Select Page

På FB har vi 2777 følgere og 728 medlemmer af en lukket gruppe. ”I virkeligheden” er vi 4 lokalgrupper (+ en satellit i Silkeborg) med ca. 80 aktive og 50 mere omkring os. Det har I glemt om et øjeblik. Så jeg vil fortælle jer lidt om, hvad vi laver.

BKa Aalborg

De er med rette stolte af deres banner 😊

Om Bedsteforældrenes Klimaaktion

Læg mærke til den lille dame i midten (Elena, tovholder for BKa Aalborg). Hun kom til at fylde rigtig meget i TV2/DN’s kampagne ”Danmark planter træer” med sine 350 træer i baghaven. Træplantning kan man mene meget om, hvis man er klima-nørd, men hun kom stærkt igennem med sit budskab: ”Mange i min generation blev først sent klar over hvor destruktivt de har levet. Jeg føler mig forpligtet til at gøre noget!”

BKa Aarhus

Om Bedsteforældrenes Klimaaktion

Gruppens nye initiativ ”De Grå Klimaambassadører” kom i TV2Vejret med et lille interview med én af ambassadørerne. Længere kan man ikke nå ud i medierne – og langt ud vil vi i BKa!

Indslaget viste at klimabekymringen kalder alle til handling. Ikke kun de unge, også os gamle. Ikke kun dem med få eller ingen penge (som de helt unge) men også dem, som har dejligt sommerhus ved Ebeltoft 😊

Jeg var ude som Grå Klimambassadør i forgårs. En deltager sagde: ”Vi kan blive   ”klima-venner” eller ”-engle”, men det samlede billede er stadigt vigtigt. Vi må lægge pres på politikerne!!!”

BKa Odense/Fyn

Om Bedsteforældrenes Klimaaktion

Troede du, at Klimapåmindelsen kun er i København? Så må du tro om igen. De har da også én i Odense! Første lørdag i hver måned, for alle klimainteresserede borgere, som vil minde om, at AL POLITIK ER KLIMAPOLITIK! For at lave den (og andre lignende initiativer) samarbejder BKa Odense/Fyn med andre NGO’er i en ”Klimaklub” (for alle klimafolk i byen, MS, DGSB, FFF, XR, private og BKa)

Hver for sig er de for små, sammen er de stærke!

BKa København

Mogens (med i lokalgruppens tovholderteam) holdt tale til Klimastrejken den 20.9. Se videoen her Den taler vist for sig selv …

Vi kan ikke (endnu) vinke så mange punkter af i 350 KiD’s politik-papir, men vi kan noget andet:

  • Være med til at sætte dagsordenen om, hvad der er DET RIGTIGE at gøre.
  • Være med til at bygge og passe på de fællesskaber vi har så hårdt brug for, hvis vi skal klare os gennem den store omstilling, der venter os.

(Beretning til generalforsamling i 350 KiD 6.10. 2019 v/ Annegrethe Jørgensen, tovholder for BKa Aarhus)