Tørke, store nedbørsmængder og ændring i dyr og planters levevilkår skaber så store konsekvenser for de afrikanske Maasaiér og de phillipinske Ibaloy at de ikke længere kan brødføde sig selv gennem naturen. Men det er ikke deres eneste udfordring. Dette forstærkes af,...

læs mere