har kendskab til de australske erfaringer. ”A fractured country” har dog været vist i Danmark. Landmænd er vigtige at få med, men de har ikke sympati for lejre og den slags.

 

Thomas har talt med Eva Hauge fra lejren: I lokalsamfundene vil der ofte være flere modstandere af skifergas end tilhængere, men nogle vil også tænke, at det er en mulighed, da de gerne vil have eksproprieret deres ellers værdiløse ejendom.

 

Klimabevægelsen i Danmarks største problem er, at vi (endnu) ikke kan få folk op af stolene. Men skifergas er en god mærkesag, når først folk har forstået, hvad det handler om. Forskningen viser, at konkrete projekter, hvor man selv kan gøre noget, ofte fører til holdningsskifter. Vi skal dels protestere mod noget og dels tilbyde en positiv vision. Mik Aidt: De mest slagkraftige argumenter handler om sundhed og økonomi (skifergas er en fejlinvestering).

 

6. Vores Hjem Vores Klima (Rasmus)
Rasmus arbejder på en revitalisering af projektet, og har lavet et projekt-udkast. Det render ingen steder.

7. Skal vi skifte hosting på voreshjemvoresklima.dk (Rasmus)
I øjeblikket bruger vi one.com, hvor vi kun kan oprette én database og hvor vi ikke kan tage backup af selve siden, kun af databasen. Jeg vil foreslå, at vi skifter til AzeHosting, hvor vi i forvejen har klimabevaegelsen.dk, og som giver mulighed for flere databaser og ubegrænset backup. Godkendt uden videre diskussion.

8. Hvordan bliver Danmark fossilfri i 2050?

Arrangementet gik rigtig godt, med ca. 50 fremmødte.
VE (Gunnar) vil gerne præsentere deres klimaplan for Klimabevægelsens medlemmer…. Den render ingen steder.

9. Landsmøde
Landsmødet finder sted den 22. marts og vi satser atter på det Økologiske Inspirationshus. Temaet er naturligvis divestment, mens et evt. solcelletema godt kan vente til efteråret. Den 21. marts kl. 12-16 kan vi afholde en kampagnedag, hvor vi skriver og ringer rundt til mulige divestment-støtter. Alternativt kan vi slå den sammen med landsmødet dagen efter.

10. Skal Klimabevægelsen være en del af CommunityPower ?
Thomas vil høre Henning ad, hvad/hvordan vi kan/bør forpligte os i et evt. samarbejde. Det render ingen steder.

11. Aktivering af frivillige
Måske bør vi gøre de fremtidige LU-møder til et sted, hvor nye medlemmer møder de allerede aktive og inspireres til selv at blive aktive? Lige nu er LU-møderne de eneste tilbagevendende arrangementer vi kan tilbyde mellem landsmøderne, og det vil være godt at kunne henvise nye medlemmer til dem. Men samtidig er LU-møderne ret “hemmelige” for øjeblikket, og mødestrukturen appellerer ikke til nye medlemmer.

 

Som udgangspunkt fastsætter vi LU-møderne i 2015 til den anden onsdag i hver måned kl. 19. På den måde kan vi reklamere for dem i god tid. Mødestrukturen kræver en grundig drøftelse, og det er her, at punkt 12 kommer ind i billedet:

 

12. Organisationsudvikling

For et par år siden havde LU et enkeltdagsseminar, hvor vi drøftede ideer til organisationsudvikling. I 2015 afholder vi et lignende seminar. Det henvender sig primært til LU, men enkelte andre kan også deltage, hvis de vil. Mulige emner kan være:

– LU-mødernes struktur og appel til nye medlemmer

– hvordan vi kan bruge tilstrømningen til Facebookgruppen mere aktivt

– hvordan vi kan bruge divestmentkampagnen i 2015 til at få flere og mere aktive medlemmer

– hvordan vi kan få etableret et egentligt sekretariat engang i fremtiden?

– om vi skal lægge mere arbejde ud i (genoprettede) udvalg, fremfor at diskutere alle detaljer på LU-møderne

 

Rasmus sender doodle til LU og finder en dato for det nye seminar. Thøger og Jens planlægger, hvordan seminaret bedst kan struktureres.
13 Evt. og næste LU-møder
– Vi overvejer at arrangere bustur til COP21 den 30. november-11. december 2015 i Paris. Thøger kontakter Jørn og hører om hans forbindelser, f.eks. til fagforeninger, og om han vil være med til at planlægge en tur. Thomas spørger Theo, om Avaaz gør noget i forbindelse med COP21.