Se vores grundlag her!

Klimabevægelsen i Danmark

Klimabevægelsen i Danmark er en uafhængig græsrodsbevægelse, der arbejder for at bekæmpe klimakrisen nedefra og op. Det gør vi via folkeoplysning, lokale klimainitiativer og fredelige kampagner, der skal påvirke vores politiske system, medier, uddannelsesinstitutioner og andre nøgleaktører.

Den menneskeskabte udledning af drivhusgasser bidrager hver dag til at øge klimakrisen og forringe vilkårene for både naturen og de kommende generationer af mennesker på Jorden. Men mange politikere og kortsynede lobbygrupper forsøger ihærdigt at benægte eller ignorere dette. Selvom der er opstået mange gode klimainitiativer i det seneste årti, er den politiske vilje til at standse klimakrisen stadig begrænset.

Klimakrisen forsvinder ikke af sig selv. For at løse den er vi nødt til at gennemføre en national og global omstilling til vedvarende energi og lade en stor del af de fossile brændstoffer blive i jorden. Omstillingen kræver noget af hver enkelt af os. At vi engagerer os, søger svar og skaber løsninger. Og at vi i fællesskab skaber et målrettet pres på vores politikere, som fører til politisk handling.

Vores baggrund

Klimabevægelsen blev dannet i efteråret 2007 af en række græsrødder, som fandt, at klimasagen var så vigtig, at der var brug for en ny miljøorganisation, som var i stand til at fokusere særskilt på dette emne. Vi stiftede formelt bevægelsen den 2. marts 2008. I 2009 vedtog et flertal på vores landsmøde en omfattende politisk platform for Klimabevægelsen.

Størstedelen af Klimabevægelsens arbejde finder sted i Landsudvalget og temagrupperne. I de seneste år har vi især arbejdet for at fremme divestment (frasalg af investeringer i fossil energi) i Danmark. Det er sket med kampagnerne AnsvarligFremtid og seneste AnsvarligKommune, som er en stor succes.

Om hjemmesiden

Vores online medlemsnetværk blev etableret i 2012, hvor vi overtog KlimaTV’s tidligere hjemmeside og omdøbte den til klimanetvaerk.dk. I 2015 slog vi netværket sammen med vores hovedside på klimabevaegelsen.dk.

Klimabevægelsens hjemmeside har altid en webmaster og et skiftende antal moderatorer. De udpeges af landsudvalget, eventuelt men ikke nødvendigvis blandt landsudvalgsmedlemmerne selv.

Vores baggrundsbillede af jordkloden er Blue Marble 2012, som meget venligt er stillet til rådighed af NASA, http://www.nasa.gov.

Webmaster: Rasmus S. Larsen, siden august 2012.

Webstatistik og cookies

Vi bruger open source-programmet Piwik til at indsamle statistik om de besøgende på vores sider. Det betyder, at dine besøg på klimabevaegelsen.dk og klimanetvaerk.dk bliver registreret vha. cookies. Se mere i vores persondatapolitik.

Betaling i gang

Se KlimaTV

Se KlimaTV

Vores stadigt voksende samling af klimavideoer fra ind- og udland.

Bliv medlem

Bliv medlem

Medlemskab koster 250 kr. for almindelige medlemmer, 100 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse og 500 kr. for foreninger.