Tid: Kl. 19.00
Sted: Hos Thomas, J.C. Christensensgade 2A, 3TV (mobil 2271 7058)
Deltagere: Thomas, Jens, Rasmus, Frederikke samt Lars via knasende Skype. Ordstyrer: Jens; referent: Rasmus.

1. Orientering

– specialeprojekt: Bettina Bang vender tilbage når hun har styr på teorien og interviewguiden klar.

– Rasmus er tilmeldt konference om NGOers brug af digitale medier den 17. marts (KiD betaler). Medlemsorganisation.dk står bag og konferencen består i oplæg fra DI, Greenpeace, DJØF og Dansk Cyklistforbund. Apropos: Frederikke kommer til at være aktiv på Twitter i løbet af 2015. Hun anbefaler også at bruge Hootsuite. Lars anbefaler at bruge LinkedIn mere aktivt.

– Lars tilmeldt ”European Climate Movement Skillshare Confirmation” den 27-29 Marts i Zürich, Schweiz. Greenpeace står bag. KiD betaler for transporten.

– Udkast til anbefaling af AnsvarligFremtid til ”Nordisk Miljøpris” sendt til Rasmus Helveg via Peter Bjerregaard. Vi kan vinde 350.000 kr.

2. AnsvarligFremtid

– Møde hos 92-gruppen 24. februar. God opbakning. Action Aid, MS og Greenpeace har muskler til at gøre noget, men vi skal selv sørge for at sende information (vi arbejder fortsat med to bølger).

– Alle 6 generalforsamlingsforslag er indsendt med 12, 14, 125, 25, 8 og 45 stillere. MP’s 125 stillere er imponerende! AP Pension modtager et forslag fra enmandshæren Lars – de har generalforsamling den 29. april 2015, men forslaget forventes ikke at opnå flertal i år. Hvis ISP stemmer for, giver det dog AP endnu et argument for selv at støtte.

– ISP og DIP fuldmagter er lagt på AnsvarligFremtid hjemmesiden, nu sammen med instrukser og andet godt.

– UNIPENSION indkaldelser/start for stemmeafgivelse er mulig fra 25. marts 2015.

Presse:
– Rigtig fin omtalt i Børsen og The Guardian. Desuden kritisk (og fejlbehæftet) omtale i Børsen. Vi har formuleret et svar på omtalen, som Børsen dog ikke har optaget. Svaret bliver rundsendt til LU.
– Artikel bragt i ”Responsible investor” (kræver login)
– Fint læserbrev bragt i ”Jord og Viden” (PJD-medlemmer)
– Interview givet til Københavns Universitets universitetsavis
– Interview givet til Fagbladet Gymnasieskolen

– Guardian skriver mange artikler om klima/divestment
– Thøger har sendt indlæg til JØP-bladet, men de vil desværre ikke skrive noget forud for generalforsamlingen

LU debatterede atter, om det er en god ide, hvis bestyrelserne ikke kun behøver at forholde sig til spørgsmålet om fuld divestment, men også kan gå i dialog om at analysere konsekvensen af at diveste fra udvalgte puljer af fossile brændstoffer (tjæresand, etc.). Måske vil dette kunne afværge bestyrelsernes afværgeforslag. Omvendt risikerer vi, at budskabet bliver for rodet, hvis der kommer andre udmeldinger end dem, som vi lægger op til lige nu.

Fremtidige udmeldinger til pressen
Skal vi forholde os til bestyrelsernes udmeldinger i pressen?
Hvis ja – hvilke medier skal vi prioritere?
Skal vi udsende pressemeddelelse? (Bestyrelsernes udmeldinger kommer trinvis, og kan være meget forskellige)
Generelt: Det er godt at få medieomtale så tidligt som muligt, men det er svært at styre selv. Vi håber på, at Thomas Lygums video kan blive klar inden generalforsamlingerne. Frederikke og Rasmus har lige lavet lydoptagelser, som bliver sendt til Thomas i weekenden. Vi bør ikke lave teasere, men sørge for at have færdige og gennemarbejdede budskaber, når vi sender noget ud.

Mobilisering:
– Enhedslisten vil skrive ud til deres medlemsregister
– Status email-tilbagemeldinger fra seneste nyhedsbrev (vedlagt oversigt) – mange vil gerne samle fuldmagter ind til GF.

Generalforsamlingerne:
PJD: Mandag 13. april i Århus, AP: Tirsdag 14. april i Odense, MP: Torsdag 16. april i København
DIP: Torsdag 16. april i København
ISP: Onsdag 22. april i Odense
JØP: Tirsdag 28. april i København
– for PJD, AP og MP Pension har pressen adgang, men ikke umiddelbart andre.

Datoer:
22. marts: KiD Landsmøde i Verdenskulturcenteret, Nørrebro med AnsvarligFremtid-tema.
9. april (tentativt): Debatmøde i Andedammen i Birkerød, med Peter Damgaard (PKA) og WWF
Veluxfonden: Sagsbehandlingen tager lang tid. Jens foreslår, at vi omformulerer vores mål til et projekt, der handler om divestmentanalyser m.v. og ikke er bundet til bestemte kampagner i 2015. Desuden har vi i forvejen adskillige analyser af 2-gradersmålsætningen og konsekvenserne ved ikke at overholde den. Der er opbakning til omformuleringen.

3. Klimabevægelsen Forårsmødet 22. marts (Verdenskulturcenteret, Nørrebro)

TEMA 1: Mobilisering frem mod COP21 i Paris

TEMA 2: AnsvarligFremtid
Vi sender mails til dem, der har sagt, at de godt kunne tænke sig at gøre noget ekstra, f.eks. indsamling af fuldmagter.

Jens sørger for kaffe og øl.

4. Tidsplan for fusion af hjemmesider

Rasmus færdiggør en kombineret side med indholdet af klimabevaegelsen.dk og klimanetvaerk.dk i løbet af påsken. Derefter kontaktes KlimaTV og medlemmerne i løbet af april. Overførslen af medlemmerne finder sted i weekenden efter 1. maj 2015. Derefter sparer vi 1300 kr. pr. år, da vi ikke længere behøver Ning.

5. Organisationsudvikling & LU-seminar 31. maj 2015

Thøger og Jens planlægger, hvordan seminaret bedst kan struktureres. Jens anbefaler Kulturhuset på Islands Brygge.

6. Evt.
– Møde med Henrik Stiesdal ?

– Vi overvejer (stadig) at arrangere bustur til COP21 den 30. november-11. december 2015 i Paris.
Thøger kontakter Jørn og hører om hans forbindelser, f.eks. til fagforeninger, og om han vil være med til at planlægge en tur.

7. Kommende møder:

Onsdag 8/4 kl. 19

Onsdag 13/5 kl. 19

Onsdag 10/6 kl. 19

Tentativt: Onsdag 8/7 kl. 19

Onsdag 12/8 kl. 19

Onsdag 9/9 kl. 19

Onsdag 14/10 kl. 19

Onsdag 11/11 kl. 19

Onsdag 9/12 kl. 19