Politik for persondata og datasikkerhed

350 Klimabevægelsen i Danmarks politik for persondata og datasikkerhed lever op til EU’s Persondataforordning og dansk lovgivning i øvrigt.

Vi oplyser konsekvent vores medlemmer og andre interesserede om, hvornår vi indsamler og bruger persondata. Som medlem eller bruger skal du altid selv give aktivt tilsagn eller frivilligt give oplysninger, for at vi og andre medlemmer kan bruge dem.

Vi videresælger aldrig persondata til tredjepart og videregiver kun data, der opsamles af cookies fra tredjeparter som led i webstatistik.

Dataansvarlig

Bestyrelsen for 350 Klimabevægelsen i Danmark (CVR-nr. 34364672) er organisationens dataansvarlige og fastlægger derfor, hvordan og med hvilke formål vi indsamler persondata. Bestyrelsen repræsenteres af formanden, som kan kontaktes på bestyrelse@350.dk og hvis øvrige kontaktoplysninger fremgår af https://www.klimabevaegelsen.dk/kontakt-os .

Kontaktpersoner

Klimabevægelsens webmaster, dens medlemsansvarlige og økonomiansvarlige har adgang til alle de oplysninger, der registreres om dig på klimabevaegelsen.dk. Du kan altid få oplysninger om dine persondata ved at kontakte en af de personer, der har adgang til dem. Den medlemsansvarlige kan kontaktes på medlem@klimabevaegelsen.dk, webmasteren på webmaster@klimabevaegelsen.dk og den økonomiansvarlige på oekonomi@klimabevaegelsen.dk .

Hvis vores tema- og lokalgrupper har egne hjemmesider, er gruppernes tovholdere ansvarlige for den indsamling af persondata, der måtte finde sted på disse sider. Tovholdernes kontaktoplysninger fremgår af https://www.klimabevaegelsen.dk/kontakt.

Hvis en af disse personer udskiftes, udskifter vi også de adgangskoder, der giver adgang til oplysningerne. Tidligere tillidspersoner overdrager samtidig deres gemte persondata (backups, mails, filer) til deres afløsere.

Den ansvarlige for listen over tovholdere i vores tema- og lokalgrupper og deres kontaktoplysninger er næstformanden, som kan kontaktes på sek@klimabevaegelsen.dk.

Retsgrundlag for behandling af data

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata er EU’s Persondataforordning, især artikel 6, stk. 1, litra a (om samtykke) og litra f (om legitime interesser).

Indsamling og brug af data, når du melder dig ind i 350 Klimabevægelsen i Danmark

Når du melder dig ind i 350 Klimabevægelsen i Danmark, skal du indtaste en række oplysninger på vores hjemmeside. Navn og område er obligatoriske og kan ses af alle andre medlemmer. Brugernavn og mailadresse er obligatoriske, men kan kun ses af vores administratorer, den medlemsansvarlige og den økonomiansvarlige.

Du er ikke forpligtet til at opgive dit rigtige navn til din profil på hjemmesiden, men hvis du betaler kontingent med betalingskort eller PayPal, skal du anføre dit rigtige navn på betalingssiden. Hvis du betaler via direkte bankoverførsel, har du kun stemme- og opstillingsret på vores landsmøder, hvis du har anført dit rigtige navn ved indbetalingen.

Derudover skal du sætte kryds ved, at du er mindst 13 år, jfr. Persondataforordningens artikel 8, og besvare vores spørgsmål om, hvorvidt du vil modtage telefonopkald eller ej.

Hvis du sætter kryds ved ”Jeg vil gerne ringes op…”, kan vores medlemsansvarlige eller tovholdere for de relevante tema- og lokalgrupper ringe til dig og byde dig velkommen. Du kan også vælge, at du gerne vil modtage opringninger generelt – eller at du slet ikke vil kontaktes pr. telefon, medmindre du har aftalt andet gennem andre kanaler.

Alle andre oplysninger er frivillige. Hvis du oplyser dem og samtidig vælger at være synligt medlem, kan oplysningerne ses af andre medlemmer, hvis de er logget ind og selv har valgt at være synlige. Ellers vil dine oplysninger kun være synlige for de ovenfor nævnte kontaktpersoner.

Vi indsamler ingen personfølsomme oplysninger, medmindre du selv vælger at fortælle om dem i din præsentation. Det kan f.eks. dreje sig om organisatorisk erfaring fra fagforeninger eller politiske organisationer. Det er valgfrit, om du vil uploade et profilbillede eller ej og om billedet forestiller dig selv.

Personer, der hverken har medlemskab eller en særlig status som ”frivillige”, har ikke adgang til medlemsprofilerne.

Betalingssystem

Vi bruger det danske betalingssystem Yourpay og det amerikanske PayPal, kombineret med MobilePay Online og en bankkonto i Merkur Andelskasse. Som medlem vælger du selv, hvilket system du ønsker at bruge til at betale kontingent. Du kan også vælge at indbetale direkte til vores bankkonto, uden om hjemmesiden.

Du skal være opmærksom på, at oplysninger om din betaling vil blive opbevaret på amerikanske servere, hvis du betaler via PayPal, og at disse oplysninger vil kunne overvåges af myndigheder i USA.

Den medlemsansvarlige og økonomiansvarlige har adgang til kontoudtogene og kan udveksle disse i en lukket mappe hos Onlime, som har servere i Norge. Vi har en databehandleraftale med Onlime.

Al anden betaling af kontingenter registreres på hjemmesiden, hvor den medlemsansvarlige, den økonomiansvarlige samt webmasteren har adgang til dem.

Alle betalingsoplysninger på hjemmesiden opbevares i 5 år, jfr. Bogføringslovens § 10, og slettes derefter.

Opbevaring af medlemsdata

Medlemsoplysninger og andre persondata indhentes via vores SSL-sikrede hjemmesider. De opbevares i databaser, som ligger på servere i Falkenstein i Tyskland og administreres af vores hosting-udbyder, AzeHosting, hvis databehandleraftale indgår i deres handelsbetingelser.

Hvis vi laver underskriftindsamlinger, registrerer og opbevarer vi oplysningerne i højest 18 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor oplysningerne er indsamlet. Derefter bliver oplysningerne slettet, medmindre du aktivt vælger at forny dem.

Et medlemskab i 350 Klimabevægelsen i Danmark gælder for et år. Hvis du ikke fornyer dit medlemskab eller anmoder om at blive frivillig, sletter vi din profil senest 18 måneder efter din seneste indbetaling eller anmodning.

Systemmails, der indeholder informationer om ind- og udmelding, samt oplysninger om betaling af kontingenter, sendes automatisk til webmasterens og den medlemsansvarliges mailadresser på @klimabevaegelsen.dk. De videresendes aldrig til andre mailadresser.

En gang om måneden scanner vi vores hjemmesider med antivirus og tager backups af siderne og dermed vores medlemsdata. De enkelte backups opbevares af webmasteren og gemmes på to forskellige harddiske. Gamle backups slettes efter højest 18 måneder. Derudover sørger AzeHosting for en daglig sikkerhedsbackup af siderne, som opbevares i 14 dage hos AzeHosting selv.

Ændring og download af medlemsdata

Du kan altid ændre dine registrerede data, bortset fra brugernavnet, ved at logge ind på siden og vælge indstillingerne under ”Min profil”. Dette gælder for både klimabevaegelsen.dk og ansvarligfremtid.dk.

På klimabevaegelsen.dk har du mulighed for at downloade en kopi af de tekster, billeder og andre data, du selv bidrager med. Log ind på siden og vælg ”Værktøjer” -> ”Eksporter” i venstre side.

Ansvar for indhold

Du må frit uploade materialer på klimabevaegelsen.dk, hvis det er relevant for klimasagen og ikke strider imod vores husregler eller gældende lovgivning, herunder ophavsretten. Hvis du selv har rettighederne til billeder, videoer, tekster, etc., som du bringer på vores hjemmesider, må du også gerne genbruge og offentliggøre materialet i andre sammenhænge.

Du må gerne indlejre videoer fra Youtube og andre eksterne videoportaler på vores hjemmeside, hvis videoernes ophavspersoner selv har givet mulighed for at dele videoerne offentligt. Eksempelvis med en delingskode.

Hvis du uploader billedmateriale eller andet, som andre har ophavsretten til, forbeholder vi os ret til at fjerne det fra siden, så snart bruddet på ophavsretten opdages, og videresende evt. krav om erstatning.

Indsamling og brug af data, hvis du er frivillig i en af vores tema- eller lokalgrupper

Vores tema- og lokalgrupper indsamler persondata fra både medlemmer og personer, som deltager i gruppernes arbejde på frivillig basis uden at være medlemmer. Disse persondata opbevares ikke på vores hjemmeside.

Når grupperne indsamler persondata, gør de opmærksom på

– hvordan de anvender oplysningerne og hvor de opbevares.

– hvem der er ansvarlig for at håndtere oplysningerne.

– din ret til at få slettet dine persondata.

– vores persondatapolitik.

Det kan eksempelvis ske i form af tekster på tilmeldingsskemaer.

I nogle tilfælde bruger grupperne eksterne programmer til at dele persondata, især mailadresser. Hvis disse bruger servere, der er placeret udenfor EU/EØS, gør grupperne opmærksom på dette, når de indsamler oplysninger.

Tovholderen for hver enkelt tema- eller lokalgruppe er ansvarlig for at opbevare oplysningerne forsvarligt. Tovholderen sørger desuden for at opbevare de tilsagn, som han/hun modtager om brug af persondata.

Hvis tovholderen udskiftes, overgår informationerne til den nye tovholder, og den gamle tovholder sletter sin kopi af informationerne, hvis de opbevares i elektronisk form.

Bestyrelsen for 350 Klimabevægelsen i Danmark sikrer, at alle tovholdere for vores grupper er orienteret om vores persondatapolitik og at de følger den i praksis. Alle grupper har en kontaktperson i bestyrelsen, som er ansvarlig for at informere den enkelte tovholder.

Bestyrelsen udpeger en person til at føre og vedligeholde en samlet liste over alle de personer, der fungerer som tovholdere i vores grupper og derved er ansvarlige for deres gruppes indsamling og behandling af persondata.

Slettepolitik

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent indenfor det seneste år, og frivillige, der ikke har fået fornyet deres status, får deres profiler og dermed persondata slettet fra hjemmesiden af den medlemsansvarlige senest 18 måneder senere. Du kan også vælge selv at melde dig ud og herved slette din egen profil.

Hvis du eller den medlemsansvarlige sletter din medlemsprofil, vil dine blogindlæg og andet offentligt indhold forblive på siden, men forfatteren vil automatisk blive ændret til ”Gæsteprofil”. Hvis dit navn fortsat fremgår af indholdet, og du ikke ønsker det, kan du få det fjernet ved at kontakte vores webmaster på webmaster@klimabevaegelsen.dk.

Oplysninger fra underskriftindsamlinger og lignende slettes ligeledes efter 18 måneder fra den dato, hvor de er opgivet, hvis du ikke sender en anmodning om at forny dem.

Systemmails, der indeholder informationer om ind- og udmelding, samt oplysninger om betaling af kontingenter, vil blive opbevaret af de relevante tillidspersoner i 5 år, jfr. Bogføringslovens § 10, og slettes derefter.

Hvis du har oplyst persondata til en af vores tema- eller lokalgrupper, kan du altid få dem slettet igen ved at henvende dig til den person, der aktuelt er tovholder for den pågældende gruppe. Hver gruppe vurderer selv, hvornår det i øvrigt er relevant at slette dens indsamlede data.

Hvis en af grupperne ophører, sikrer bestyrelsen for 350 Klimabevægelsen i Danmark, at dens indsamlede personoplysninger bliver slettet fra den harddisk eller de platforme, gruppen har anvendt.

Indsamling og brug af data, når du bruger vores nyhedsbreve

Vores mailsystem fungerer uafhængigt af hjemmesiden. Når du har oprettet en profil som nyt medlem, bliver du sendt videre til en side, hvor du kan tilmelde dig vores forskellige nyhedsbreve. Vi bruger dobbelt opt-in, hvilket betyder, at du for hver type af nyhedsbrev du ønsker, skal godkende tilmeldingen i en mail, som bliver sendt til dig automatisk. Du kan altid afmelde dig et givent nyhedsbrev ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af en tilsendt nyhedsmail. For at sikre denne mulighed masseudsender vi kun mails via dedikerede mailsystemer og aldrig almindelige mailprogrammer.

Som mailsystem bruger vi p.t. tjenesten MailChimp, hvis servere er placeret i USA. MailChimp er omfattet af aftalen Privacy Shield mellem EU og USA, og vi har en databehandleraftale med MailChimp, som gør, at vi gerne må bruge tjenesten. Du skal dog være opmærksom på, at dit navn og mailadresse opbevares på amerikanske servere, hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, og at disse informationer kan overvåges af myndigheder i USA.

Nyhedsbreve fungerer uafhængigt af vores tema- og lokalgruppers indsamling af persondata. De mailadresser, grupperne indsamler, bliver ikke føjet til de maillister, vi bruger til nyhedsbreve.

Indsamling og brug af data via cookies

En cookie er en datafil, som en hjemmeside eller et program placerer på din computers harddisk for at kunne genkende den. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

350 Klimabevægelsen i Danmark bruger en egen-hostet udgave af open source-programmet Matomo til webstatistik på klimabevaegelsen.dk og ansvarligfremtid.dk. Dette program bruger cookies til at registrere dine besøg på vores hjemmesider. Vi bruger anonymiserede IP-adresser, hvor de sidste 2 bytes er maskerede. Det betyder, at vi kan se, hvilken by eller større område du besøger hjemmesiderne fra, men vi kan ikke spore, hvor du præcist befinder dig. Hvis du har installeret et program i din browser, der automatisk anmoder hjemmesider om ikke at spore dig, følger vores statistikprogram anmodningen. Vi videregiver aldrig vores webstatistik til tredjepart.

Medmindre din browser er indstillet til at afvise cookies, vil du modtage dem, hvis du ser indlejrede videoer fra videoportaler som Youtube og Vimeo. Disse cookies bliver brugt af portalerne til at indsamle webstatistik til Google Analytics, som er placeret på amerikanske servere, og bruges til kommercielle formål, samt til en række funktioner i videoerne, bl.a. om de (på Youtube) er koblet til reklamer og om der ved slutningen af hver video foreslås andre videoer.

Nogle af vores plugins (miniprogrammer) forbinder siderne med vores Facebooksider og bruger cookies fra Facebook til bl.a. at vise “synes godt om”-knapper. Disse plugins giver Facebook mulighed for anonym tracking, dvs. at spore, hvordan du som besøgende bevæger dig mellem flere forskellige hjemmesider. Hvis du skifter mellem en af vores hjemmesider og Facebook, mens du er logget ind på siden, vil din trafik mellem de to sider være synlig for Facebook. Du kan undgå dette ved at bruge en anden browser til Facebook.

Vi bruger også cookies til at vise popup-vinduer og tilpasse deres reaktion til dine tidligere valg på siderne.

Du kan afvise cookies på vores hjemmesider i cookie-bjælken; dette påvirker dog kun vores egne cookies og ikke dem, du modtager, hvis du ser indlejrede videoer eller bruger Facebook-knapper. En anden og mere effektiv metode er at afvise cookies automatisk eller efter forespørgsel ved at ændre indstillingerne i din browser (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Vivaldi, Brave, etc.).

Indsamling og brug af data i forbindelse med ind- og udbetalinger fra 350 Klimabevægelsen

Ved økonomiske transaktioner til og fra 350 Klimabevægelsen i Danmark modtager vores bank, formand, kasserer og bogholder dine person- og kontooplysninger. Disse opbevares i banken, samt i vores økonomiarkiv, hvilket kan være både elektronisk og/eller fysisk. Her opbevares de i 6 år jf. dokumentationskrav fra SKAT. Det er ikke muligt at få slettet disse oplysninger inden for ovenstående tidshorisont.

Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte vores webmaster på webmaster@klimabevaegelsen.dk, hvis oplysningerne er indsamlet via klimabevaegelsen.dk. Hvis de er indsamlet via vores tema- og lokalgrupper og/eller disses egne hjemmesider, skal du kontakte tovholderen for den pågældende gruppe.

Tilbagetrækningen gælder først fra det tidspunkt, hvor du meddeler det til den ansvarlige. Den ændrer ikke ved lovligheden af vores tidligere behandling af dine persondata.

Opsummering af dine rettigheder

EU’s Persondataforordning giver dig disse rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi opbevarer.

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig rettet.

Du har ret til at downloade eller modtage en kopi af dine persondata fra hjemmesiderne klimabevaegelsen.dk samt ansvarligfremtid.dk.

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig.

Du har i særlige tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine persondata.

Du har i særlige tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi kun opbevare oplysningerne og ikke behandle dem, før du atter giver os lov til det, medmindre det sker for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte bestemte personer eller vigtige samfundsinteresser.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets ”Vejledning om de registreredes rettigheder”, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Angreb udefra

Hvis vores hjemmesider bliver udsat for angreb, der truer persondatasikkerheden, melder webmasteren det til Datatilsynet, så vidt muligt inden 72 timer. Snarest muligt derefter informerer vi på hjemmesiden om, at angrebet har fundet sted.

Klager og tvister

Du kan klage over vores behandling af oplysninger om dig ved at kontakte Datatilsynet, jfr. Persondatalovens § 58. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi anbefaler dog først at kontakte vores webmaster på webmaster@klimabevaegelsen.dk.

Enhver tvist mellem 350 Klimabevægelsen i Danmark og dens medlemmer afgøres under dansk lovgivning.

Forbehold for ændringer

350 Klimabevægelsen i Danmark forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere vores politik for persondata og datasikkerhed.

Senest ændret 16. april 2019.