Gruppe som laver læserbreve mv.

I forbindelse med COP15 klimatopmødet i København brugte de fleste større danske medier meget tid, ressourcer og spalteplads på at omtale den globale opvarmning. På trods af at den løsningen af klimakrisen på ingen måde blev løst ved COP15, og selvom den globale opvarmning blot har accelereret efterfølgende, så synes de danske medier ikke at give tilstrækkelig opmærksomhed på at oplyse den danske befolkning om klimakrisen, dets årsager, dets konsekvenser og dets løsninger.

Klimabevægelsens landsudvalg har derfor besluttet at bruge flere kræfter på at fremme den offentlige debat om den accelererende klimakrise.

Landsudvalget vil selv være mere aktive i forhold til at skrive læserbreve og blog-indlæg, men vi ønsker meget gerne at aktivere flere af klimanetværkets medlemmer til at bidrage til at fremme klimadebatten. I denne “presse-gruppe” vil vi løbende drøfte hvilke “klima-historier” som mangler at blive formidlet, og vi lægger planer for, hvem der kan forfatte sådanne historier og sikre at de bliver bragt ud i den offentlige debat, eksempelvis som læserbreve, eller i form af “research” som kan anvendes af interesserede journalister.

Oplagte emner kan være:

1) Fortsat udvinding af gas og olie fra Nordsøen er ikke foreneligt med globale klimamål.

2) Udvinding af skifergas fra den danske undergrund er et skridt i den forkerte retning og risikerer at forurene grundvandet i lokalområdet.

3) Investering i / udvinding af / brug af benzin fra olie udvundet fra Tjæresand er uansvarligt.

4) Pensionskassernes investeringer i gas/kul/olie/tjæresand strider imod regeringens planer om grøn omstilling.

5) Klimalov bør bygge på de globale realiteter, ikke på at sikre fortsat dansk udvinding og forbrug af fossile brændsler.

6) Dagens skybrud/vejrfænomen (med medfølgende dødsfald) blot ét eksempel på fremtidens realitet med globale klimaforandringer.

7) Spekulation i fødevarer er uetisk.

8) Er din bank bæredygtig?

Interesserede medlemmer af netværket kan tilmelde sig denne presse-gruppe, eller søge mere oplysning ved at skrive til landsudvalget på sek@klimabevaegelsen.dk