Organisation Organisationsskyer-small

Klimabevægelsen har en flad struktur, hvor grupperne og de enkelte medlemmers aktiviteter er afgørende.

Landsmødet
Bevægelsens højeste myndighed er landsmødet. Det afholdes to gange årligt i februar/marts og september/oktober. Landsmødet er åbent for alle medlemmer. Stemmeret på vores landsmøder kræver dog to ting: 1) at du er indmeldt på vores medlemsnetværk (eller før maj 2012: at du står opført i vores tidligere medlemskartotek) 2) at du har betalt vores vejledende kontingent i det aktuelle kalenderår

Landsudvalget
Bevægelsens daglige administration forestås af landsudvalget. Bevægelsen tegnes af minimum 2 af landsudvalgets medlemmer, heraf 1-2 talspersoner og 1 økonomiansvarlig. Alle lokalgrupper er velkomne til at sende repræsentanter til vores LU-møder, som annonceres i kalenderen.

Lokalgrupper
Sommetider viser det sig, at der er aktive nok i jeres by eller lokalområde til at I kan starte en helt ny lokalforening. Hvis I får lyst til dette, er det en klar fordel, hvis nogle af jer i forvejen har erfaring med praktisk foreningsarbejde. Ellers tilbyder Klimabevægelsen at sende rejsehold ud og holde oplæg om, hvordan I bedst muligt kommer i gang. Sommetider kan det være nødvendigt at lave en mere formel forening med faste vedtægter, generalforsamlinger, valg af tillidspersoner osv. Ofte er vores medlemmer dog mest interesseret i at komme i gang med konkrete ideer og projekter. De formelle rammer bør ikke fylde mere end højest nødvendigt. Du kan se Klimabevægelsens vedtægter her.

Klimabevægelsen i Danmark har CVR-nr. 34364672 og konto 8401-1091356 i Merkur Bank.

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.