Den globale Fossil Free Divestment-bevægelse, som i Danmark er repræsenteret ved initiativet AnsvarligFremtid har i de seneste måneder fået stor indflydelse på det globale investeringsunivers.

I Danmark har medlemmerne af foreløbigt tre danske pensionsselskaber sagt ja til at frasælge investeringer i alle kulselskaber samt i olieselskaber, som foretager olieudvinding fra tjæresand, ved dybhavsboringer og i Arktis. Ser vi udenlands, så har den norske regerings beslutning om, at den gigantiske norske oliefond skal frasælge sine investeringer i kulselskaber og energiselskaber, som har over 30 procent af deres omsætning fra kulminedrift eller fra kulafbrænding, klart medført at Fossil Free-kampagnen har nået en foreløbig kulmination.

Alligevel er en række iagttagere dog fortsat tvivlende og kritiske overfor at frasalg af kul, olie og gasinvesteringer rent faktisk vil reducere den globale opvarmning.

Denne kommentar vil give et svar på tiltale, for divestmentkampagnen virker nemlig på flere måder.

Væsentligst, så vil tydelige borgerkrav og investorkrav om frasalg af investeringer i højrisikable og miljømæssigt problematiske kul, olieog gasprojekter have stor indflydelse, hvad enten disse krav er etisk, økonomisk eller politisk motiverede.

Disse krav, eventuelt ledsaget af konkrete frasalg af aktiver i fossilselskaber, vil øge den politiske motivation til at fremme en mere klimavenlig lovgivning, eksempelvis i form af en pris på CO2-udledning, skrappere miljøstandarder eller ved sikring af bedre rammevilkår for mere CO2-neutral virksomhed.

Denne øgede politiske regulering mod CO2-forurenende teknologi vil derpå øge konkurrencedygtigheden for grøn energiteknologi, som ved øget udbredelse, øget produktionsvolumen og øget læring vil sænke prisen for grøn energi yderligere.

En positiv spiral sættes således i gang, og vi ser det faktisk allerede ske i dag.

Alle disse faktorer i kombination er med til at sikre, at den grønne vedvarende energi bliver mere og mere konkurrencedygtig overfor fossil energi og dermed hastigt udkonkurrerer den fossile energi.

Dertil kommer, at selv meget store og indflydelsesrige fossilselskaber ikke er resistente overfor massiv en offentlig kritik, som giver virksomhederne et dårligt ry. For at overleve, så vil selskaberne være nødt til at gennemføre en grøn omstilling af virksomheden.

Dette skyldes både hensynet til at tilpasse sig forringede forretningsbetingelser for en høj-CO2 udledende forretningsmodel, men i ligeså høj grad også hensynet til at kunne fastholde dygtige og motiverede medarbejdere.

Hvad enten man er en privat opsparer, investor for en pensionskasse eller for en stor statslig fond, så er slutresultatet imidlertid, at investeringer i fossil energi i tiltagende grad vil blive en dårligere og dårligere forretning, og investeringerne vil i tiltagende grad blive flyttet til mere sikre, fremtidsrettede og lønsomme investeringer i moderne teknologier og energiprojekter som sol og vind med videre.

Vores investeringer får dermed samtidig den sidegevinst, at de bidrager til at reducere global opvarmning og sikrer en tryg fremtid for vores børn og børnebørn.

Oprindelig bragt som Klimakommentar i Arbejderen 2. juni 2015.