KlimaTV - forside  ●  350  ●  Arktis/Antarktis  ●  Demonstrationer  ●  Divestment  ●  Ekstremvejr  ●  Energibesparelser  ●  Energilagring  ●  Festivaler  ●  Fossil energi  ●  Fødevarer  ●  Golfstrømmen  ●  Happenings  ●  Klimakrisen  ●  Klimamodstand  ●  Klimatopmøde  ●  Konsekvenser  ●  Landbrug  ●  NGO  ●  Om KlimaTV  ●  Overbefolkning  ●  Peak Oil  ●  Permakultur  ●  Politik  ●  Rejser  ●  Skifergas  ●  Tjæresand  ●  Vedvarende energi  ●  Transport  ●  Økonomi

”Det er naivt at tro at olie-industrien ikke har nogle af Verdens bedste strateger” – Ian R. Crane, ansat i Schlumberger i 20 år, i denne video. (Schlumberger is the world’s leading provider of technology for reservoir characterization, drilling, production, and processing to the oil and gas industry [1]).

Ian R. Crane afhold derfor dette seminar for 10 år siden, altså inden finanskrisen (2008/9) og inden olieprisfaldet 2014-?
Det som jeg mener er meget interessant er hans strategisk kyniske syn på PEAK-OIL, et af de helt centrale spørgsmål, både for verdensøkonomien og verdens klima-systemer, da olie driver verdensøkonomien i dag.

PEAK-OIL diskursen, handler ikke om hvorvidt verden løber tør for olie og gas (kulbrinter) indenfor de næste 30-40 år, men om produktionen kan følge med den fortsat voksende globale efterspørgsel – hvilket er et kvalitativt andet spørgsmål (der har skabt en del begrebs-forvirring).

PEAK-OIL betyder, at den totale olie-produktion topper og begynder at falde. Enten fordi efterspørgslen falder (f.eks. el-biler og alternative motorbrændstoffer, Carbon capture and utilisation (CCU)) – eller fordi gamle oliefelter peaker og produktionen begynder at falde år for år (som i f.eks. Nordsøen – King Hubbert’s teori [2]) i kombination med, at de nye olie-kilder (både konventionelle og ukonventionelle (skifer-olie og tjæresand)) er dyrere at finde, sætte i produktion og dermed er den nye olie er dermed dyrere end olie fra de gamle udtjente felter: Derfor forudsætter rigelige fremtidige olie-forsyninger – højere oliepriser.

Helt centralt er det derfor om/hvornår olie-priserne begynder at stige og hvor meget? Hvilket både afhænger af den globale efterspørgsel og det globale udbud: Der igen afhænger af, om der er tilgængelige kulbrinter nok i Jorden? Plan B er i yderste nødtilfælde at konvertere KUL til olie, hvilke allerede Hitler satte i system under Anden Verdenskrig (men det CO2-regnskab ligner en katatstrofe).

Ian R. Crane, mener at verdens skal anskues igennem konspirationer. Flere af dem han nævner i hans oplæg f.eks. USA godkendelse af Saddam Hussein invation i Kuwait og John Perkins bog: ‘Confessions of an Economic Hit Man’ – er rigtige konspirationer. Men han laver så en parallel-forskydning og påstår, at dem der har argumenteret for Peak-oil enten er naive (nyttige idioter) eller kyniske kapitalister, der vil snakke olie-priserne OP og hvad er bedre end at forudse en fremtidig knaphed (Peak-Oil) på nok verdens mest efterspurgte råstof?

Club of Rome – Rapporten Grænser for Vækst – er en underafdeling af Bilderberggruppen, den førende amerikanske olie-bankmand Matthew R. Simmons (1943 –2010) bog: ‘Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy’, var dobbeltbundet. Olie-geologen Colin J. Campbell har også haft en dobbelt-bundet dagsorden og den undersøgende journalist Michael C. Ruppert (1951 – 2014) var vist mest ‘nyttig-idiot’? osv.

FOR Ian R. Crane mener IKKE verden får problemer med rigelige forsyninger med kulbrinter de næste mange årtier. Det begrunder han bl.a. med en figur der viser et meget stort uudnyttet potentiale i udvinding af amerikansk skifer-olie/gas (der skulle f.eks. været et stor depot under Rocky Mountains) og med en hemmelig forekomst ved Gull-island, i det arktiske Alaska.

– Since 1980 at least four oil pools, the West Beach, Niakuk, Point McIntyre and North Prudhoe pools, as well as Prudhoe Bay satellites, have been delineated and developed in the area immediately around the Gull Island wells, Ken Bird, a U.S. Geological Survey geologist said. The four pools in the immediate Gull Island area are all currently in production: According to Alaska’s Division of Oil and Gas 2007 annual report, Point McIntyre had a cumulative production of 395.6 million barrels of oil at the end of 2006, with 164 million barrels of remaining reserves. The other three pools are much smaller than Point McIntyre.

“Both the geologic evidence and the small area not yet developed into oil fields around the Gull Island wells preclude the possibility of a giant oil accumulation,” Bird said.

But the Gull Island legend seems to persist. And just to cap it all, used versions of Williams’ book “The Non-Energy Crisis” [3].

RIGTIG meget peger derfor på at Ian R. Crane, er ‘kynisk mytoman’ – men i en avanceret version, hvor han mener at (næsten) alle har skjulte dagsordner – medens han selv ligger inde med sandheden.

En velkendt og smart måde at frame ens kritiskere på – men han har også arbejdet i Mellemøsten for Schlumberger i mange år – med netop at frame en politisk dagsorden (hvilket de fleste arabere er ret gode til).

Så skal vi tror på: Club of Rome, Colin J. Campbell, Matthew R. Simmons og Michael C. Ruppert – hvor de to sidste er døde og Campell på vej mod de 90 år ???

DET bemærkelsesværdige er, at Peak-Oil er forsvundet fra den politiske dagsorden, samtidig med de faldende olie-priser (over-produktionen).

Men betyder det at Peak-Oil fortalerne har taget afgørende fejl ? GODT NOK ET INTERESSANT spørgsmål. Specielt da der er meget der tyder på at Irak-krisen, handlede mere om olie – end om ret meget andet……

HVAD MENER I?

[1] http://www.slb.com/
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil
[3] http://www.petroleumnews.com/pntruncate/690171677.shtml

Min kurv

Mobilisering på 350.org

Mobilisering på 350.org

350.org har samlet en række videoer om klimaaktivisme - se dem her!

Andre videoportaler

Andre videoportaler

Overblik over de vigtigste samlinger af klimavideoer Jorden rundt.

Vi kan også anbefale disse videoer på KlimaTV

Exponential Finance

Ramez Naam forudsiger, at vedvarende energi hastigt kommer til at udkonkurrere kul, olie og gas.

The Climate Cinema

theclimatecinema-thumb...er et godt supplement til KlimaTV i Danmark.

Denne uafhængige norske side samler og præsenterer videoer om klimaemner på både norsk og engelsk.