En række pensionsselskaber er i de senere år blevet mødt af et stigende antal medlemmer, som ønsker at deres pensionsopsparinger ikke bør investeres i etisk problematiske og økonomisk højrisikable investeringer i kul-, olie- og gasselskaber. Pensionsselskaberne har imidlertid oftest fejet medlemmernes ønsker af vejen med den begrundelse, at det vil være langt bedre at fastholde investeringerne, da man herved via såkaldt aktivt ejerskab kan sikre at disse fossilselskaber arbejder mod en grønnere kurs. En række pensionsselskaber har endog offentligt meldt ud, at man ”via aktivt ejerskab vil sikre, at pensionsselskabets investeringsprofil skal være forenelig med Paris-aftalen, herunder at nå 2 graders målsætningen og så tæt på 1,5 grader som muligt”. Sådanne hensigtserklæringer lyder besnærende, men faktum er at pensionsselskaberne ikke er i nærheden af, at indfri deres egne løfter. Ifølge en ny undersøgelse ”The Climate Accountability Scorecard” så har såkaldt aktivt ejerskab nemlig slet ikke, eller kun i meget ringe grad påvirket fossilselskaberne. Undersøgelsen har over perioden januar 2015 til maj 2016 undersøgt 8 af de største børsnoterede fossil-selskaber, herunder Chevron, Exxon, BP og Shell – selskaber som danske pensionsselskaber har adskillige milliarder kroner investeret i. Undersøgelsen vurderede blandt andet selskaberne ud fra deres udmeldinger om klimavidenskaben, deres tilknytning til lobbygrupper som spreder misinformation om klimavidenskab og/eller forsøger at blokere for klimaindsatsen, samt omkring offentliggørelse af egne CO2-udledninger og planer for at reducere dem.

Rapportens konklusion er absolut nedslående. Selskaber som Exxon og Chevron får prædikatet ”ekstremt ringe og uansvarligt” når det drejer sig om deres ringe eller direkte misvisende formidling af klimaforandringernes katastrofale følger for kloden, og om selskabernes fortsatte støtte til direkte og indirekte lobbyisme mod konkrete klimapolitiske tiltag. Hos vores svenske naboer, så har den 7. nationale pensionsfond (AP7) nu tabt tålmodigheden med det aktive ejerskab, og vil nu droppe sine investeringer i en række fossilselskaber, herunder Exxon og Gazprom. AP7 begrunder eksklusionen med, at disse selskabers forretningsmodel er helt ude af trit med Paris-aftalens målsætninger, og at selskaberne aktivt modarbejder klima-aftalen fra Paris (COP21), fx ved lobbyisme. Det er på høje tid, at også danske pensionsselskaber erkender, at det aktive ejerskab ikke vil hjælpe overfor denne type selskaber, og at de i stedet flytter medlemmernes opsparinger over i mere ansvarlige, sikre, fremtidsrettede og lønsomme grønne og bæredygtige energiprojekter, og samtidig bidrage til at reducere global opvarmning og sikre en tryg fremtid for os selv, vores børn og børnebørn.

Også bragt som Klimaklumme i Arbejderen 20. januar 2017.