Organisation Organisationsskyer-small

Klimabevægelsen har en flad struktur, hvor grupperne og de enkelte medlemmers aktiviteter er afgørende.

Landsmødet
Bevægelsens højeste myndighed er landsmødet. Det afholdes to gange årligt i februar/marts og september/oktober. Landsmødet er åbent for alle medlemmer. Stemmeret på vores landsmøder kræver dog to ting: 1) at du er indmeldt på vores medlemsnetværk (eller før maj 2012: at du står opført i vores tidligere medlemskartotek) 2) at du har betalt vores vejledende kontingent i det aktuelle kalenderår

Landsudvalget
Bevægelsens daglige administration forestås af landsudvalget. Bevægelsen tegnes af minimum 2 af landsudvalgets medlemmer, heraf 1-2 talspersoner og 1 økonomiansvarlig. Alle lokalgrupper er velkomne til at sende repræsentanter til vores LU-møder, som annonceres i kalenderen.

Lokalgrupper
Sommetider viser det sig, at der er aktive nok i jeres by eller lokalområde til at I kan starte en helt ny lokalforening. Hvis I får lyst til dette, er det en klar fordel, hvis nogle af jer i forvejen har erfaring med praktisk foreningsarbejde. Ellers tilbyder Klimabevægelsen at sende rejsehold ud og holde oplæg om, hvordan I bedst muligt kommer i gang. Sommetider kan det være nødvendigt at lave en mere formel forening med faste vedtægter, generalforsamlinger, valg af tillidspersoner osv. Ofte er vores medlemmer dog mest interesseret i at komme i gang med konkrete ideer og projekter. De formelle rammer bør ikke fylde mere end højest nødvendigt. Du kan se Klimabevægelsens vedtægter her.

Klimabevægelsen i Danmark har CVR-nr. 34364672 og konto 8401-1091356 i Merkur Bank.

Betaling i gang

Velkommen til KlimaTV

Velkommen til KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Næste events

Der er på dette tidspunkt ingen kommende begivenheder.

Bliv medlem!

Bliv medlem!

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.